Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Adequate”

Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của ” Adequate “Các loại câu hỏi khácNhững từ giống nhau

Ý nghĩa của từ và các cụm từ

Q : barely adequate có nghĩa là gì ?A : Kiểm tra câu hỏi để xem câu vấn đápQ : adequate có nghĩa là gì ?A : able to do what you want it to do. ” I’m choosing a car to race with. that car will be adequate “. I want someone I know to give me a ride. ” my friend will be adequate “Q : adequate có nghĩa là gì ?Q : adequate có nghĩa là gì ?A : Kiểm tra câu hỏi để xem câu vấn đápQ : less than adequate có nghĩa là gì ?Ý nghĩa của ” Adequate ” trong những cụm từ và câu khác nhauQ : Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với adequate .Q : Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với adequate .Q : Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với adequate .Q : Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với adequate .Q : Đâu là sự độc lạ giữa adequate và competent ?Q : Đâu là sự độc lạ giữa adequate và sufficient và enough ?A : Enough is a much more common word. Adequate is often used in task-specific contexts, e. g. There is enough food for everyone. My cooking skills are adequate. Adequate sometimes has a slightly negative connotation, as in ” barely enough “. If your computer skills are ” adequate, ” it usually means they are worse than ” good ” but you can do what you need to do. This article is spot on : http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv320.shtmlQ : Đâu là sự độc lạ giữa adequate và enough ?Q : Đâu là sự độc lạ giữa adequate và enough ?

Q: Đâu là sự khác biệt giữa adequate và appropriate ?

Từ giống với ” Adequate ” và sự độc lạ giữa chúngQ : Nói câu này trong Tiếng Anh ( Anh ) như thế nào ? adequateQ : Nói câu này trong Tiếng Anh ( Mỹ ) như thế nào ? adequateA : Kiểm tra câu hỏi để xem câu vấn đápQ : Nói câu này trong Tiếng Anh ( Mỹ ) như thế nào ? adequateA : Kiểm tra câu hỏi để xem câu vấn đápQ : Nói câu này trong Tiếng Anh ( Mỹ ) như thế nào ? adequate

Những câu hỏi khác về ” Adequate ”

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm adequate.

A:
@beauuu Thank you so much!

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm adequate.

A:
like that?

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm adequate, inadequate.

A:
Thank you so much!

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm adequate .

A:
a-de-kwet

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm adequate .

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Rate this post