ấm đun nước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một cái ấm đun nước.

It’s a kettle.

Bạn đang đọc: ấm đun nước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

(Khán giả cười) 1.5 triệu ấm đun nước là vấn đề nghiêm trọng

(Laughter) 1.5 million kettles, seriously problematic.

ted2019

Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, là một cái trứng to màu đen.

In the very heart of the fire, underneath the kettle, was a huge, black egg.

Literature

Và chắc chắn có một tiếng động bất thường xảy ra trong vòng một hú và hắt hơi liên tục, và tất cả bây giờ và sau đó một vụ tai nạn lớn, như một món ăn hoặc ấm đun nước đã được phá vỡ ra từng mảnh.

And certainly there was a most extraordinary noise going on within — a constant howling and sneezing, and every now and then a great crash, as if a dish or kettle had been broken to pieces.

QED

Đốt nóng chiếm 1/3 năng lượng tiêu dùng ở Anh, và phần lớn chỗ đó được dùng ở nhà hay các tòa nhà để sưởi ấm hoặc đun nước nóng.

Heating is a third of our energy consumption in Britain, and quite a lot of that is going into homes and other buildings, doing space heating and water heating.

ted2019

Đốt nóng chiếm 1/ 3 năng lượng tiêu dùng ở Anh, và phần lớn chỗ đó được dùng ở nhà hay các tòa nhà để sưởi ấm hoặc đun nước nóng.

Heating is a third of our energy consumption in Britain, and quite a lot of that is going into homes and other buildings, doing space heating and water heating .

QED

Bây giờ, hãy thử nhìn vào số lượng ấm đun nước được bán ra trên thị trường và hãy thử để ý những vạch chỉ lượng nước bên trong tôi hy vọng rằng thông tin mà tôi chia sẻ với các bạn hôm nay sẽ khiến cho bạn lưu tâm con số 2 hay 5,5 tách nước chỉ để pha một tách trà

Now, I looked at a number of kettles available on the market, and found the minimum fill lines, so the little piece of information that tells you how much you need to put in there, was between two and a five-and-a-half cups of water just to make one cup of tea .

ted2019

Hãy hình dung nếu bạn thiết kế ấm đun nước bạn phải vắt óc suy nghĩ tìm ra giải pháp giải quyết “sự thất bại hệ thống” này bởi vì đây thật sự là áp lực rất lớn lên hệ thống của chúng ta chỉ bởi vì sản phẩm được làm ra, không ai để ý về vấn đề này sẽ xuất hiện khi sản phẩm được ra mắt trên thị trường

So imagine if you designed kettles, you actually found a way to solve these system failures, because this is a huge amount of pressure on the system, just because the product hasn’t thought about the problem that it’s going to have when it exists in the world.

ted2019

Có vài ấm, mà nước trà đã đun nóng đất sét, được làm hơn 400 năm về trước.

Some pots, the clay has been burnished by tea made over 400 years ago.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cũng con ếch đó, nếu nó nhảy vào một bình nước ấm được đun sôi từ từ, nó sẽ chỉ ngồi đó không nhúc nhích.

But the very same frog, if it jumps into a pot of lukewarm water that is slowly brought to a boil, will just sit there and it won’t move.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra nó cũng được tìm thấy ở trong đất, nguồn cấp nước đô thị bảo trì kém, bình đun nước nóng, gần nguồn nước thải ấm của các nhà máy công nghiệp, trong nước khử trùng không đảm bảo, các bể bơi không được clo hóa.

It is also found in soil, poorly maintained municipal water supplies, water heaters, near warmwater discharges of industrial plants, and in poorly chlorinated or unchlorinated swimming pools, in an amoeboid or temporary flagellate stage.

WikiMatrix

Ví dụ, RU-25 MHD máy phát điện Moskva đun nóng một nồi hơi Động cơ hơi nước truyền thống, có nước ngưng sau đó đã được sử dụng để sưởi ấm không gian.

For example, the RU-25 MHD generator in Moscow heated a boiler for a conventional steam powerplant, whose condensate was then used for space heat.

WikiMatrix

Rate this post