Phương pháp xây dựng Góc Truyền thông – Giáo dục sức khỏe – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 1.37 MB, 155 trang )

chuyện với hội nghị về vấn đề phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ < 5 tuổi. Cán bộ y tế Để đóng được vai này phải chuẩn bị bài nói chuyện về phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ < 5 tuổi. Sẽ phải tiến hành nói chuyện sức khỏe trong khoảng 20 phút, sau đó cho tiến hành thảo luận tại chỗ khoảng 10 phút. Cố gắng động viên thúc đẩy mọi người thảo luận đồng thời phải chuẩn bị giải đáp các ý kiến thắc mắc của các đại biểu. Cán bộ địa phương Các thành viên trong nhóm phân công đóng các vai cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền vả các tổ chức quần chúng của xã. Cần chăm chú lắng nghe cán bộ trạm nói chuyện, sau đó có các ý kiến thắc mắc để cán bộ trạm giải đáp. Những người quan sát: các sinh viên của 3 nhóm còn lại có trách nhiệm quan sát xem nhóm 1 đóng vai. Chú ý quan sát vai cán bộ trạm y tế để có nhiều ý kiến trong phần thảo luận. Giảng viên: có trách nhiệm giới thiệu kịch bản để nhóm 1 đóng vai. Trong khi nhóm 1 tiến hành thì yêu cầu các nhóm còn lại quan sát, sau đó chỉ đạo cuộc thảo luận.quan sát toàn bộ quá trình đóng vai. Bài tập 2. Trong bài tập này sinh viên sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 12 – 13 người. Trong mỗi nhóm, một sinh viên đóng vai.bác sỹ trạm y tế xã làm nhiệm vụ hướng dẫn thảo luận về sinh đẻ kế hoạch, một sinh viên đóng vai nhân viên y tế bản làm nhiệm vụ thư ký thảo luận, một sinh viên đóng vai chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản. số còn lại đóng vai các bà mẹ người Mông đông con để tiến hành thảo luận. Tình huống đóng vai: vấn đề sinh đẻ kế hoạch ở Bản Khả xã Lùng Xui rất nan giải. Đây là một bản vùng cao chủ yếu là người H’mông sinh sống, đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn, nhiều phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ còn mù chữ, tỷ lệ các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ áp dụng BPTT mới đạt 20%. Cộng tác viên dân số đã mời được 10 phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ có chồng đến. Các bạn là cán bộ trạm y tế xã, hãy tiến hành cuộc thảo luận với nhóm phụ nữ bản để Truyền thông – Giáo dục sức khỏe về sinh đẻ kế hoạch. Cán bộ y tế Một sinh viên đóng vai cán bộ trạm y tế xã. Để đóng được vai này bạn cần phải chuẩn bị bài hướng dẫn thảo luận về sinh đẻ kế hoạch. Bạn sẽ cho nhóm thảo luận khoảng 30 phút. Cố gắng động viên thúc đẩy mọi người thảo luận đồng thời phải chuẩn bị giải đáp các ý kiến thắc mắc của chị em. Các phụ nữ Các thành viên trong nhóm phân công một sinh viên đóng vai chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản. Số còn lại đóng vai các bà mẹ người H’mông đông con để tiến hành thảo luận. Cần tích cực thảo luận bằng cách đưa ra các tình huống để mọi người cùng tham gia giải quyết. 