CFR là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

CFR LÀ GÌ?

CFR (viết tắt bởi cụm từ: Cost and Freight, nghĩa là:Tiền hàng và Cước Phí) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua theo tiêu chuẩn Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) công bố.

Theo điều kiện kèm theo CFR, người bán phải giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa chuyển giao khi hàng được giao lên tàu. Người bán phải ký hợp đồng và trả những ngân sách và cước phí thiết yếu để đưa sản phẩm & hàng hóa đến cảng đến lao lý. Với điều kiện kèm theo này, người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, vậy nên nếu cần người mua nên tự mua bảo hiểm cho sản phẩm & hàng hóa để tránh rủi ro đáng tiếc .

 

CFR là gì

Điều kiện CFR – Incoterms 2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN CFR – INCOTERMS 2020

1. Về phương thức vận tải: Điều kiện này sẽ được sử dụng cho vận tải biển và thủy nài địa. CFR sẽ không phù hợp khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước khi hàng được giao lên tàu, ví dụ hàng đóng trong container, mà thường là giao tại bến bãi ở cảng Trong trường hợp như thế nên sử dụng điều kiện CPT.

2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (CFR – Cost and Freight): Tiên hàng và cước phí có nghĩa là người bán phải giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa chuyển giao khi hàng được giao lên tàu. Người bán phải ký hợp đồng và trả các chi phí và cước phí cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng đến quy định.

Với điều kiện kèm theo này, người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, vậy nên nếu cần người mua nên tự mua bảo hiểm cho sản phẩm & hàng hóa để tránh rủi ro đáng tiếc .
Điều kiện này có hai cảng quan trọng : cảng đi nơi sản phẩm & hàng hóa được giao lên trên tàu chuyên chở và cảng đích. Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua khi người bán giao hàng cho người mua bằng việc đặt chúng lên trên tàu chuyên chở tại cảng đi hoặc mua hàng để giao như vậy. Tuy nhiên, người bán sẽ còn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ký kết hợp đồng vận tải để đưa sản phẩm & hàng hóa từ cảng đi đến cảng đích .
Điều kiện này có hai điểm tới hạn, vì rủi ro đáng tiếc vận động và di chuyển và ngân sách được phân loại ở hai nơi khác nhau. Trong khi hợp đồng luôn ghi rõ cảng đến thì nó lại hoàn toàn có thể không chỉ rõ cảng xếp hàng – là nơi mà rủi ro đáng tiếc vận động và di chuyển sang người mua. Nếu cảng gửi hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người mua, thì những bên nên lao lý trong hợp đồng càng đơn cử càng tốt .
Các bên nên xác lập càng đơn cử càng tốt khu vực tại cảng đến đã thỏa thuận hợp tác và ngân sách cho đến khu vực đó do người bán chịu. Người bán nên ký những hợp đồng vận tải đến đúng khu vực này. Nếu theo hợp đồng vận tải, người bán phải chịu những ngân sách tương quan đến việc dỡ hàng tại khu vực cảng đến thì người bán không có quyền đòi lại từ người mua trừ khi hai bên có thỏa thuận hợp tác khác .

3. Nếu có nhiều người chuyên chở tham gia: Việc có nhiều người chuyên chở tham gia vận chuyển hàng hóa qua nhiều khẩu trong suốt quá trình vận chuyển là điều thường xuyên xảy ra. Ví dụ người chuyên chở đầu tiên sẽ điều khiển tàu trung chuyển chở hàng Hong Kong đến Thượng Hải, sau đó hàng sẽ được chuyển lên tàu chuyên chở chính chở hàng tới Southampton. Câu hỏi đặt ra ở đây là rủi ro sẽ được chuyển từ người bán sang  người mua tại Hong Kong hay Thượng Hải? Các bên có thể tự đàm phán điều này và dựa vào hợp đồng. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận nào được ký kết, địa điểm mặc định nơi mà hàng rủi ro đối với hàng hóa được chuyển giao là khi hàng được giao cho người chuyên chở đầu tiên, trong trường hợp này sẽ là Hong Kong. Nếu hai bên muốn địa điểm chuyển giao là Thượng Hải hoặc địa điểm nào khác, các bên có thể bổ sung điều này vào hợp đồng.

