Các mẫu câu có từ ‘brilliant’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. Brilliant.

Giỏi vãi chấy .

2. Absolutely brilliant!

Thông minh dã man con ngan.

3. That’s brilliant.

Hay tuyệt !

4. Brilliant, son!

Giỏi lắm, con trai !

5. You are brilliant.

Anh có tài năng .

6. Brilliant, Lord Salisbury.

Thật mưu trí, Huân tước Salisbuty .

7. Another brilliant poem, Maecenas?

Lại 1 bài thơ ca tụng nữa sao, Maecenas ?

8. That’s a brilliant lake!

Đó là một cái hố ấn tượng !

9. You’re a brilliant woman, Helen.

Cô là một người phụ nữ mưu trí, Helen .

10. You are a brilliant commander

Người kĩ năng kiệt xuất như huynh .

11. He is a brilliant diagnostician!

Ông ấy là 1 thầy thuốc tài ba lỗi lạc !

12. It’s terrifying, but it’s brilliant.

Nó nghe thô, nhưng rất hay .

13. So, here is my brilliant theory.

Vậy đây là giả thuyết kỳ tài của tôi .

14. He makes a brilliant Ulysses, anyhow.

Dù sao, ảnh làm Ulysses rất sáng chói .

15. Their strategy was simple and brilliant.

Chiến lược của họ đơn thuần mà mưu trí .

16. And it’s a brilliant composition too.

Nó cũng là một giả hình rất thông dụng .

17. AND YOU WERE A BRILLIANT STRATEGIST.

Còn ông là một kế hoạch gia thiên tài .

18. This person was a brilliant man.

Người này là một vị cao nhân .

19. Oh, it’s brilliant what they do.

Thật sáng chói điều chúng làm .

20. Also, the brilliant colors and threads used are symbolic of wishing the recipient a brilliant and happy life.

Cũng thế, sắc tố chói chang và những đường chỉ được dùng là biều tượng của mong ước người được khuyến mãi ngay sẽ có một đời sống sáng sủa và niềm hạnh phúc .

21. God’s Word shines like a brilliant light,

Chốn nhân gian đầy tăm tối mịt mù ,

22. The most brilliant master planner of all.

Kế hoạch gia lỗi lạc bậc thầy .

23. You are brilliant, yet entirely un-snobby.

Em rất tử tế, nhưng cũng rất hợm hĩnh .

24. Brilliant, but my immune system is fine.

Giỏi lắm nhưng hệ miễn dịch của tôi không bị sao hết .

25. The Brilliant Blue of the Pollia Berry

Sắc xanh óng ánh của quả Pollia

26. The lightning of your spear was brilliant.

Ngọn giáo ngài chói lòa khác nào tia chớp .

27. Our brilliant victory shocked Cao Cao! Duke,

Chiến thắng lần này ắt hẳn là một đòn đả kích rất mạnh với Tào Tháo !

28. That microphone of yours, is absolutely brilliant.

Cái máy ghi âm của cô là chiến công tuyệt vời .

29. I thought the latest was brilliant, God’s Cauldron.

Tôi nghĩ cuốn sau cuối, ‘ Vạc của Chúa ‘, là điển hình nổi bật nhất .

30. And what a brilliant idea to seek Choi!

Cũng thật sáng suốt khi đến tìm Choi !

31. Please tell me you have a brilliant plan.

Làm ơn hãy nói với tôi rằng anh đã có một kế hoạch tuyệt diệu .

32. One of the first profilers, clinical psychologist, brilliant.

1 trong những nhà nghiên cứu và phân tích tiên phong, nhà tâm lý học lâm sàng, mưu trí .

33. I always thought I was a brilliant liar.

Tôi luôn nghĩ mình là 1 tay nói dối cừ khôi .

34. And I am using ” brilliant ” as a euphemism.

Và tớ cũng hay dùng ” giỏi ” để đá xoáy đấy .

35. His mainframe is totally idiosyncratic, but it’s pretty brilliant.

Máy tính lớn của hắn trọn vẹn mang phong thái riêng, nhưng nó khá khác thường .

36. See, that’s the bottleneck in your brilliant business plan.

Thấy chưa, nút cổ chai trong kế hoạch làm ăn sáng láng của thầy đó .