82 Những người quan sát Các sinh viên của 3 nhóm còn lại có trách nhiệm quan sát xem nhóm 1 đóng vai. Chú ý quan sát vai cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản để có các ý kiến đóng góp trong phần thảo luận. Giảng viên Có trách nhiệm giới thiệu kịch bản để nhóm 1 đóng vai. Trong khi nhóm 1 tiến hành thì yêu cầu các nhóm còn lại quan sát, sau đó chỉ đạo cuộc thảo luận. Bài tập 3. Trong bài tập này sinh viên sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 12 – 13 người. Trong mỗi nhóm, một sinh viên đóng vai bác sỹ trạm y tế xã làm nhiệm vụ tư vấn về cách phòng chống bệnh tiêu chảy. Một sinh viên khác đóng vai bà mẹ có con bị tiêu chảy. Số còn lại quan sát để có ý kiến trong khi thảo luận. Tình huống đóng vai Bà Lương ở xã Hợp Tiến có một con nhỏ 3 tuổi bị tiêu chảy đã 2 ngày nay, hôm nay trẻ mệt mỏi và khát nước nhiều. Bà đem con đến trạm y tế xã khám. Là bác sỹ của trạm, bạn hãy tiến hành tư vấn cho bà mẹ cách chăm sóc cho trẻ. Cán bộ y tế Một sinh viên đóng vai cán bộ trạm y tế xã. Để đóng được vai này bạn cần phải chuẩn bị kỹ về cách thức phòng chống bệnh tiêu chảy. Bạn sẽ có cuộc tư vấn trong khoảng 15 phút. Cố gắng động viên khuyến khích bà mẹ tham gia ý kiến, đồng thời phải chuẩn bị các ý kiến giải đáp thắc mắc của bà mẹ. Bà mẹ Một sinh viên đóng vai bà mẹ có con tiêu chảy, thể hiện vai bà mẹ người dân tộc thiểu số, nghèo khổ rất lo lắng cho bệnh tình của con. Những người quan sát Các sinh viên còn lại của nhóm có trách nhiệm quan sát xem mọi người đóng vai. Chú ý quan sát vai cán bộ trạm y tế để có các ý kiến đóng góp trong phần thảo luận. Giảng viên Có trách nhiệm giới thiệu kịch bản để nhóm đóng vai. Chỉ đạo, hướng dẫn các nhóm đóng vai và thảo luận. TỰ LƯỢNG GIÁ 1. Câu hỏi tự lượng giá Phần 1. Câu hỏi truyền thống 1 Trình bày khái niệm Phương tiện và Phương pháp giáo dục sức khỏe? 2. Giới thiệu các phương tiện Truyền thông – Giáo dục sức khỏe như lời nói, cử chỉ điệu bộ? 3. Liệt kê các phương tiện trực quan và phương tiện nghe nhìn? 83 4. Giới thiệu các phương tiện truyền thông mô hình, hiện vật, mẫu vật, bảng đen và áp phích? 5. Giới thiệu phương tiện truyền thông tranh vẽ? 6. Giới thiệu phương tiện truyền thông đài phát thanh, phim đèn chiếu, phim cuộn? 7. Giới thiệu phương tiện truyền thông kịch múa rối, triển lãm truyền thông? 8. Nêu vai trò của thông tin đại chúng trung Truyền thông – Giáo dục sức khỏe? 9. Nêu các kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả Truyền thông Giáo đục sức khỏe? 10. Nêu tầm quan trọng của nói chuyện sức khỏe? 11. Trình bày cách thức tiến hành buổi nói chuyện sức khỏe? 12. Trình bày mục đích, cách tổ chức Truyền thông – Giáo dục sức khỏe thông qua thảo luận nhóm? 13. Nêu các bước tiến hành Truyền thông – Giáo dục sức khỏe thông qua thảo luận nhóm? 14. Nêu tầm quan trọng của tư vấn sức khỏe? 15. Nêu kỹ năng cần có của người tư vấn sức khỏe? 16. Nêu 6 bước chính của tư vấn sức khỏe? Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm 84 Đánh dấu X vào chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu từ 17 trên Câu hỏi A B C D 17. Phương tiện Truyền thông – Giáo dục sức khỏe là những phương tiện: A. Giúp truyền đạt thông tin tới người dân B. Giúp chuyển các thông điệp sức khỏe tới người dân C.Truyền đạt thông tin một chiều . D. Truyền đạt thông tin hai chiều 18. Phương pháp Truyền thông – Giáo dục sức khỏe là: A. Cách thức người làm công việc giáo đục sức khỏe chuyển các thông điệp sức khỏe tới