Phân biệt Both và Both of trong tiếng Anh – Vị trí và cách dùng

Both both of thường được sử dụng khá nhiều trong văn phạm tiếng Anh hay trong những cuộc hội thoại hàng ngày. Tuy nhiên, việc nhầm lẫn giữa both và both of lại là điều thường thấy ở khá nhiều người. 

Nếu bạn cũng là một người không phân biệt được both và both of thì bài viết ngày hôm nay sẽ là dành cho bạn. Hãy cùng theo dõi bài viết để hiểu hơn về cách sử dụng đồng thời tìm ra những điểm khác nhau giữa chúng nhé !

Phân biệt both và both of 

1. Cách sử dụng của Both 

Both là một từ hoàn toàn có thể đóng được vai trò của khá nhiều từ loại trong câu như tính từ, đại từ hay phó từ .

Ý nghĩa: cả hai, cái này lẫn cái kia. vừa…vừa…

Both được dùng để chỉ hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ hay đặc thù nào đó. Với mỗi từ loại mà nó đóng vai trò thì nó sẽ có những vị trí và cách sử dụng khác nhau trong câu .
Vậy những cách sử dụng đó là gì ?

  • Khi đi với danh từ 

Khi ta muốn nói đến hai sự vật hay hai hiện tượng kỳ lạ có đặc thù giống nhau, tất cả chúng ta sử dụng both cùng với danh từ xác lập số nhiều của chúng và động từ theo sau được chia ở dạng số nhiều .
Ex :
Both cars are in the garage .

(Cả hai chiếc xe đều ở trong ga-ra.)

Phân biệt Both và Both of

This button starts both engines at the same time .

(Cái công tắc này khởi động cả hai động cơ cùng một lúc.)

Ngoài ra, nó cũng hoàn toàn có thể đứng trước một từ hạn định ( some, a, an, the, his, my … ) cùng với một danh từ số nhiều .
Both + từ hạn định + danh từ số nhiều
Ex :
She knew both my children .

(Cô ấy biết cả hai đứa con của tôi.)

Khi từ này đi với một danh từ số nhiều, vị trí mà nó đảm nhiệm hoàn toàn có thể là chủ ngữ hoặc cả tân ngữ .
Ex :
Are both dogs female ?

(Cả hai con chó này đều là cái à?)

  • Khi sử dụng với một đại từ 

Trong trường hợp both được sử dụng với một đại từ, vị trí của nó sẽ được đặt sau đại từ đó .
Đại từ + both
Và vị trí của chúng hoàn toàn có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu
Ex :
I saw them both

(Tớ nhìn thấy cả hai người họ.)

We both work for the same company

(Hai chúng tôi làm chung một công ty.)

  • Khi đứng một mình như đại từ 

Khi tất cả chúng ta đã nhắc đến hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ hay đặc thù nào đó trong câu trước, thì câu sau ta hoàn toàn có thể sử dụng từ này như một đại từ để sửa chữa thay thế nhằm mục đích tránh sự tái diễn. Vị trí lúc này cũng vẫn hoàn toàn có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ .
Ex :
Anna and Lisa are my sisters. Both are very pretty .

(Anna và Lisa là hai chị gái của tớ. Cả hai người họ đều rất xinh.)

Applicants for this course must speak French or German, preferably both .

(Những người ứng tuyển vào khóa học này phải nói tiếng Pháp hoặc Đức, tốt nhất là nói được cả hai.)

  • Trong câu trả lời ngắn 

Both cũng hoàn toàn có thể đứng một mình một câu khi nó đóng vai trò là câu vấn đáp. Người nói muốn rút ngắn câu vấn đáp lại, họ sẽ sử dụng both để sửa chữa thay thế .
Ex :
A : Are you working on Monday or Wednesday next week ?
B : Both !

( A: Tuần tới cậu sẽ làm việc vào thứ hai hay thứ tư ?

  B: Cả hai ngày!.)

Cách nói này chỉ hoàn toàn có thể được sử dụng trong những cuộc chuyện trò hàng ngày hay những trường hợp thiếu sang trọng và quý phái mà thôi .

  • Both…and…

Để nhấn mạnh vấn đề hơn vào sự tích hợp của hai danh từ, tính từ hay động từ, ta hoàn toàn có thể sử dụng Both … and … xen kẽ giữa chúng. Khi dùng cấu trúc này, hai từ được nhắc đến phải cùng từ loại và có nghĩa là vừa … vừa …
Ex :
I am both cold and hungry .

(Tớ vừa lạnh vừa đói.)

Cách dùng Both

  • Những vị trí khác của Both 

Ngoài những vị trí và cách dùng thông dụng mà mình đã nêu trên, tất cả chúng ta còn hoàn toàn có thể đặt both ở những vị trí như : Giữa những trạng từ, giữa chủ ngữ và động từ chính, sau động từ khuyết thiếu, sau trợ động từ tiên phong của câu hay sau động từ tobe để đóng vai trò như một động từ chính .
Các vị trí này của both được sử dụng khi tất cả chúng ta muốn đề cập đến chủ ngữ của mệnh đề đó .
Ex :
They both wanted to play this game .

(Cả hai người họ đều muốn chơi trò chơi này.)

They had both been refused entry to the nightclub .

(Cả hai người đều bị bối rối khi bước vào câu lạc đêm.)

They were both very nice, kind and beautiful .

(Họ đều rất tuyệt, tốt bụng và xinh đẹp.)

We can both speak English .

(Cả hai chúng tớ đều có thể nói tiếng Anh.)