37. The Chinese regime has a brilliant money making scheme.

Chế độ Trung Cộng đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để kiếm tiền .

38. Bill Lamb of About.com said the song was “brilliant“.

Bill Lamb của About. com khen ngợi bài hát ” tuyệt vời ” .

39. I thought, well, the 20th century, that was brilliant.

Thời hoàng kim ở thế kỷ 20 .

40. Much of his power came from his brilliant oratory.

Phần lớn quyền lực tối cao của ông đến từ tài hùng biện tuyệt vời .

41. IVF works by mimicking the brilliant design of sexual reproduction.

IVF hoạt động giải trí dựa trên mô phỏng quy trình sinh sản đặc biệt quan trọng ở người .

42. Brilliant scientists have won Nobel prizes for uncovering the answers.

Những khoa học gia tài giỏi đã chiếm giải Nobel nhờ tò mò ra những lời giải đáp .

43. How did nature come up with all these brilliant ideas?

Làm sao vạn vật thiên nhiên có được những sáng tạo độc đáo cực kỳ mưu trí ấy ?

44. 9:13) He was brilliant in diplomacy, construction, and commerce.

Ông rất giỏi trong nghành ngoại giao, thiết kế xây dựng và thương mại .

45. RELIGIOUS, A FAMILY MAN WITH A BRILLIANT CAREER AT BYZANTIUM.

Một người đàn ông của mái ấm gia đình, ngoan đạo với sự nghiệp tưoi sáng tại Byzantine .

46. He might show off a bit sometimes, but he’s brilliant.

Đôi khi hơi khoe mẽ, nhưng ông ấy rất mưu trí .

47. Her transformation catchphrase is “The brilliant sun, hot-blooded power!

Câu khẩu hiệu biến hình : ” Mặt trời rực sáng, nguồn năng lượng nhiệt huyết, !

48. Only a brilliant strategist could beat me in a move.

Chỉ có kế hoạch gia lỗi lạc, … mới hoàn toàn có thể hạ tôi với một nước cờ .

49. She is a brilliant but impulsive CIA field operative in London.

Cô là một đặc vụ tác chiến rất mưu trí nhưng lại bốc đồng của CIA tại Luân Đôn .

50. (Isaiah 30:26) What a thrilling climax to this brilliant prophecy!

( Ê-sai 30 : 26 ) Thật là một cao điểm hứng khởi của lời tiên tri sáng chói này !

51. Strontium and its salts emit a brilliant red color in flame.

Stronti và muối của nó tạo ra một ngọn lửa màu đỏ rực rỡ .

52. Here he is, this brilliant doctor, stuck with a barren wife.

Anh ấy đây, một bác sĩ sáng lạn, nhưng bị kẹt với bà vợ khô cằn .

53. How’d you define your approach to management… apart from being brilliant?

Ông định nghĩa chiêu thức huấn luyện và đào tạo của mình là gì, ngoại trừ việc nó rất khác thường ?

54. Your dissent on Godfrey v. Kent was brilliant, by the way.

Vụ sự không tương đồng quan điểm với Godfrey v. Kent là rất mưu trí, dù sao đi nữa .

55. Y our last piece in the Observer about Anthony Powell was brilliant.

Bài báo của anh trên tờ Observer nói về Anthony Powell thật xuất sắc .

56. Y’ all need to come up with some brilliant ideas right now

Các bạn cần những sáng tạo độc đáo mưu trí ngay giờ đây

57. A brilliant student, he earned a doctorate in chemistry in five years.

Là một sinh viên xuất sắc, sau sáu năm Tống lấy bằng tiến sỹ hóa học .

58. And spectacular autumn transformed nature into brilliant shades of orange, yellow, and red.

Và mùa thu ngoạn mục quy đổi vạn vật thiên nhiên thành màu cam, vàng và đỏ rực rỡ .

59. Yet the Rapanui formed one of the most brilliant civilizations in the Pacific.

Tuy vậy người Rapanui đã tạo nên một trong những nền văn minh chói sáng nhất vùng Thái Bình Dương .

60. A quite brilliant roboticist who once developed miniature mechanical bees for agricultural use.

Một nhà tăng trưởng robot thiên tài từng sản xuất ong cơ khí ship hàng cho nông nghiệp .