đối tượng GDSK đe giúp họ thay đổi hành vi B. Cách thức người làm công việc giáo dục sức khỏe làm thay đổi hành vi sức khỏe của người dân C. Phương tiện chuyển tải các thông điệp giáo dục sức khỏe tới đối tượng GDSK để giúp họ thay đôi hành vi D. Cách thức truyền đạt thông tin hai chiều 19. Sử dụng lời nói trong Truyền thông – GDSK có những ưu điểm sau, NGOẠI TRỪ. A. Tốt nhất. B. Có cơ sở để tra cứu C Dễ làm D. Linh hoạt E. Không tốn kém 20. Sử dụng lời nói trong Truyền thông – GDSK có những hạn chế sau, NGOẠI TRỪ. A. Người nghe dễ quên B. Người nghe khó tiếp thu C Không có cơ sở để tra cứu D. Cần sự trợ giúp của các dụng cụ trực quan 21. Để việc sử dụng rồi nói trong Truyền thông – Giáo dục sức khỏe đạt hiệu quả cao, đòi hỏi người nói phải đảm bảo, NGOẠI TRỪ A. Có đủ lượng thông tin để cung cấp cho người nghe B. Minh họa lời nói bằng dụng cụ trực quan C Sử dụng từ ngữ phù hợp D. Lời nói phải đi đôi với việc làm của bản thân khi cần thiết 85 Câu hỏi A B C D 22. Việc sử dụng cử chỉ. điệu bộ để minh họa cho nội dung của lời nói trong Truyền thông – Giáo dục sức khỏe đòi hỏi các động tác phải: A. Sinh động, hấp dẫn người nghe B. Dễ hiểu, dễ nhớ C Chính xác, thành thục, thị phạm, mang tính giáo dục cao D. Gây thiện cảm với người nghe 23. Trong Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, vai trò của các phương tiện trực quan, nghe nhìn là để, NGOẠI TRỪ. A. Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe B. Minh họa, hỗ trợ cho lời nói C. Chuyển tải thông tin nhanh, rộng khắp D. Chỉ truyền đạt thông tin một chiều 24. Những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cẩn có của một áp phích sử dụng trong TT – GDSK là, NGOẠI TRỪ. A. Phải đủ to: đứng xa 6m đọc rõ chữ, xa 3m xem rõ hình B. ảnh, hình vẽ, chú thích phải ngắn gọn, thoát ý C Khu trú vào một chủ đề D. Treo tại nơi nhiều người có thể xem được 25. Tranh vẽ để sử dụng trong TT – GDSK phải đạt những yêu cầu kỹ thuật sau, NGOẠI TRỪ. A. Rõ ràng, càng đơn giản càng tốt B. Lời minh họa cho tranh phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu C Tranh vẽ người, vật và cảnh phải phù hợp với từng địa phương D. Mang tính trừu tượng 26. Hạn chế chung nhất của các phương tiện trực quan và nghe nhìn dùng trong Truyền thông – GDSK là: A. Phải chuẩn bị công phu, sáng tạo, tốn kém B. Nhiều khi khó hiểu C Truyền đạt thông tin một chiều D. Hình thức đa dạng 27. Mục đích của thảo luận nhóm trong Truyền thông Giáo dục sức khỏe là làm cho đối tượng GDSK, NGOẠI TRỪ. A. Nêu ra ý kiến từ suy nghĩ và kinh nghiệm của mình B. Tiếp thu đầy đủ những thông tin giáo dục sức khỏe 86 Câu hỏi A B C D C. Mở rộng và thay đổi những ý kiến của họ và họ sẽ thấy sáng tỏ về các quan đểm, thái độ. giá trị và các hành vi của họ D. Thống nhất các giải pháp, các hành động để giải quyết vấn đề trong một số trường hợp nhất định 28: Khi tiến hành cuộc thảo luận nhóm, vai trò của hai người trực tiếp điều hành cuộc thảo luận là: A. Một người hường dẫn thảo luận chính, người kia khuyến khích mọi người tham gia B.Một người hường dẫn thảo luận chính, người kia làm thư ký cuộc thảo luận C. Một người cung cấp thông tin. người kia giải đáp thắc mắc D. Một người trao đổi thông tin về mặt kiến thức, người kia hường dẫn thực hành . 