4. Chi phí dỡ hàng tại cảng đích: Nếu trong hợp đồng chuyên chở mà người bán đã ký kết có bao gồm chi phí dỡ hàng tại cảng đích thì người bán sẽ phải chi trả cho chi phí này, trừ khi hai bên đã có thỏa thuận trước về việc người bán sẽ được người mua hoàn trả chi phí này.

5. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: Điều kiện CFR yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu hoặc thông quan khi quá cảnh tại nước thứ ba mà hàng hóa phải đi qua, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

CÁCH THỂ HIỆN INCOTERM CFR TRÊN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Cách thể hiện điều kiện CFR trên hợp đồng ngoại thương: CFR [cảng đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
CFR Los Angeles, United States Incoterms 2020

CFR là gì

Cách thể hiện điều kiện Incoterm CFR trên hợp đồng

NGHĨA VỤ GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN (Seller):

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung ứng sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn thương mại tương thích với hợp đồng mua và bán và bất kể vật chứng tương thích mà hoàn toàn có thể được đề cập đến trong hợp đồng .
Bất kỳ chứng từ nào phân phối bởi người bán đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống cuội nguồn hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán lao lý .

A2. Giao hàng

Người bán phải giao sản phẩm & hàng hóa bằng cách giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Người bán sẽ phải giao hàng vào ngày hoặc trong khoảng chừng thời hạn đã định, theo phương pháp thường thì tại cảng .

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro đáng tiếc về tổn thất hay mất mát so với sản phẩm & hàng hóa đến khi sản phẩm & hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở B3 .

A4. Vận tải

Người bán phải ký hợp đồng để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa đến khu vực giao hàng đã thỏa thuận hợp tác, nếu có, tại nơi giao hàng tới cảng đến chỉ định, hoặc tới bất kể khu vực nào tại cảng đến. Hợp đồng vận tải phải được ký kết với những điều kiện kèm theo thường thì, với ngân sách do người bán chịu và phải luân chuyển sản phẩm & hàng hóa theo tuyến đường thường thì bằng một con tàu thuộc loại thường sử dụng để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa đó .

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm so với người mua về ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy vậy, người bán phải phân phối nếu người mua nhu yếu và phải chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách, nếu có, những thông tin người mua cần để mua bảo hiểm .

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Người bán phải, bằng ngân sách của mình, cung ứng cho người mua không chậm trễ chứng từ vận tải đường bộ thường lệ đến cảng đã thỏa thuận hợp tác .
Chứng từ vận tải đường bộ này phải bộc lộ là hàng của hợp đồng, phải ghi ngày tháng trong thời hạn giao hàng đã thỏa thuận hợp tác, làm cho người mua hoàn toàn có thể nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến và, trừ khi có thỏa thuận hợp tác khác, được cho phép người mua hoàn toàn có thể bán hàng trong quy trình luân chuyển, bằng cách chuyển nhượng ủy quyền chứng từ vận tải đường bộ cho người mua tiếp theo hoặc bằng cách thông tin cho người chuyên chở .
Khi chứng từ vận tải đường bộ được phát hành theo dạng hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền được và gồm nhiều bản gốc, thì một bộ không thiếu của bàn gốc phải được xuất trình cho người mua .

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a ) Về thông quan xuất khẩu
Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi ngân sách tương quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu được lao lý ở nước xuất khẩu, như thể :

  • Giấy phép xuất khẩu;
  • Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu;
  • Giám định hàng hóa khi xuất khẩu; và
  • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

b ) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu
Nếu cần, người bán phải tương hỗ người mua khi người mua nhu yếu, rủi ro đáng tiếc và ngân sách do người mua chịu để lấy những chứng từ / thông tin thiết yếu cho việc làm thủ tục hải quan khi quá cảnh / nhập khẩu, gồm có cả những thông tin bảo mật an ninh và việc giám định sản phẩm & hàng hóa, được pháp luật ở nước hàng hóa quá cảnh qua hoặc nước nhập khẩu .