Lưu ý:

Chúng ta không sử dụng both trong những câu phủ định hay với động từ phủ định mà sẽ dùng either để sửa chữa thay thế
Ex :
I haven’t seen either of the two movies you mentioned .

(Tớ chưa xem cả hai bộ phim mà câu giới thiệu.)

2. Both of 

Từ này được dùng để đề cập đến hai sự vật, hiện tượng kỳ lạ hay đặc thù nào đó trong câu .

  • Trong câu khẳng định 

Nếu ta muốn dùng danh từ đi với both of thì cần phải có tính từ chiếm hữu, sở hữu cách hay mạo từ đi kèm .
Ex :
Both of our cars are in garage .

(Cả hai chiếc xe của chúng tôi đều ở ga-ra.)

Both cars are in garage .

(Cả hai chiếc xe đều ở trong ga-ra.)

Các danh từ mà nó đi cùng thông thường sẽ có khoanh vùng phạm vi xác lập hẹp hơn both và người nghe hoàn toàn có thể xác lập được danh từ đó .
Ngoài ra, vị trí khi đi với danh từ cũng giống như both, trọn vẹn hoàn toàn có thể là chủ ngữ hay tân ngữ trong câu và động từ luôn chia theo số nhiều .
Nếu both of đứng làm tân ngữ trong câu thì trước nó phải có một giới từ đi kèm .
Ex :
She looked at both of us .

(Cô ấy đã nhìn cả hai chúng tôi.)

Tuy nhiên, nếu tất cả chúng ta dùng những đại từ sau both of thì cũng sẽ giống với both khi dùng với những đại từ đó. Nghĩa của hai câu khi đó trọn vẹn giống nhau .
Ex :
He shouted at both of them .
= He shouted at them both .

(Anh ta quát hai người họ.)

Thông thường, tất cả chúng ta sẽ sử dụng either of nhiều hơn là both of với những câu văn mang nghĩa phủ định. Và khi một động từ phủ định được sử dụng, tất cả chúng ta cũng phải sử dụng either ( of ) chứ không phải both of .
Ex :
She didn’t like either dress .

(Cô ấy đã không thích cả hai chiếc váy.)

Both/Either/Neither giống và khác gì nhau?

Thực tế, ý nghĩa của ba từ này là trọn vẹn khác nhau
Both là nói về cả cái này và cái kia .
Neither là không cái này và cũng không cái kia .
Either là cái này hoặc cái kia .
Các vị trí cơ bản của either, neither thì tương đối giống với both

  • Both/either/neither đứng một mình 

Cả ba từ đều hoàn toàn có thể đứng một mình, tuy nhiên
Either + N số ít + V số ít
Neither + N số ít + V số ít
Vị trí chúng đứng cũng hoàn toàn có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ nhưng ý nghĩa sẽ không giống nhau và không sửa chữa thay thế được cho nhau .
Ex :
We can see either movie. I don’t care which .

(Chúng ta xem phim nào cũng được. Tớ không quan tâm.)

  • Both of/either of/neither of

Đằng sau chúng đều là từ hạn định, đại từ hay tính từ sử hữu cùng với một danh từ số nhiều. Tuy nhiên, động từ trong câu either of và neither of đều được chia số ít .
Ex :
Neither child is very happy .

(Cả hai đứa đều không vui.)

Ngoài ra, both / either / neither được sử dụng khi nói về hai thứ. Còn khi muốn nói những thứ có số lượng nhiều hơn hai, tất cả chúng ta phải dùng đến all / any / none .
Ex :
There are many good hotels in the town. You can stay at any of them .

( Ở đó có rất nhiều nhà nghỉ tốt trong thành phố. Cậu có thể ở bất kỳ cái nào.)

Bài tập vận dụng

Hãy làm những bài tập trắc nghiệm dưới đây để rèn luyện kiến thức và kỹ năng vừa học nhé !
Câu 1 : ‘ Do you want tea or coffee ? ‘ _____, I really don’t mind. ‘
neither
both
both of
either
Câu 2 : ‘ What day is it today – the 18 th or the 19 th ? ‘ ______, It’s the 20 th, ‘
both
both of
either
neither
Câu 3 : There were two windows in the room. It was very warm, so I opened _____ them
either
both
neither
both of
Câu 4 : I tried to call George twice but _____ times he was out .
both of
neither
either
both
Câu 5 : He thinks that ______ his wife and her mother were lying to him .
either
both of
neither
both
Câu 6 : You should have _____ your passport or your ID card available to pass the European borders .
both of
neither
either
both

Câu 7: “Would you like coffee or tea?”
“_____ will do for me.”

both
either
neither
both of
Câu 8 : She has eaten ______ the burgers .
either
neither
both
both of
Câu 9 : ______ of the two kids did the homework. They had spent their time playing computer games .
Either
Both
Neither
Both of
Câu 10 : They are _____ busy at the moment. They are working on a new project .
both of
neither
either
both

Vậy là mình đã cùng bạn khám phá và rút ra những cách sử dụng của both và both of, từ đó suy ra những điểm khác nhau giữa chúng. Cách dùng của both nhiều và phong phú hơn both of nhưng nếu quan tâm thì việc sử dụng chúng cũng không có gì là quá khó cả .
Hi vọng sau bài viết này, những vướng mắc về both và both of của bạn đều đã được giải đáp .
Chúc bạn luôn học tốt và cảm ơn vì đã theo dõi bài viết này !

XEM THÊM:

Rate this post