Thủ tục lập di chúc đơn giản, nhanh gọn và đúng chuẩn nhất

Di chúc là văn bản mà trải qua đó người để lại di sản định đoạt phần gia tài của mình sau khi chết. Dưới đây là thủ tục lập di chúc cụ thể nhất mà ai có dự tính lập không hề bỏ lỡ .2 / Di chúc lập bằng văn bản có người làm chứng1 / Di chúc lập bằng văn bản không có người làm chứng

Di chúc có phải công chứng, chứng thực không?

Chỉ người sáng suốt, minh mẫn mới được lập di chúc ?

Chỉ người sáng suốt, minh mẫn mới được lập di chúc?

Mặc dù cá thể có quyền lập di chúc để định đoạt gia tài của mình nhưng để tránh trường hợp người để lại di sản bị cưỡng ép, lừa dối, lừa đảo gia tài mà Điều 625 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái pháp luật cụ thể về điều kiện kèm theo của người lập di chúc :- Đối với người thành niên : Phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc ; Không bị lừa dối, rình rập đe dọa, cưỡng ép ;- Với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi : Cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý chấp thuận về việc lập di chúc .Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, chỉ có cá thể từ đủ 15 tuổi trở lên mới được lập di chúc. Riêng với người thành niên thì phải minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, rình rập đe dọa … trong khi lập di chúc .

Di chúc có phải công chứng, chứng thực không?

Theo pháp luật tại Điều 626 BLDS, người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, phân định phần di sản cho từng người thừa kế …Tuy nhiên, nếu di chúc không hợp pháp thì việc chia thừa kế vẫn được triển khai theo pháp lý. Mà một trong những điều kiện kèm theo để một bản di chúc hợp pháp là hình thức của nó phải không trái pháp luật .Theo đó, Điều 627 BLDS nêu rõ, di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không lập được bằng văn bản thì hoàn toàn có thể di chúc miệng :

– Di chúc bằng văn bản: Gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng, có chứng thực;

– Di chúc miệng: Ý chí cuối cùng của người để lại di chúc phải được thể hiện trước mặt ít nhất 02 người làm chứng, được ghi chép lại, hai người làm chứng này phải cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong vòng 05 ngày phải được công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, không phải tổng thể di chúc đều phải được công chứng, xác nhận mà chỉ một số ít trường hợp bắt buộc phải thực thi gồm :- Di chúc của người bị hạn chế về sức khỏe thể chất ;- Di chúc của người không biết chữ ;- Di chúc miệng ;- Di chúc được lập bằng tiếng quốc tế .

Xem thêm

Không phải mọi trường hợp đều phải công chứng, chứng thực di chúc (Ảnh minh họa)

Chi tiết thủ tục lập di chúc nhanh gọn, chi tiết nhất

Theo nghiên cứu và phân tích ở trên, di chúc hoàn toàn có thể được lập dưới dạng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng, có xác nhận và di chúc miệng .Trong trường hợp được lập bằng văn bản, di chúc phải phân phối các điều kiện kèm theo :- Di chúc phải gồm các nội dung : Ngày, tháng, năm lập di chúc ; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc ; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản ; Di sản để lại và nơi có di sản và các nội dung khác ;- Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu ;- Nếu có nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc ;- Nếu có tẩy xóa, thay thế sửa chữa thì người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, thay thế sửa chữa đó .Trong trường hợp di chúc miệng thì tại thời gian lập di chúc, người lập di chúc phải có tính mạng con người bị cái chết rình rập đe dọa và không hề lập di chúc bằng văn bản .Đồng thời, di chúc được lập bằng các hình thức khác nhau thì sẽ có thủ tục lập khác nhau. Cụ thể :

1/ Di chúc lập bằng văn bản không có người làm chứng

Để lập di chúc trong trường hợp này, người lập di chúc phải tự viết, ký vào bản di chúc này. Điều đó đồng nghĩa tương quan với việc tại thời gian lập di chúc, người này trọn vẹn minh mẫn, sáng suốt, di chúc được lập trọn vẹn dựa vào ý nguyện của người này .Bên cạnh đó, người lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng còn phải cung ứng điều kiện kèm theo về nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội ; hình thức không trái lao lý pháp lý .

Xem thêm

2/ Di chúc lập bằng văn bản có người làm chứng

Khi người lập di chúc không tự mình viết được thì hoàn toàn có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy nhưng phải bảo vệ có tối thiểu 02 người làm chứng và :- Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng ;- Người làm chứng phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc .Lưu ý : Người làm chứng cho việc lập di chúc phải không thuộc một trong những đối tượng người tiêu dùng sau đây :

– Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

– Người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài tương quan đến nội dung di chúc ;- Người chưa thành niên ;- Người mất năng lượng hành vi dân sự ;- Người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi .

