At a stroke nghĩa là gì

Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh, 884, Vinhnguyen,

, 03/01/2014 10:46:30

Đăng bởi Vinhnguyen | 03/01/2014 |

904

Bạn đang đọc: At a stroke nghĩa là gì

make it at one / a stroke một bước là tới, loáng cái là xong Ví dụ A : He’s always dreaming of success overnight. Anh ta luôn mơ mộng đến một thành công xuất sắc giật mình. B : Blockhead ! He should know ( that ) it’s impossible to make it at one stroke. Ngốc thật. Anh ta phải biết là không hề có chuyện một bước là tới. Ghi chú Synonym : succeed overnight ; take something all in one stride

make it at one/a stroke

Nội dung chính

 • Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh
 • Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh, 884, Vinhnguyen,
 • Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh Chia sẻ, Thành ngữ Tiếng Anh
 • Video liên quan

một bước là tới, loáng cái là xongVí dụ

A: He’s always dreaming of success overnight.

Anh ta luôn mơ mộng đến một thành công xuất sắc giật mình .

B: Blockhead! He should know ( that ) it’s impossible to make it at one stroke.

Ngốc thật. Anh ta phải biết là không hề có chuyện một bước là tới .Ghi chú

Synonym: succeed overnight; take something all in one stride

 1. Trang chủ
 2. Chia sẻ
 3. Thành ngữ Tiếng Anh

Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh Chia sẻ, Thành ngữ Tiếng Anh

Đăng bởi VinhnguyenTags: English for Communication, English for wiriting, idiom, Idiomatic expression, thành ngữ, thành ngữ tiếng Anh, tiếng anh giao tiếp, tiếng Anh viết

Các bài viết liên quan đến Make it at one/a stroke – 218 câu thành ngữ tiếng Anh, Chia sẻ, Thành ngữ Tiếng Anh

 • Các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản trong Thời trang 971
 • Tìm nơi thực hành nói chuyện với người nước ngoài miễn phí 6387
 • Cách nói chuyện với người nước ngoài mới quen bằng tiếng Anh 8365
 • Học Thành ngữ tiếng Anh qua những đoạn hội thoại – Idioms for Daily Conversations 8356
 • Học Thành ngữ tiếng Anh qua những đoạn hội thoại – Idioms for Daily Conversations: Idiom… 5647
 • Thành ngữ tiếng Anh về hành động-thái độ (2) 638
 • Thành ngữ tiếng Anh về hành động-thái độ (1) 451
 • Go one’s own way – 218 câu thành ngữ tiếng Anh 897
 • In one day – 218 câu thành ngữ tiếng Anh 1580

Tags : English for Communication, English for wiriting, idiom, Idiomatic expression, thành ngữ, thành ngữ tiếng Anh, tiếng anh tiếp xúc, tiếng Anh viết

Video liên quan

Rate this post