Vụ án hình sự là gì? Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự?

Vụ án hình sự ( criminal case ) là gì ? Vụ án hình sự tiếng Anh là gì ? Các quy trình tiến độ xử lý vụ án hình sự ?
 

 

Nhà nước đặt ra những chế tài giải quyết và xử lý so với vi phạm pháp lý nhằm mục đích bảo vệ duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể. Theo đó, khi một người thực thi hành vi nguy hại cho xã hội mà Bộ luật hình sự pháp luật là tội phạm thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và bị giải quyết và xử lý hình sự. Điều này cũng cho nên vì thế mà làm phát sinh vụ án hình sự. Mỗi một vụ án hình sự có những đặc thù, mức độ khác nhau nhưng vẫn cần tuân theo trình tư, thủ tục nhất định. Bài viết này sẽ làm rõ những quá trình xử lý một vụ án hình sự là ra làm sao ?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật tố tụng hình sự năm ngoái ; – Luật thi hành án hình sự 2019.

1. Vụ án hình sự là gì?

Vụ án hình sự là vấn đề có tín hiệu tội phạm đã được pháp luật trong Bộ luật hình sự và đã được cơ quan tìm hiểu ra lệnh khởi tố vụ án để thực thi tìm hiểu, truy tố, xét xử theo những trình tự, thủ tục đã được lao lý ở Bộ luật tố tụng hình sự.

2. Vụ án hình sự tiếng Anh là gì?

Vụ án hình sự tiếng Anh là “Criminal case”.

3. Các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự 

Việc xem xét, xử lý vụ án hình sự là một quy trình có sự tham gia của nhiều chủ thể. Có thể chia quy trình xử lý vụ án hình sự thành những quy trình tiến độ sau :

3.1. Khởi tố vụ án hình sự

Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự là quá trình tiên phong của quy trình tố tụng hình sự. Trong tiến trình này, những cơ quan có thẩm quyền tố tụng thực thi đảm nhiệm, xử lý thông tin về tội phạm, ra quyết định hành động khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Việc kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố và kiểm sát việc xử lý nguồn tin về tội phạm. Cơ quan điều làm trách nhiệm đảm nhiệm tin, xử lý tin và ra quyết định hành động khởi tố hay không khởi tố vụ án. Theo đó, chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác lập có tín hiệu tội phạm. Việc xác lập tín hiệu tội phạm dựa trên những địa thế căn cứ : – Tố giác của cá thể ;

Xem thêm: Khởi tố vụ án hình sự là gì? Quy trình khởi tố vụ án hình sự mới nhất?

– Tin báo của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ; – Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng ; – Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước ; – Cơ quan có thẩm quyền triển khai tố tụng trực tiếp phát hiện tín hiệu tội phạm ;

– Người phạm tội tự thú.

3.2. Điều tra vụ án hình sự

Giai đoạn tìm hiểu vụ án hình sự là tiến trình cơ quan tìm hiểu, cơ quan được giao trách nhiệm thực thi một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu ( Bộ đội biên phòng ; Hải quan ; Kiểm lâm ; lực lượng Cảnh sát biển ; Kiểm ngư ; Các cơ quan của Công an nhân dân được giao trách nhiệm triển khai một số ít hoạt động giải trí tìm hiểu ; Các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân được giao trách nhiệm thực thi 1 số ít hoạt động giải trí tìm hiểu ) thực thi những giải pháp tìm hiểu hợp pháp, tích lũy chứng cứ, tài liệu để xác lập tội phạm và người phạm tội ; xác lập thiệt hại do tội phạm gây ra ; xác lập nguyên do và điều kiện kèm theo phạm tội, nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan vận dụng giải pháp khắc phục và ngăn ngừa. Giai đoạn này khởi đầu từ sau khi có quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự và kết thúc ở việc Cơ quan tìm hiểu ra bản Tóm lại tìm hiểu đề xuất truy tố hoặc Tóm lại tìm hiểu đình chỉ tìm hiểu. Trong quy trình tiến độ này, Viện kiểm sát thực hành thực tế quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong việc tìm hiểu vụ án hình sự.

3.3. Truy tố

Giai đoạn truy tố là quy trình tiến độ Viện kiểm sát thực thi những giải pháp do pháp lý lao lý để xem xét quyết định hành động việc truy tố bị can ra Tòa án để xét xử. Giai đoạn truy tố khởi đầu khi Viện kiểm sát nhận được hồ sơ kèm bản Tóm lại tìm hiểu ý kiến đề nghị truy tố của Cơ quan tìm hiểu và kết thúc khi Viện kiểm sát quyết định hành động truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc bằng quyết định hành động truy tố ( theo thủ tục rút gọn ) hoặc ra quyết định hành động đình chỉ vụ án .