Xem thêm

thủ tục lập di chúcThủ tục lập di chúc đơn giản, nhanh gọn và đúng chuẩn (Ảnh minh họa)
 

3/ Di chúc lập bằng văn bản có công chứng, chứng thực

Để công chứng, xác nhận di chúc, cần phải thực thi theo các bước sau :Bước 1 : Chuẩn bị sách vở- Phiếu nhu yếu công chứng tại trụ sở hoặc Phiếu nhu yếu công chứng ngoài trụ sở ( nếu có ) ( theo mẫu ) ;- Dự thảo Di chúc ;- Giấy tờ tùy thân : Chứng minh nhân dân ; Căn cước công dân ; Hộ chiếu của người lập và người nhận ; Sổ hộ khẩu ; Xác nhận thực trạng hôn nhân gia đình ; Đăng ký kết hôn … ;- Giấy tờ về gia tài như Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ( Sổ đỏ ) ; Đăng ký xe xe hơi …Bước 2 : Nộp hồ sơ- Cơ quan có thẩm quyền công chứng : Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng ;- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận : Ủy ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) cấp xã .

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 42 Luật Công chứng năm 2014, với các trường hợp công chứng di chúc có tài sản là bất động sản thì có thể thực hiện công chứng ở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố nơi tổ chức công chứng đặt trụ sở.

Do đó, khi triển khai công chứng di chúc tương quan đến bất động sản, người lập di chúc không phải đến tại Phòng / Văn phòng công chứng nơi có đất để thực thi .Bước 3 : Thực hiện công chứng, xác nhận di chúcCông chứng viên hoặc công chức tư pháp xã đảm nhiệm, kiểm tra hồ sơ của người lập di chúc và ghi chép lại nội dung di chúc theo nguyện vọng của người này .Sau khi được lý giải quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, xác nhận bản di chúc đã được ghi chép đúng với ý chí của người để lại di chúc, người này sẽ được hướng dẫn ký hoặc điểm chỉ vào văn bản .Đặc biệt, việc công chứng, xác nhận di chúc vẫn phải mời người làm chứng nếu :- Người lập di chúc không đọc hoặc không nghe được bản di chúc ;- Người lập di chúc không ký hoặc không điểm chỉ được vào bản di chúc .Người làm chứng trong trường hợp này cũng phải ký xác nhận trước mặt Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã .Sau đó, Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã phải ký xác nhận làm chứng và trả lại bản gốc văn bản cho người lập di chúc .Nếu người lập di chúc nhu yếu tổ chức triển khai hành nghề công chứng hoặc Ủy Ban Nhân Dân cấp xã lưu giữ di chúc thì sau khi người lập di chúc chết, các đơn vị chức năng này sẽ giao lại di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc .Việc chuyển giao di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự xuất hiện của tối thiểu 02 người làm chứng .Bước 4 : Nộp lệ phí, phí công chứng và thù lao công chứng

Lệ phí chứng thực tại UBND cấp xã và phí công chứng di chúc tại tổ chức công chứng đều là 50.000 đồng/di chúc (Theo Quyết định 1024/QĐ-BTP và Thông tư 257/2016/TT-BTC).

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 256 nêu trên cũng quy định mức thu phí nhận lưu giữ di chúc là 100.000 đồng/trường hợp.

Riêng thù lao công chứng di chúc sẽ do các tổ chức triển khai hành nghề công chứng và người nhu yếu công chứng tự thỏa thuận hợp tác nhưng không được vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành .

4/ Di chúc miệng

Chỉ khi không hề lập di chúc bằng văn bản do tính mạng con người đang bị rình rập đe dọa thì mới được phép lập di chúc miệng. Theo đó, thủ tục lập di chúc miệng được triển khai như sau :- Người để lại di chúc phải công bố ý nguyện ở đầu cuối của mình trước mặt tối thiểu 02 người làm chứng ;- Hai người này ghi chép lại, cùng ký tên và điểm chỉ vào bản di chúc mới được ghi chép lại ;- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người lập di chúc biểu lộ ý chí ở đầu cuối của mình, bản di chúc này phải được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật ;

– Sau 03 tháng kể từ ngày lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc mặc nhiên bị hủy bỏ.

Trên đây là toàn bộ thủ tục lập di chúc chi tiết nhất được LuatVietnam tổng hợp. Có thể thấy chỉ trong trường hợp tính mạng bị nguy hiểm thì mới sử dụng đến hình thức di chúc miệng còn các trường hợp khác bắt buộc phải lập thành văn bản.

>> Di chúc: Cần biết những thông tin gì khi viết di chúc?

Nguyễn Hương

Rate this post