Scratch: Bài 4. Hứng hoa quả

Đăng ký nhận thông tin về những video mới nhất

I. MỤC ĐÍCH

Sau khi học xong bài học kinh nghiệm này, em sẽ biết cách tạo biến, sử dụng cảm ứng bàn phím, phép toán pick random, thiết lập kích cỡ nhân vật. Và em cũng sẽ làm được project Hứng hoa quả .

II. KHỞI ĐỘNG

Trước tiên chúng ta cần làm quen với khái niệm “Biến – Variable”. Trong lập trình, “Biến” được dùng để lưu một giá trị em mong muốn.

Bạn đang đọc: Scratch: Bài 4. Hứng hoa quả

III. BẮT ĐẦU BÀI HỌC

1. TẠO BIẾN

Biến dùng để lưu trữ một giá trị cụ thể nào đó, ví dụ như biến life để lưu số tim của nhân vật, biến count để đếm số lần bắt được bóng của mèo, …

– Cách tạo biến:

Em hãy chọn Make a Variable như khoanh ở hình dưới:

Scratch 3.0: Tạo biến

Lúc này sẽ Open 1 hộp thoại như sau :

Hộp thoại tạo biến

Em điền vào tên biến ( score ví dụ điển hình ) rồi nhấn OK. Khi đó biến score sẽ Open như sau :

Biến xuất hiện ở sân khấu

– Các lệnh tương quan đến biến :

. Lệnh set:

Lệnh set

Dùng để thiết lập lại giá trị cho biến

. Lệnh change:

Lệnh change

Dùng để đổi khác giá trị của biến

. Lệnh show:

Lệnh show

Dùng để hiện biến ra sân khấu

. Lệnh hide:

Lệnh hide

Dùng để ẩn biến khỏi sân khấu .

2. TÌM HIỂU MỘT SỐ LỆNH:

– Cảm biến bàn phím:

Cảm biến bàn phím

Sử dụng cảm ứng này sẽ giúp nhân vật cảm nhận tốt hơn khi nhấn phím ảnh hưởng tác động lên nhân vật .

– Phép toán pick random:

Phép toán pick random

Phép toán pick random dùng để lấy ngẫu nhiên một giá trị trong đoạn được chỉ ra .

– Lệnh thiết lập kích thước:

Lệnh thiết lập kích thước

Dùng để thiết lập kích cỡ của nhân vật. 100 % là size thật của nhân vật, em hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm size nhân vật theo ý muốn .

3. LÀM PROJECT:

Chủ đề:

Hứng hoa quả.

Mô tả:

Một quả táo rơi từ trên xuống dưới, phía gần mặt đất có một chiếc bát dùng để hứng quả táo rơi. Mỗi khi hứng được một quả táo thì điểm số sẽ tăng lên 1 đơn vị chức năng và đồng thời sẽ Open một quả táo khác rơi xuống ; trong trường hợp quả táo rơi xuống đất thì điểm số sẽ giảm 1 đơn vị chức năng và đồng thời một quá táo khác lại Open .

Mô tả giao diện trò chơi hứng hoa quả

Hướng dẫn:

– Lập trình cho chiếc bát hứng hoa quả:

+ Đặt tên cho nhân vật bát hứng là : Bat
+ Lập trình cho bát hứng chuyển dời sang trái và sang phải :

code bát hứng di chuyển trái-phải

– Lập trình cho quả táo:

+ Giảm kích cỡ của quả táo xuống 50 % :

Giảm kích thước xuống một nửa

+ Thiết lập vị trí cho quả táo : Khi mới mở màn chương trình thì quả táo sẽ nằm ở vị trí bất kể phía trên của sân khấu :

Lập vị trí cho quả táo

Ta dùng lệnh như sau để thiết lập :

Lệnh lập vị trí cho quả táo

+ Lập trình cho quả táo rơi tự do : Quả táo rơi là hành vi hoạt động theo chiều dọc, tức là có tương quan đến tọa độ y. Em làm như sau :

Lập trình cho quả táo rơi tự do

+ Lập trình khi táo chạm vào bát hứng : Khi quả táo chạm vào bát hứng thì quả táo sẽ ẩn đi, sau đó sẽ có quả táo khác Open ở phía trên. Bản chất của 2 việc này là ta sử dụng lệnh goto để chuyển quả táo ngược trở lại lên trên. Em làm như sau :

Lập trình khi táo chạm vào bát hứng

+ Tính điểm khi táo chạm vào bát hứng :
Tạo 1 biến có tên score .
Thiết lập giá trị khởi đầu là 0 cho biến .

Thiết lập giá trị 0 cho biến

Cộng 1 điểm cho score khi quả táo chạm vào bát hứng :

Tăng 1 điểm khi táo chạm vào bát hứng

+ Lập trình khi táo chạm xuống đất :
Em hãy vẽ một nhân vật đại diện thay mặt cho nền đất như sau :

Nền đất

Đặt tên cho nhân vật là : nen_dat
Lập trình để khi quả táo chạm vào nền đất thì sẽ ẩn đi và bị trừ 1 điểm. Em làm như sau :

Lập trình giảm điểm khi táo chạm nền đất

Chương trình gợi ý:

+ Bát hứng hoa quả:

Chương trình gợi ý cho bát hứng

+ Quả táo :

Chương trình gợi ý cho quả táo

Rate this post