Xem thêm: Khởi tố là gì? Phân biệt giữa khởi tố vụ án và khởi tố bị can?

Trong tiến trình truy tố, ngoài tính năng truy tố, Viện kiểm sát còn có trách nhiệm, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp lý của những người tham gia tố tụng ; nhu yếu, yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp lý ; yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan vận dụng giải pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp lý.

3.4. Xét xử vụ án hình sự

Giai đoạn xét xử vụ án hình sự là tiến trình tòa án nhân dân triển khai những giải pháp do pháp lý pháp luật để xét xử vụ án, ra bản án so với người bị Viện kiểm sát truy tố và Tòa án quyết định hành động đưa ra xét xử. Giai đoạn xét xử khởi đầu sau khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng hoặc quyết định hành động truy tố ( theo thủ tục rút gọn ) của Viện kiểm sát. Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử. Tòa án hoàn toàn có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố. Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông tin rõ nguyên do cho bị cáo hoặc người đại diện thay mặt của bị cáo, người bào chữa biết ; nếu Viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó. Trong tiến trình xét xử, Tòa án triển khai xét xử xét xử sơ thẩm và nếu có kháng nghị, kháng nghị thì thực thi xét xử phúc thẩm vụ án. Bản án, quyết định hành động của Tòa án xét xử sơ thẩm không bị kháng nghị, kháng nghị thì có hiệu lực hiện hành pháp lý và được đưa ra thi hành. Bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm so với vụ án đó chưa có hiệu lực hiện hành pháp lý bị kháng nghị hoặc kháng nghị thì phải đưa ra xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. Quyền kháng nghị thuộc về bị cáo, người bào chữa, bị hại, nguời có quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, … Quyền kháng nghị thuộc về Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và cấp trên của Tòa án xét xử sơ thẩm. Khi xét xử Hội đồng xét xử chỉ xử lại những phần bị kháng nghị, kháng nghị trong bản án của tòa xét xử sơ thẩm, nhưng trên cơ sở xem xét hàng loạt vụ án. Tòa phúc thẩm hoàn toàn có thể ra một trong những quyết định hành động sau : bác kháng nghị, kháng nghị giữ nguyên bản án xét xử sơ thẩm, sửa án xét xử sơ thẩm ; hủy án xét xử sơ thẩm để tìm hiểu hoặc xét xử lại ; hủy án xét xử sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Bản án, quyết định hành động phúc thẩm có hiệu lực hiện hành pháp lý và được đưa ra thi hành.

3.5. Xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

Xét lại bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý là việc Tòa án thực thi xét lại bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc xem xét lại quyết định hành động của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trường hợp bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý mà phát hiện có vi phạm pháp lý nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án thì người có thẩm quyền sẽ kháng nghị và Tòa án sẽ phải mở phiên tòa xét xử xét lại bản án, quyết định hành động theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Trường hợp bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý được phát hiện có diễn biến mới hoàn toàn có thể làm biến hóa cơ bản nội dung của bản án, quyết định hành động mà TANDTC không biết được khi bản án, quyết định hành động đó thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định hành động kháng nghị và TANDTC phải mở phiên tòa xét xử xét lại bản án, quyết định hành động đó theo thủ tục tái thẩm .

Xem thêm: Cơ sở quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

Trường hợp có địa thế căn cứ xác lập quyết định hành động của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vó vi phạm pháp lý nghiêm trọng hoặc phát hiện diễn biến quan trọng mới hoàn toàn có thể làm đổi khác cơ bản nội dung quyết định hành động mà Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định hành động đó thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền nhu yếu, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền đề xuất kiến nghị ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền đề xuất Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định hành động đó và Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân tối cao có quyền ý kiến đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định hành động đó và Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định hành động đó.

3.6. Thủ tục thi hành án

Về thực chất, tố tụng hình sự là trình tự, thủ tục xử lý thông tin về tội phạm và thủ tục khởi tố, tìm hiểu, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Thủ tục thi hành án hình sự không phải là thủ tục tố tụng hình sự và thi hành án hình sự không phải là tiến trình của tố tụng hình sự. Ở nước ta, cùng với Bộ luật tố tụng hình sự còn có Luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên, trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ ở nước ta, khi Luật thi hành án hình sự năm 2019 chưa được xem xét, sửa đổi, bổ trợ thì Bộ luật tố tụng hình sự năm năm ngoái đã có lao lý 1 số ít nội dung về thủ tục ra quyết định hành động thi hành án như thủ tục xem xét bản án tử hình, thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện kèm theo, thủ tục xóa án tích. Đối với những trình tự, thủ tục thi hành án khác, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người chấp hành án hình sự, người chấp hành giải pháp tư pháp ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan trong thi hành án hình sự, thi hành giải pháp tư pháp đã được pháp luật trong Luật thi hành án hình sự 2019.

Rate this post