SỰ KHáC BIỆT GIỮA ACETYL COA Và ACYL COA | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2021

ự độc lạ chính giữa acetyl CoA và acyl CoA là acetyl CoA ( hoặc acetyl Coenzyme A ) giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid trong khi acyl CoA ( hoặc acyl Coe

Sự khác biệt chính giữa acetyl CoA và acyl CoA là acetyl CoA (hoặc acetyl Coenzyme A) giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid trong khi acyl CoA (hoặc acyl Coenzyme A) giúp chuyển hóa các axit béo.

Acetyl CoA rất hữu ích trong việc cung cấp nhóm acetyl đến chu trình Krebs để sản xuất năng lượng. Nhóm axetyl là một nhóm chức có công thức hóa học -C (O) CH3. Nhóm acyl cũng là một nhóm chức có công thức hóa học –C (O) R trong đó nhóm R là một chuỗi bên của axit béo. Nó rất hữu ích trong việc sản xuất năng lượng thông qua chuyển đổi thành acetyl CoA.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Acetyl CoA là gì
3. Acyl CoA là gì
4. So sánh song song – Acetyl CoA và Acyl CoA ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Acetyl CoA là gì?

Acetyl CoA hoặc acetyl Coenzyme A là một phân tử quan trọng tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid. Nó rất hữu ích trong việc cung cấp nhóm chức acetyl đến chu trình Krebs để sản xuất năng lượng. Ở đó, acetyl CoA bị oxy hóa, tạo ra ATP.

Acetyl CoA hình thành từ sự kết hợp của một số axit amin, pyruvate và axit béo. Acetyl hóa CoA tạo ra acetyl CoA, và điều này xảy ra thông qua quá trình đường phân carbohydrate và quá trình oxy hóa beta của các axit béo. Phân tử này có liên kết thioester có tính phản ứng cao do hàm lượng năng lượng cao. Do đó, sự thủy phân của liên kết thioester này là quá trình (có nghĩa là, nó giải phóng năng lượng ra xung quanh).

Xem thêm: PAGES là gì? -định nghĩa PAGES

Sau khi acetyl CoA đi vào quy trình Krebs, nó bị oxy hóa thành carbon dioxide ( CO2 ) và nước ( H2O ). Và quy trình oxy hóa này giải phóng nguồn năng lượng, sau đó được thu giữ dưới dạng những phân tử ATP và GTP. Một acetyl CoA giúp tạo ra 11 ATP và một GTP .

Acyl CoA là gì?

Acyl CoA là một phân tử quan trọng được sử dụng trong chuyển hóa axit béo. Nó là một nhóm những coenzyme. Hợp chất này có một coenzyme A gắn với một chuỗi axit béo. Nó là một hợp chất trong thời điểm tạm thời thuận tiện phân hủy thành Coenzyme và axit béo .

Hợp chất Acyl CoA rất quan trọng trong sản xuất năng lượng của động vật vì nó chuyển hóa thành acetyl CoA và đi vào chu trình Krebs để tạo ra ATP và GTP. Quá trình oxy hóa beta của acyl CoA tạo ra acetyl CoA.

Khi hình thành phân tử acyl CoA, một axit béo trải qua một phản ứng hai bước để kích hoạt axit béo. Acyl-CoA synthetase xúc tác phản ứng này. Trong bước tiên phong, axit béo thay thế sửa chữa nhóm diphosphat của phân tử ATP ( Phân tử ATP là phân tử triphosphat ) và do đó, tạo ra AMP ( adenosine monophosphat ). Trong bước thứ hai, một coenzyme A thay thế sửa chữa phần AMP của phân tử để tạo thành acyl CoA .

Sự khác biệt giữa Acetyl CoA và Acyl CoA là gì?

Acetyl CoA và Acyl CoA

Acetyl CoA là một phân tử quan trọng tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid. Acyl CoA là một phân tử quan trọng được sử dụng trong chuyển hóa axit béo.
Vai trò trong trao đổi chất
Giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid. Giúp chuyển hóa các axit béo.
Cơ chế phản ứng
Tham gia vào chu trình Krebs để sản xuất ATP và GTP. Chuyển đổi thành acetyl CoA, sau đó, đi vào chu trình Krebs để tạo ra ATP và GTP.
Sự hình thành
Hình thành bởi sự kết hợp của một số axit amin, pyruvate và axit béo. Hình thành bởi một phản ứng hai bước liên quan đến một axit béo (để kích hoạt axit béo).

Tóm tắt – Acetyl CoA vs Acyl CoA

Acetyl CoA và acyl CoA là những dạng coenzyme. Đây là những phân tử rất quan trọng trong quy trình chuyển hóa những hợp chất sinh học khác nhau. Sự độc lạ chính giữa acetyl CoA và acyl CoA là acetyl CoA giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid trong khi acyl CoA giúp chuyển hóa những axit béo .

Rate this post