Bảo hiểm y tế là gì? Đối tượng và mức đóng bảo hiểm y tế mới nhất

Biên tập bởi Lê Nguyễn Thúy Vi

Cập nhật 7 tháng trước

6.211

Tham gia Bảo hiểm y tế là một điều cần thiết và có ích không chỉ với bản thân mà còn đối với gia đình và xã hội. Hãy cùng bài viết này tìm hiểu những thông tin cơ bản về Bảo hiểm y tế và một số điều cần lưu ý bạn nhé!

1 Bảo hiểm y tế (BHYT) là gì?

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện (quy định tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

Bảo hiểm y tế hay bảo hiểm sức khỏe thể chất là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc hàng loạt ngân sách khám chữa bệnh cũng như ngân sách mua thuốc men khám chữa bệnh .

Thẻ BHYT

2 Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Hiện nay, đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế được chia làm hai loại : Bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện .
Theo Nghị định 146 / 2018 / NĐ-CP, 6 đối tượng người tiêu dùng tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc gồm có :

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
 • Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.
 • Nhóm tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
 • Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Lưu ý: Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện không thuộc 6 đối tượng trên.

Đối tượng tham gia BHYT

3 Mức đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ 4,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Từng đối tượng khác nhau có quy định riêng về mức đóng như dưới đây:

Nhóm thứ nhất, so với những đối tượng người tiêu dùng do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do Ngân sách chi tiêu Nhà nước đóng thì mức đóng Bảo hiểm y tế là 4,5 % tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng .
Nhóm thứ hai, so với những đối tượng người dùng tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ mái ấm gia đình, mức đóng bảo hiểm được tính như sau :

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 • Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
 • Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.
 • Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất.
 • Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

BHYT theo hộ gia đình

Nhóm thứ ba, so với nhóm do giá thành nhà nước đóng : Người thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo có mức tương hỗ tối thiểu là 70 % tiền lương cơ sở ; học viên, sinh viên ; hộ mái ấm gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình có mức tương hỗ tối thiểu là 30 % tiền lương cơ sở .

4 Các mức hưởng bảo hiểm y tế hiện hành

Mức hưởng đối với Bảo hiểm y tế đúng tuyến:

 • 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở,…
 • 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…
 • 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

BHYT

Mức hưởng đối với Bảo hiểm y tế trái tuyến:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương: Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú.
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh: Hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước .
 • Tại bệnh viện tuyến huyện: Hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. 

Xem chi tiết: Bảo hiểm y tế trái tuyến là gì? Mức hưởng BHYT trái tuyến năm 2021

5 Các cách mua Bảo hiểm y tế

Có 3 cách sau :

Mua bảo hiểm y tế trực tiếp

Bước 1. Nộp hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm : Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( Mẫu TK1-TS ). Trường hợp người tham gia là người đã hiến bộ phận khung hình người theo pháp luật của pháp lý : bổ trợ Giấy ra viện có ghi rõ ” đã hiến bộ phận khung hình “. Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn : bổ trợ Giấy tờ chứng tỏ ( nếu có ) theo Phụ lục 03 .

 • Người tham gia nộp hồ sơ cho UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH có thể lựa chọn nộp hồ sơ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
 • Trường hợp nộp hồ sơ giấy: UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường: lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), thu tiền đóng BHYT của người tham gia BHYT hộ gia đình; tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT; Nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH theo quy định.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết:

 • Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.
 • Đối với người nộp hồ sơ cho UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết qua UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường.

Mua BHYT

Mua Bảo hiểm y tế online

Bước 1. Nộp hồ sơ (như đã đề cập ở phần trước).

 • Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH có thể lựa chọn nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử.
 • Trường hợp giao dịch điện tử: Lập và gửi hồ sơ điện tử trên phần mềm kê khai hoặc kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; nộp tiền đóng thông qua tài khoản ngân hàng.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết

Mua BHYT qua dịch vụ bưu chính

Bước 1. Nộp hồ sơ (như đã đề cập ở phần trước).

Lưu ý: Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH có thể lựa chọn nộp hồ sơ Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết.

Nguồn tìm hiểu thêm : Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia

Bài viết đã gợi ý cho bạn những thông tin cơ bản về Bảo hiểm y tế, mong bạn hài lòng với những thông tin trên !

Rate this post