29. Trong khi tiến hành cuộc thảo luận nhóm. người thứ nhất hường dẫn thảo luận chính, người thứ hai có nhiệm vụ: A. Quan sát và ghi chép lại những nội dung thảo luận và thông báo lại với người hướng dẫn thảo luận sau khi cuộc thảo luận kết thúc để rút kinh nghiệm B. Quan sát và ghi chép lại những nội dung thảo luận và thông báo lại với cán bộ y tế để giúp họ điều chỉnh cuộc thảo luận đi đúng mục tiêu C. Quan sát và ghi chép lại những nội dung thảo luận và thông báo ngay với người hường dẫn thảo luận đe giúp họ điều chỉnh cuộc thảo luận đi đúng mục tiêu D. Khuyến khích. động viên đối tượng tham gia vào cuộc thảo luận 30. Trong thảo luận nhóm, cán bộ y tế: A. Đóng vai trò chính trong việc tham gia thảo luận,. đối tượng GDSK đóng vai trò thứ yếu. B. Là ngưu 1 cung cấp thông tin chủ yếu, đối tượng GDSK ngồi nghe và hỏi nếu có vấn đê thắc mắc. C Chỉ đóng vai trò hường dẫn cuộc thảo luận, đối tượng GDSK mới là người tham gia chính vào cuộc thảo luận . D. Trình bày một bài phát biểu về một vấn đề sức khỏe, đối tượng GDSK ngồi nghe. 31. Khi phân nhóm thảo luận trong TT – GDSK. mỗi nhóm thảo luận chỉ nên có từ A. 5- 7 người B. 8- 10 người C. 15 – 20 người D. 25 – 30 người 87 câu hỏi A B C D 32. Trong thảo luận nhóm, đối tượng GDSK tiên được phân nhóm theo những tiêu chí sau, NGOẠI TRỪ. A. Trình độ văn hóa tương đương B. Cùng lứa tuổi C Cùng tôn giáo, tín ngưỡng D. Cùng sở thích 33. Thời gian thích hợp cho một buổi thảo luận nhóm là: A. 30 – 45 phút B. 1- 2 giờ C. 2,5 – 3 giờ D. Trên 3 giờ 34. Trong thảo luận nhóm, khuynh hướng đem lại kết quả tốt nhất là: A. Khuynh hướng độc đoán . B. Khuynh hường tự do C Khuynh hường dân chủ D. Khuynh hướng trung lập 35. Trong thảo luận nhóm mang khuynh hường tự do, người hường dẫn thảo luận thường làm như sau, NGOẠI TRỪ. A. Để các thành viên tự do phát biểu ý kiến, các ý kiến không sát với chủ đề thảo luận B. Không quan tâm đến ý kiến của mọi người, có những thành viên không tham gia thảo luận C Để các ý kiến không tập trung vào chủ đề thảo luận, cuối cùng cuộc thảo luận không đạt được mục tiêu đề ra D. Không để những người tham dự có cơ hội phát biểu ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề thảo luận 36. Một bà mẹ có một con nhỏ 3 tuổi bị tiêu chảy đã 2 ngày gay. Bác sỹ của trạm khám cho trẻ và hường dẫn cho bà mẹ về cách bù nước bằng đường uống cho trẻ bằng Oresol và các dung dịch thay thế. Phương tiện mà bác sỹ nên sử dụng khi hường dẫn bà mẹ là, NGOẠI TRỪ: A. áp phích truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường B. Tranh hướng dẫn cách pha Oresol và các dung dịch thay thế C. Gói Oresol, ca đựng nước, nước đun sôi để nguội D. Tờ bướm hường dẫn cách pha chế các dung dịch thay thế. 88 câu hỏi A B C D 37. