Biểu mẫu là gì

1. Khái niệm

– Biểu mẫu là đối tượng người tiêu dùng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để tinh chỉnh và điều khiển triển khai một ứng dụng .

Trong CSDL Access, biểu mẫulà một loại đối tượng được thiết kế để:

Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữliệu.Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

Bạn đang xem:

2. Làm việc với biểu mẫu

Hiển thị tài liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữliệu. Thực hiện những thao tác trải qua những nút lệnh ( do người phong cách thiết kế tạo ra ). Bạn đang xem : Biểu mẫu là gì

– Để làm việc với biểu mẫu ta chọn Forms trong bảng chọn đối tượng.

Bạn đang đọc: Biểu mẫu là gì

*Hình 1 : Cửa sổ CSDL QuanLi_HS với trang biểu mẫu

a. Tạo biểu mẫu mới

– Cách 1: Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu mẫu.

– Cách 2: Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ.

– Ngoài ra, ta cũng hoàn toàn có thể tích hợp cả việc dùng thuật sĩ và tự phong cách thiết kế để tạo biểu mẫu. Dưới đây tất cả chúng ta xét cách làm này :Nháy đúp Create form by using wizardTrong hộp thoại Form Wizard: Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available FielsNháy Next để tiếp tục.Nháy đúpTrong hộp thoại Form Wizard : Chọn bảng ( hoặc mẫu hỏi ) từ ô Tables / Queries ; Chọn những trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available FielsNháyđể liên tục .*Hình 2 : Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ

b. Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế

– Ta chuyển sang chế độ thiết kếđể thay đổi hình thức biểumẫu.

*– Tại đây ta hoàn toàn có thể thực thi :Thay đổi nội dung các tiêu đề;Sử dụng phông chữ tiếng Việt; Thay đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu); Di chuyển vị trí các trường (thực hiện khi con trỏ có dạng bàn tay),…

Xem thêm:

Thay đổi nội dung những tiêu đề ; Sử dụng phông chữ tiếng Việt ; Thay đổi kích cỡ trường ( triển khai khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu ) ; Di chuyển vị trí những trường ( triển khai khi con trỏ có dạng bàn tay ), … Xem thêm : Hierarchy Là Gì – Nghĩa Của Từ Hierarchy- Sau khi đổi khác, nháy nút*

3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

a. Chế độ biểu mẫu

để lưu biểu mẫu .- Biểu mẫu trong chính sách này thường có giao diện thân thiện và thường được sử dụng để update tài liệu .- Để thao tác trong chính sách biểu mẫu, triển khai :Cách 1: Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu.Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút **Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

b. Chế độ thiết kế

Cách 1 : Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu. Cách 2 : Chọn biểu mẫu rồi nháy nút. Cách 3 : Nháy nút ) nếu đang ở chính sách phong cách thiết kế .

– Để làm việc trong chế độ thiết kế, thực hiện:

Cách 1: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút **

Xem thêm:

Cách 1 : Chọn biểu mẫu rồi nháy nút. Cách 2 : Nháy nútnếu đang ở chính sách biểu mẫu. Xem thêm : điệp viên hai mang là gì- Một số thao tác hoàn toàn có thể triển khai trong chính sách phong cách thiết kế :Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu;Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề;Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối,…) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.

Chuyên mục: Thêm / bớt, đổi khác vị trí, size những trường tài liệu ; Định dạng phông chữ cho những trường tài liệu và những tiêu đề ; Tạo những nút lệnh ( đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối, … ) để người dùng thao tác với tài liệu thuận tiện hơn. Chuyên mục : Hỏi Đáp

Rate this post