Báo cáo là gì?

Báo cáo không còn là khái niệm xa lạ trong đời sống hiện nay, đặc biệt là đối với những người làm việc trong văn phòng hoặc các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm bắt rõ báo cáo là gì?. Vì vậy, thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi mong muốn đem đến cho Quý độc giả cái nhìn rõ nét hơn về khái niệm này.

Báo cáo là gì?

Báo cáo là một loại văn bản hành chính ( gồm văn bản giấy và văn bản điện tử ) của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể để bộc lộ tình hình, tác dụng thực thi việc làm nhằm mục đích giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, điều hành quản lý và phát hành những quyết định hành động quản trị tương thích theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2019 / NĐ-CP pháp luật về chính sách báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước .

Phân loại báo cáo

Sau khi tìm hiểu báo cáo là gì? có thể thấy đây là một hoạt động diễn ra thường xuyên đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại báo cáo, chẳng hạn:

– Tùy vào mục đích sử dụng và yêu cầu của các cấp quản lý mà có rất nhiều loại báo cáo khác nhau, có thể kể đến: báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh,…

Bạn đang đọc: Báo cáo là gì?

– Căn cứ vào chính sách báo cáo được lao lý tại Điều 4 Nghị định 09/2019 / NĐ-CP gồm những loại báo cáo sau :

+ Báo cáo định kỳ:

Là báo cáo được phát hành để cung ứng nhu yếu thông tin tổng hợp của những cơ quan hành chính nhà nước, được triển khai theo một chu kỳ luân hồi xác lập và lặp lại nhiều lần .

+ Báo cáo chuyên đề:

Là báo cáo được phát hành để cung ứng nhu yếu thông tin có tính sâu xa về một chủ đề nào đó và phải thực thi một hoặc nhiều lần trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .

+ Báo cáo đột xuất:

Là báo cáo được phát hành để cung ứng nhu yếu thông tin về yếu tố phát sinh không bình thường .

Khi thực hiện báo cáo, cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước cần lưu ý điều gì?

Thứ nhất: Tên báo cáo

Tên báo cáo phải bảo vệ rõ ràng, ngắn gọn và biểu lộ được bao quát nội dung, khoanh vùng phạm vi nhu yếu báo cáo .

Thứ hai: Nội dung yêu cầu báo cáo

Nội dung nhu yếu báo cáo phải bảo vệ cung ứng những thông tin thiết yếu nhằm mục đích Giao hàng tiềm năng quản trị, chỉ huy, quản lý và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền ; đồng thời, nội dung nhu yếu báo cáo phải rõ ràng, dễ hiểu, tạo thuận tiện cho đối tượng người dùng thực thi báo cáo .
Tùy từng trường hợp đơn cử, nội dung nhu yếu báo cáo hoàn toàn có thể chỉ có phần lời văn, chỉ có phần số liệu hoặc gồm có cả phần lời văn và phần số liệu .

Thứ ba: Đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo

Khi báo cáo phải xác lập rõ đối tượng người dùng triển khai báo cáo ( gồm có cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể ) và xác lập đơn cử tên cơ quan nhận báo cáo. Việc pháp luật đối tượng người tiêu dùng thực thi báo cáo phải bảo vệ tương thích với tính năng, trách nhiệm của đối tượng người dùng triển khai báo cáo .

Thứ tư: Phương thức gửi, nhận báo cáo

Báo cáo được bộc lộ dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Tùy theo điều kiện kèm theo thực tiễn và nhu yếu của cơ quan phát hành chính sách báo cáo, báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong những phương pháp sau :

– Gửi trực tiếp;

– Gửi qua dịch vụ bưu chính ;
– Gửi qua Fax ;
– Gửi qua mạng lưới hệ thống thư điện tử ;
– Gửi qua mạng lưới hệ thống ứng dụng thông tin báo cáo chuyên dùng .
– Các phương pháp khác theo pháp luật của pháp lý .

Thứ năm: Thời hạn gửi báo cáo

– Thời hạn gửi báo cáo được xác lập địa thế căn cứ vào đối tượng người tiêu dùng thực thi báo cáo, nội dung báo cáo và thời gian kết thúc việc lấy số liệu báo cáo, nhưng phải bảo vệ thời hạn không ít hơn 01 ngày thao tác tính từ thời gian kết thúc việc lấy số liệu báo cáo đến thời hạn gửi báo cáo hoặc ước tính thời hạn từ khi nhận được báo cáo để tổng hợp đến thời hạn triển khai xong báo cáo và gửi đi .
– Thời hạn gửi báo cáo định kỳ so với trường hợp báo cáo phức tạp, có nhiều đối tượng người tiêu dùng triển khai và phải tổng hợp qua nhiều cơ quan, nhiều cấp khác nhau thì pháp luật rõ thời hạn so với từng đối tượng người tiêu dùng, từng cấp báo cáo đó ;
– Đối với báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, thời hạn gửi báo cáo thực thi theo nhu yếu của cơ quan phát hành chính sách báo cáo .

Thứ sáu: Tần suất thực hiện báo cáo

– Tần suất báo cáo sẽ do từng cơ quan hành chính pháp luật tùy thuộc vào đặc thù, mục tiêu và nhu yếu quản trị, chỉ huy, điều hành quản lý .

– Khi báo cáo phải lồng ghép các nội dung báo cáo, bảo đảm chỉ yêu cầu báo cáo một lần trong một kỳ báo cáo đối với các nội dung thuộc cùng ngành, lĩnh vực quản lý.

Thứ bảy: Mẫu đề cương báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo nêu rõ cấu trúc những thông tin đa phần về : Tình hình thực thi ; hiệu quả đạt được ; sống sót, hạn chế và nguyên do của sống sót, hạn chế ; phương hướng trách nhiệm ; yêu cầu, đề xuất kiến nghị .

Thứ tám: Biểu mẫu số liệu báo cáo

Biểu mẫu số liệu phải có ký hiệu biểu để thuận tiện cho việc theo dõi, so sánh. Ký hiệu biểu gồm có cả chữ và số. Phần số được ghi theo thứ tự 001, 002, 003 … ; phần chữ được ghi viết tắt bằng chữ in hoa tương thích với ngành, nghành nghề dịch vụ báo cáo, loại báo cáo và kỳ báo cáo. Biểu mẫu báo cáo cần phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan phát hành chính sách báo cáo .

Trên đây là nội dung bài viết báo cáo là gì? chúng tôi muốn gửi tới Quý vị. Trường hợp còn thắc mắc, Quý vị có thể gửi tới Tổng đài tư vấn 1900 6557 để được hỗ trợ giải đáp.

Rate this post