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên đang tập kế hoạch tổ chức một chiến dịch truyền thông trên địa bàn tỉnh về nguy cơ lây truyền của HIV/AIDS đối với phụ nữ và trẻ em. Phương tiện TT – GDSK sử dụng cho Chiến dịch truyền thông này ít nhất gồm có: A. áp phích; khẩu hiệu; mít tinh B. Khẩu hiệu; tờ rơi; thảo luận nhóm C.Tờ rơi; loa truyền thanh: tổ chức nói chuyện sức khỏe D. áp phích; khẩu hiệu; tờ rơi; loa truyền thanh 38. Trạm y tế phường A đang tập kế hoạch cho một buổi TT GDSK cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về thực hành tô màu bát bột. Dự kiến có khoảng 20 bà mẹ tới dự. Trạm dự định chia làm 2 nhóm thảo luận. Phương tiện truyền thông phù hợp cho buổi TT – GDSK ở tình huống trên gồm có,NGOẠI TRỪ. A. Tờ rơi hường dẫn cách chế biến thức ăn cho trẻ B. Tranh vẽ ô vuông thức ăn C. Nguyên vật liệu để thực hành tô màu bát bột D. Loa đài 39. Tại một bản vùng cao, tỷ lệ các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ áp dụng BPTT thấp mặc dù người dân đã hiểu rõ về tác hại của đẻ nhiều. Trạm y tế lập kế hoạch cho một buổi TT – GDSK cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ của bản về các BPTT. Phương tiện TT : GDSK cho buổi TT – GDSK nói trên cần có, NGOẠI TRỪ: A. sách tranh hướng dẫn về các biện pháp tránh thai. B. Tờ bướm truyền thông về các biện pháp tránh thai. C. áp phích truyền thông về tác hại của gia tăng dân số. D. Mẫu vật:bao cao su,vỉ thuốc tránh thai,vòng tránh thai. 40. Các phương pháp giáo dục sức khỏe trực tiếp thường áp dụng để giáo dục sức khỏe cho các cá nhân ở cộng đồng là, NGOẠI TRỪ. A. Tổ chức nói chuyện giáo dục sức khỏe B. Trao đổi trực tiếp C Thảo luận nhóm D. Tư vấn sức khỏe 89 41. Phương pháp tổ chức nói chuyện sức khỏe nên được sử dụng trong các trường hợp sau,NGOẠI TRỪ . A. Giúp cho đối tượng GDSK được nghe những thông tin mới nhất về một vấn đề sức khỏe nào đó B. Chủ yếu để làm thay đổi về mặt nhận thức và giúp đối tượng suy nghĩ hường tới việc thay đôi thái độ và hành động câu hỏi C. số lượng đối tượng GDSK tham gia buổi TT – GDSK ít D. Hạn chế về mặt nhân lực tham gia TT – GDSK và thời gian A B C D 42. Để cuộc thảo luận nhóm diễn ra theo khuynh hường dân chủ, người hướng dẫn thảo luận nên, NGOẠI TRỪ. A. Để mọi người thảo luận bình đẳng B. Yêu cầu mọi thành viên bày tỏ ý kiến, quan điểm C. Dẫn dắt thảo luận theo đúng các trọng tâm của chủ đề thảo luận D. Tóm tắt nội dung đã thảo luận trước khi kết thúc 43. Một cuộc thảo luận nhóm thành công sẽ đạt được những kết quả sau, NGOẠI TRỪ. A. Bộc lộ được rõ những điều mà ta muốn biết thực sự về đối tượng B. Thấy rõ được những hiểu biết, quan điểm của đối tượng về những vấn đề của họ và những vấn đề họ mong muốn giải quyết C. Giúp cho đối tượng tìm ra, lựa chọn các giải pháp và hoạt động thích hợp nhất vô sự tham gia của đối tượng D. Vấn đề của đối tượng GDSK được giải quyết triệt để 44. Tư vấn sức khỏe là hình thức GDSK cho: A. Cộng đồng B. Cá nhân C. Nhóm nhỏ D. Nhóm lớn 45. Trong phương pháp tư vấn sức khỏe, người tư vấn đóng vai trò sau, NGOẠI TRỪ. A. Cung cấp thông tin cho đối tượng tư vấn B. Động viên đối tượng suy nghĩ về vấn đề của họ C. Giúp đối tượng hiểu biết về vấn đề, nguyên nhân của vấn đề. D. Giải quyết vấn đề cho đối tượng 90 46. Hiệu quả của phương pháp tư vấn được thể hiện qua: A. Vấn đề của đối tượng dư óc giải quyết ngay bởi người tư vấn B. Đối tượng được tư vấn chấp nhận thực hiện những đều khuyên hoặc nhung đều đã được thảo luận trong khi tư vấn C. Đối tượng được tư vấn thực hiện ngay những điều khuyên hoặc những điều đã được thảo luận trong khi