bán hàng đa cấp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong khi các thảo luận cốt lõi của nó hướng tới hiện tượng hikikomori, cốt truyện cũng thám hiểm đến nhiều nhóm văn hóa khác của Nhật Bản như: otaku, lolicon và bán hàng đa cấp.

While it mainly deals with the phenomenon of hikikomori, the plot also explores many other Japanese subcultures—for example otaku, lolicon, and Internet suicide pacts.

WikiMatrix

Amway kết hợp bán hàng trực tiếp với chiến lược kinh doanh đa cấp.

Amway combines direct selling with a multilevel marketing strategy.

WikiMatrix

Donald D. Lapre (19/5/1964 – 2/10/2011) là một nhân viên bán hàng thông tin thương mại và tiếp thị đa cấp của Mỹ.

Donald D. Lapre (May 19, 1964 – October 2, 2011) was an American multilevel marketing and infomercial salesman.

WikiMatrix

Thay vào đó, các nhân viên bán hàng thường được công ty kinh doanh đa cấp mô tả là “nhà thầu độc lập” hoặc “chủ doanh nghiệp độc lập”.

Instead, salespeople are typically presented by the MLM company as “independent contractors” or “independent business owners”.

WikiMatrix

Mảng bán hàng chính của các công ty kinh doanh đa cấp cho người tham gia và những người tham gia tiềm năng không phải là các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

The main sales pitch of MLM companies to their participants and prospective participants is not the MLM company’s products or services.

WikiMatrix

Avon sử dụng tiếp thị đa cấp để tuyển dụng đại diện bán hàng, người bán các sản phẩm làm đẹp, đồ trang sức, phụ kiện và quần áo.

Avon uses multi-level marketing to recruit sales representatives, who sell beauty products, jewelry, accessories and clothing.

WikiMatrix

Các hàng bán câu khách thường khan hiếm hoặc được cung cấp giới hạn (ví dụ: tối đa 10 chai) ngăn cản việc dự trữ và hạn chế mua hàng của các doanh nghiệp nhỏ.

Loss leaders are often scarce or provided with limits (e.g., maximum 10 bottles) to discourage stockpiling and to limit purchases by small businesses.

WikiMatrix

Các cửa hàng bán chúng có thể chuyên về các sản phẩm như quạt cầm tay, hoặc cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng.

Shops that sold them might specialize in products such as hand-held fans, or offer a diverse selection.

WikiMatrix

Mục đích của công việc là giúp khách hàng tiềm năng hiểu, so sánh và đối chiếu các giải pháp có sẵn để mua (vai trò trước khi bán hàng); để khắc phục sự cố với việc triển khai của họ, đó là, để giúp đảm bảo rằng các giải pháp hoạt động thành công sau khi quyết định mua được đưa ra (vai trò sau bán hàng); và để tối đa hóa doanh số cho người sử dụng công cụ bán hàng bằng cách cung cấp trợ giúp như vậy cho khách hàng (khía cạnh của công việc đặt “doanh số” trong chức danh kỹ sư bán hàng).

The purpose of the job is to help potential customers understand, compare, and contrast the solutions that are available for buying (the pre-sales role); to troubleshoot problems with their implementations—that is, to help ensure that the solutions work successfully once the buying decision has been made (the post-sales role); and to maximize sales for the sales engineer’s employer by providing such help to the customers (the aspect of the job that puts the “sales” in the title sales engineer).

WikiMatrix

YouTube cung cấp những công cụ như Super Chat, tính năng Hội viên của Kênh, đồng thời cho phép bạn bán hàng hóa nhằm đa dạng hóa các cách thức kiếm tiền của bạn.

YouTube offers tools like Super Chat, channel memberships, and merchandise integration to diversify your monetization options .

support.google

Cho dù bạn là đại lý quảng cáo đa quốc gia hay cửa hàng bán hoa nhỏ lẻ, Trung tâm trợ giúp Google Ads đều có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để thành công với quảng cáo trực tuyến.

Whether you’re a multinational ad agency or a family-run flower shop, the Google Ads Help Centre can provide you with the information that you need to succeed with your trực tuyến advertising .

support.google

Các địa điểm vật lý trong mạng lưới chuỗi cung ứng có thể là nhà máy sản xuất, kho lưu trữ, giao hàng vận chuyển, trung tâm phân phối lớn, cảng, nhà ga đa phương thức cho dù thuộc sở hữu của một công ty, nhà cung cấp, hãng vận tải, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba, cửa hàng bán lẻ hoặc một khách hàng cuối cùng.

Physical locations included in a supply-chain network can be manufacturing plants, storage warehouses, carrier crossdocks, major distribution centres, ports, intermodal terminals whether owned by a company, suppliers, a transport carrier, a third-party logistics provider, a retail store or an end customer.

WikiMatrix

Ở Mỹ, các cấp chính quyền khác nhau thường không quy định giờ của đại đa số các nhà bán lẻ (mặc dù có trường hợp ngoại lệ, như luật xanh), và ngoại lệ chính là các cửa hàng được phép bán rượu mạnh và đồ uống có cồn khác (để biết giờ mua sắm, hãy xem giờ bán rượu theo tiểu bang) và đại lý xe hơi.

In the U.S., the various levels of government generally do not regulate the hours of the vast majority of retailers (though there are exceptions, such as the blue law), and with the main exception being shops licensed to sell spirits and other alcoholic beverages (for shopping hours, see alcohol sale hours by state) and car dealerships.

WikiMatrix

Rate this post