Biểu thuế lũy tiến từng phần là gì?

Biểu thuế lũy tiến là một trong những từ ngữ được dùng rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những nội dung tương quan đến biểu thuế tích góp .

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm trả lời cho câu hỏi: Biểu thuế lũy tiến từng phần là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá thể là khoản tiền thuế mà người có thu nhập nộp vào ngân sách Nhà nước, trích từ tiền lương, tiền công hoặc từ những nguồn thu khác sau khi đã tính những khoản được giảm trừ .

– Vai trò của Thuế thu nhập cá nhân:

+ Thuế thu nhập cá thể góp thêm phần tăng thu ngân sách Nhà nước là một trong những công cụ hữu hiệu để Nhà nước kêu gọi một phần của cải trong xã hội để tạo ra nguồn thu cho Ngân sách chi tiêu .
+ Thuế thu nhập cá thể giúp giảm phân hóa giàu nghèo, góp thêm phần bảo vệ công minh xã hội. Trường hợp những loại thuế như thuế giá trị ngày càng tăng đánh vào những khoản chi của toàn bộ mọi người, thì thuế thu nhập cá thể chỉ đánh vào thu nhập của những người có thu nhập từ mức khá trở lên. Tính chất lũy tiến của loại thuế này giúp thu hẹp về khoảng cách thu nhập của những cá thể .
+ Thuế thu nhập cá thể góp thêm phần giúp Nhà nước trấn áp nguồn thu nhập và phát hiện những nguồn thu phạm pháp như : Buôn bán hàng cấm, hối lộ, hàng trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt gia tài của Nhà nước .

Biểu thuế lũy tiến từng phần là gì?

– Biểu thuế lũy tiến được hiểu là cơ cấu tổ chức thuế trong đó thuế được đánh theo tỷ suất tăng dần khi thu nhập tăng. Theo đó, thuế suất cận biến – mức tăng thuế suất / mức tăng thu nhập tăng khi người nộp thuế chuyển từ nhóm thuế thấp hơn sang nhóm thuế cao hơn .
– Biểu thuế lũy tiến từng phần được hiểu là một mức thuế suất tương ứng. Theo đó, thuế suất tăng dần theo từng bậc thuế, thuế được tính từng phần theo bậc thuế và mức thuế suất tương ứng của từng bậc, số thuế phải nộp là tổng số thuế tính cho từng bậc .

Phân biệt giữa thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần và thuế suất theo biểu thuế toàn phần

Thứ nhất: Đối với trường hợp áp dụng

– Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần :
Áp dụng so với cá thể cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công .
– Thuế suất theo biểu thuế toàn phần :
Áp dụng so với những khoản thu nhập, đơn cử :
+ Thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn .
+ Thu nhập từ bản quyền .
+ Thu nhập từ trúng thưởng .
+ Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp .
+ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại .
+ Thu nhập từ thừa kế, khuyến mãi ngay cho, …

Thứ hai: Bậc thuế

– Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần :
Bao gồm 07 bậc thuế :
+ Thu nhập tính thuế / tháng đến 05 triệu đồng thuế suất 5 % .
+ Trên 10 – 18 triệu đồng / tháng thuế suất 15 % .
+ Trên 05 đến 10 triệu đồng thuế suất 10 % .
+ Trên 32.000.000 đến 52.000.000 đồng / tháng thuế suất 25 % .
+ Trên 18.000.000 – 32.000.000 đồng / tháng thuế suất 20 % .

+ Trên 80.000.000/tháng thuế suất 35%.

+ Trên 52.000.000 đến 80.000.000 đồng / tháng thuế suất 30 % .
– Thuế suất theo biểu thuế toàn phần :
Chỉ có 01 mức thuế suất, đơn cử :
+ Thu nhập từ góp vốn đầu tư vốn là 5 % .
+ Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp là 20 % .
+ Thu nhập từ thừa kế, khuyến mãi ngay cho là 10 % .
+ Thu nhập từ trúng thưởng là 10 % .

Thứ ba: Cách tính

– Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần :
+ Tổng thuế phải nộp được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng .
+ Được xác lập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó .
– Thuế suất theo biểu thuế toàn phần :
Lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất .

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

– Thuế thu nhập cá thể là loại thuế :
+ Quyết toán thuế thu nhập cá thể theo năm .
+ Kê khai : Có theo tháng hoặc theo quý ( Tùy theo điều kiện kèm theo của doanh nghiệp ) .
+ Khấu trừ thuế thu nhập cá thể trước khi chi trả thu nhập .
+ Tính theo tháng ( so với những lao động hưởng lương tháng ) hoặc theo thời gian chi trả thu nhập ( so với những lao động thời vụ, khoán việc ) .
– Phương pháp tính thuế thu nhập cá thể :
Có 03 cách tính thuế thu nhập cá thể từ tiền lương tiền công dành cho 03 đối tượng người dùng khác nhau :
+ Đối tượng 1 :
Ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng trở lên thì tính thuế thu nhập cá thể theo biểu lũy tiền từng phần ( từng phần thu nhập sẽ có những mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế suất tính thuế cũng cao theo ) .
+ Đối tượng 2 :

Ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng bị tính 10% trên tổng thu nhập.

+ Đối tượng 03 :
Cá nhân không cư trú được xác lập bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20 % .

Như vậy, Biểu thuế lũy tiến từng phần là gì? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích một số nội dung liên quan đến vấn đề thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi mong rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Rate this post