bouncer tiếng Anh là gì?

bouncer tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bouncer trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ bouncer tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bouncer tiếng Anh
bouncer
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bouncer

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: bouncer tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

bouncer tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bouncer trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bouncer tiếng Anh nghĩa là gì.

bouncer /’baunsə/

* danh từ
– vật nảy lên; người nhảy lên
– kẻ hay nói khoác lác; lời nói khoác
– kẻ hay nói dối, lời nòi dối trắng trợn
– người to lớn, vật to gộ (so với cùng loại)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người được thuê để tống cổ những kẻ phá phách (ở tiệm rượu, rạp hát…)

Thuật ngữ liên quan tới bouncer

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bouncer trong tiếng Anh

bouncer có nghĩa là: bouncer /’baunsə/* danh từ- vật nảy lên; người nhảy lên- kẻ hay nói khoác lác; lời nói khoác- kẻ hay nói dối, lời nòi dối trắng trợn- người to lớn, vật to gộ (so với cùng loại)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người được thuê để tống cổ những kẻ phá phách (ở tiệm rượu, rạp hát…)

Đây là cách dùng bouncer tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bouncer tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

bouncer /’baunsə/* danh từ- vật nảy lên tiếng Anh là gì?
người nhảy lên- kẻ hay nói khoác lác tiếng Anh là gì?
lời nói khoác- kẻ hay nói dối tiếng Anh là gì?
lời nòi dối trắng trợn- người to lớn tiếng Anh là gì?
vật to gộ (so với cùng loại)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) người được thuê để tống cổ những kẻ phá phách (ở tiệm rượu tiếng Anh là gì?
rạp hát…)

Rate this post