61. The secret is, they have an eco- tourism program, which is absolutely brilliant.

Bí mật là, họ thiết kế xây dựng chương trình du lịch sinh thái xanh vô cùng tuyệt vời .

62. Okay, not as brilliant as Jessica, but not as ambitious and predatoct, either.

Không mưu trí như Jessica, nên cũng không hề tham vọng và hãnh tiến .

63. A fine fighting pilot and brilliant leader who has destroyed thirteen enemy aircraft.

Nhiều chiến sỹ giảng viên và học viên phi công về những đơn vị chức năng chiến đấu đã lập công xuất sắc, bắn rơi nhiều máy bay địch .

64. Using Tai Chi kung fu to make steamed buns is a brilliant idea

Dùng Công phu Thái Cực Quyền để làm bánh bao thật là 1 ý tuyệt vời .

65. I know he’s a bit of a dreamer, but he’s a brilliant scientist.

Tôi biết ông ấy là người mơ mộng, nhưng là một nhà khoa học kiệt xuất .

66. It becomes a haunting symbol of Norrington’s once-brilliant career before falling to piracy.

Nó trở thành hình tượng đỉnh điểm trong suốt sự nghiệp vinh hiển của Norrington trước khi anh trở thành hải tặc .

67. For several days now, we have enjoyed brilliant and articulate speakers here at TED.

Gần đây, tất cả chúng ta được nghe những nhà hùng biện lưu loát và sáng giá tại TED .

68. We are in the Highbrow — that’s daring, that’s courageous — and Brilliant, which is great.

Chúng ta đang ở đỉnh điểm tri thức — điều đó thật táo bạo, thật dũng mãnh và có tài năng, Thật tuyệt .

69. Wikipedia is not created by 12 brilliant people locked in a room writing articles.

Wikipedia không được tạo ra bởi 12 người tài năng bị nhốt trong một căn phòng viết báo cáo giải trình .

70. ” It turns out that origami is a brilliant way to understand geometry, ” he says .

” Hoá ra Origami là một chiêu thức xuất sắc để hiểu về hình học, ” anh ấy nói .

71. BRILLIANT colors burst from the forest canopy as a flock of birds take wing!

Đàn chim tỏa nắng rực rỡ sắc màu cất cánh bay ra khỏi khu rừng !

72. I’ve invented this brilliant new program that is much, much better than Microsoft Outlook. “

Tôi đã ý tưởng ra chương trình mới tuyệt vời này nó tốt hơn rất rất nhiều so với Microsoft Outlook. ”

73. I’ve invented this brilliant new program that is much, much better than Microsoft Outlook.”

Tôi đã ý tưởng ra chương trình mới tuyệt vời này nó tốt hơn rất rất nhiều so với Microsoft Outlook. ”

74. Lawrence Drake was a brilliant engineer who killed his wife with his bare hands.

Lawrence Drake, 1 kỹ sư xuất sắc đã giết vợ bằng tay không .

75. Many are quite ant-like in appearance, though some are brilliant metallic blue or green.

Nhiều con có vẻ bên ngoài giống kiến, mặc dầu một số ít rực rỡ tỏa nắng màu xanh sắt kẽm kim loại hoặc màu xanh lá cây .

76. Did someone put you up to this, or is this stupid costume your brilliant idea?

Ai bắt mày đóng bộ như vậy, hay món hóa trang này là tuyệt chiêu của mày ?

77. The absolutely brilliant forensic anthropologist who’d bite off his own arm to be your assistant.

Nhà nhân chủng học pháp y vô cùng xuất sắc … Người hoàn toàn có thể cắn cánh tay của mình để trở thành trợ lý của cô .

78. These mythical snakes possess a valuable gem called “Mani”, which is more brilliant than diamond.

Những con rắn thần bí này chiếm giữ viên ngọc quý gọi là ” Mani ” quý báu hơn cả kim cương .

79. The blue color is achieved by adding a food colorant, most often E133 Brilliant Blue.

Rượu Curaçao thường được pha thêm màu xanh dương E133 .

80. He is brilliant, ruthless, and he will not hesitate to kill every single one of you.

Hắn mưu trí, hung tàn, và hắn sẽ giết tổng thể những người ở đây mà không chút chần chừ .

Rate this post