Lắt léo chữ nghĩa: Cửu huyền thất tổ là những ai?

Lúc đó, bốn chữ cửu huyền thất tổ không hề được ghi nhận trong Từ nguyên, Từ hải, Vương Vân Ngũ đại từ điển, Hiện đại Hán ngữ từ điển ( Bắc Kinh, 1992 ) … Thậm chí đồ sộ như Trung văn đại từ điển gồm 38 quyển chính văn và 2 quyển sách dẫn cũng không thấy ghi nhận. Không có cách nào khác, chúng tôi đành phải suy luận theo ý niệm và hiểu biết riêng để vấn đáp cho một câu hỏi mà nhiều bạn đọc chăm sóc. Mới đây nhất, trong câu vấn đáp cho cư sĩ Ánh Quang, đưa lên trang phatgiao.org.vn ngày 8.9.2019, Thượng tọa Thích Giác Hoàng cũng đã viết :
“ Câu hỏi của cư sĩ làm chúng tôi phải tra khảo lại những từ điển Phật học và Hán học, hơn thế nữa, chúng tôi còn nhờ Đại đức Thích Minh Nghị hiện đang du học tại Trung Hoa tra khảo giúp nơi những bộ từ điển lớn của Trung Quốc, nhưng cũng không thấy từ nguyên của bốn chữ này. Như tất cả chúng ta biết, hầu hết những thuật ngữ Hán Việt đều được người Việt tiếp thu trải qua những cuộc giao lưu văn hóa truyền thống, tôn giáo Hán – Việt qua nhiều thời đại. Nhưng bốn chữ này, chúng tôi nghĩ là do những nhà sư Nước Ta phát minh sáng tạo, không hề chịu tác động ảnh hưởng văn hóa truyền thống của Phật giáo Trung Quốc hoặc Ấn Độ ” .
Chúng tôi tôn trọng lời giải đáp của Thượng tọa Thích Giác Hoàng nhưng thực ra thì bốn chữ cửu huyền thất tổ vốn thuộc về văn hóa truyền thống tâm linh của Nước Trung Hoa từ thời rất lâu rồi. Sự tăng trưởng của internet giúp ta tiếp cận được với nội hàm của khái niệm này một cách rõ ràng và đúng chuẩn. Trên nhiều website bằng tiếng Hán, ta hoàn toàn có thể đọc thấy :

[九玄七祖常見於宗教之超渡,九玄是指之後的九代子孫,七祖是指之前的七代祖先。在台灣,傳統的祭祖儀式上會擺設九玄七祖的牌位。

道教經典 《 道經 》 認為 , 如果一人能得道 , 他的九玄七祖都能獲得超升 。
九玄是指 : 子 、 孫 、 曾 、 玄 、 來 、 昆 、 仍 、 雲 、 耳 。
七祖是指 : 父 、 祖 、 曾 、 高 、 太 、 玄 、 顯 。 ] ,

Nghĩa là :
“ Cửu huyền thất tổ thường thấy trong lễ cầu siêu của tôn giáo, cửu huyền chỉ con cháu chín đời sau của đương sự, thất tổ chỉ ông bà bảy đời trước của đương sự. Tại Đài Loan, nghi thức cúng ông bà theo truyền thống lịch sử cần đặt bài vị Cửu huyền thất tổ ” .

“Các sách kinh điển của Đạo giáo [Đạo kinh] cho rằng nếu một người có thể đắc đạo thì cửu huyền thất tổ [của người đó] đều có thể siêu thăng”. (Đạo kinh ở đây là các sách kinh điển của Đạo giáo chứ không phải là phần “Đạo kinh” [bên cạnh phần “Đức kinh”] trong sách Đạo đức kinh của Lão Tử – A.C).

“ Cửu huyền là : tử ( con ), tôn ( cháu ), tằng ( chắt ), huyền ( chút ), lai ( chít ), côn ( cháu đời thứ năm ), nhưng ( cháu đời thứ sáu ), vân ( cháu đời thứ bảy ), nhĩ ( cháu đời thứ tám ). Thất tổ là : phụ ( cha ), tổ ( ông [ nội ] ), tằng ( ông cố ; cụ ), cao ( ông sơ ), thái ( ông sờ ), huyền ( tổ đời thứ năm ), hiển ( tổ đời thứ sáu ) ” .
Câu vấn đáp này thay thế sửa chữa cho những câu vấn đáp trước kia của An Chi .

Rate this post