tư vấn D. Đối tượng tư vấn đồng ý thực hiện giải pháp người tư vấn đưa ra do không còn lựa chọn nào khác Câu hỏi A 47. Tiến hành một cuộc tư vấn sức khỏe bao gồm các bước sau, NGOẠI TRỪ: A. Chọn thời cơ và địa điểm thích hợp cho tư vấn B. Ngay từ đầu phải xây dựng được mối quan hệ tốt với đối tượng, tạo không khí thân mật trong suốt quá trình tư vấn C. Xác định rõ mục tiêu của buổi tư vấn D. Phát triển sự đồng cảm với đối tượng chứ không phải sự buồn bã, thương cảm 48. Các bước tiến hành một cuộc tư vấn sức khỏe bao gồm, NGOẠI TRỪ A. Để đối tượng trình bày các ý kiến, cảm nghĩ và những điều họ mong đợi. B. Đưa ra được các thông tin cần thiết chủ yếu nhất, giúp đối tượng tự hiểu rõ vấn đề của họ. C.Giải quyết vấn đề cho đối tượng nhanh, gọn và hiệu quả. D. Thống nhất và cùng cam kết với đối tượng về các nước tiếp theo đê hỗ trợ đối tượng. 49. Tại một xã miền núi tỷ lệ SDD ở trẻ < 5 tuổi cao. Xã có cuộc họp của lãnh đạo Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng với trạm y tế để bàn việc tiến hành thực hiện chương trình phòng chống SDD. Trạm trưởng trạm y tế xã sẽ trình bày với hội nghị về vấn đề phòng chống SDD cho trẻ < 5 tuổi. Phương pháp TT GDSK mà người trạm trường trạm y tế .xã sẽ làm trong tình huống trên là: A. Tổ chức nói chuyện trực tiếp B. Tổ chức nói chuyện sức khỏe C. Thảo luận nhóm D. Tư vấn sức khỏe tại trạm B C D 91 50. Tại một xã, tỷ lệ các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ áp dụng BPTT thấp. Trạm y tế xã lập kế hoạch truyền thông – giáo dục sức khỏe cho các cặp vợ chổng trong độ tuổi sinh đẻ của bản về vấn đề sử dụng các BPTT. Bạn là cán bộ trạm y tế xã. được giao hường dẫn một nhóm các cặp vợ chồng cùng trao đổi về vấn đề trên. Phương pháp TT – GDSK mà bạn thực hiện trong tình huống trên là: A. Tổ chức nói chuyện trực tiếp B. Tổ chức nói chuyện sức khỏe C. Thảo luận nhóm D. Tư vấn sức khỏe tại trạm . 51. Một bà mẹ có một con nhỏ 3 tuổi bị tiêu chảy đã 2 ngày nay, trẻ mệt mỏi và khát được nhiều. Bà đem con đến trạm y tế xã khám. Bác sv của trăm khám và hướncl dẫn cho bà me về cách chăm sóc trẻ khi bi câu hỏi A B C tiêu chảy. Phương pháp TT – GDSK mà bác sỹ của TYT xã làm trong tình huống trên là: A. Tổ chức nói chuyện trực tiếp B. Tổ chức nói chuyện sức khỏe C. Tư vấn sức khỏe tại trạm D. Tư vấn sức khỏe tại gia đình 52. Một bà mẹ có con 2 tuổi, đã cai sữa, có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng. Bác sỹ công tác ở Trạm y tế xã đến thăm gia đ nít đe hường dẫn bà mẹ này cách chăm sóc con để phòng bệnh suy dinh dưỡng. Phương pháp TT – GDSK mà bác sỹ của TYT xã làm trong tình huống trên là: A. Tổ chức nói chuyện trực tiếp B. Thảo luận nhóm C. Tư vấn sức khỏe tại trạm D. Tư vấn sức khỏe tại gia đình 53. Trạm y tế phường A đang tập kế hoạch cho một buổi TT = GDSK cho đối tượng là các chủ hàng ăn và bán thực phẩm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là lần đầu các chủ hàng ăn được nghe về chủ đề này. Dự kiến có khoảng 50 – 60 người đến dự. Phương pháp TT – GDSK phù hợp nhất cho buổi TT GDSK nói trên là: A. Tổ chức nói chuyện trực tiếp B. Tổ chức nói chuyện sức khỏe C. Thảo luận nhóm D. Tư vấn sức khỏe tại trạm D 92

Rate this post