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả những ngân sách về việc kiểm tra ( như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm ) thiết yếu để giao hàng theo pháp luật ở mục A2 .
Người bán phải đóng gói sản phẩm & hàng hóa và chịu ngân sách về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng lao lý đơn cử sản phẩm & hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói .
Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu sản phẩm & hàng hóa tương thích với phương pháp vận tải đường bộ, trừ khi hai bên đã đồng ý chấp thuận đơn cử về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết .

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả :
a ) Toàn bộ mọi ngân sách tương quan đến sản phẩm & hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9 ;
b ) giá thành luân chuyển và mọi ngân sách tương quan phát sinh từ mục A4, gồm có cả ngân sách xếp hàng và những ngân sách tương quan đến bảo mật an ninh vận tải đường bộ ;

c) Bất kì phụ phí nào để dỡ hàng tại cảng đích nhưng chúng phải nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký với người chuyên chở;

d ) giá thành quá cảnh nếu ngân sách này năm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết ;
e ) Ngân sách chi tiêu cung ứng dẫn chứng cho người mua theo mục A6 rằng sản phẩm & hàng hóa đã được giao ;
f ) Nếu cần, thông quan hải quan, nộp thuế xuất khẩu và bất kể ngân sách nào khác có tương quan đến việc xuất khẩu theo như mục A7 ( a ) ; và
g ) Trả cho người mua tổng thể những ngân sách và phụ phí tương quan đến việc tương hỗ người ban trong việc lấy chứng từ và thông tin thiết yếu theo mục B7 ( a ) .

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông bảo cho người mua biết rằng sản phẩm & hàng hóa đã được giao theo mục A2 đồng thời cũng cần thông tin cho người mua kịp thời bất kể thông tin nào thiết yếu để tạo điều kiện kèm theo cho người mua hoàn toàn có thể nhận hàng .

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA (Buyer)

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải giao dịch thanh toán tiền hàng như pháp luật trong hợp đồng mua và bán .
Bất kỳ chứng từ nào phân phối bởi người mua đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống lịch sử hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán pháp luật .

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 và nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng đến chỉ định .

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc mất mát hay hỏng hóc sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 .
Nếu người mua không kịp thời thông tin cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan đến việc mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa kể từ ngày lao lý hoặc ngày ở đầu cuối của thời hạn pháp luật cho việc giao hàng, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc lập hợp đồng vận tải .

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm .

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải gật đầu chứng từ vận tải đường bộ được phân phối theo như mục A6 nếu như chúng tương thích với hợp đồng .

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a ) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu
Nếu cần, người mua phải tương hỗ người bán khi người bán nhu yếu, do người bán chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách, lấy những chứng từ / thông tin tương quan đến việc thông quan xuất khẩu, kể cả những thông tin bảo mật an ninh hay giám định trước khi xuất khẩu được pháp luật bởi nước xuất khẩu .
b ) Thông quan nhập khẩu
Vếu cần, người mua phải làm và trả những ngân sách tương quan đến việc thông quan được lao lý tại nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như thể :

  • Giấy phép nhập khẩu hoặc bất kỳ giấy phép nào cần thiết cho việc quá cảnh;
  • Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu và quả cảnh;
  • Giám định hàng hóa;
  • Và bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người bán .

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải :
a ) Trả mọi ngân sách phát sinh tương quan đến sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2, trừ những ngân sách người bán trả theo mục A9 ;
b ) giá thành quá cảnh sản phẩm & hàng hóa, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết ;
c ) giá thành dỡ hàng kể cả phí lõng hàng và phí cầu bến, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết ;
d ) Hoàn trả toàn bộ ngân sách và lệ phí mà người bán đã chi ra khi giúp người mua theo mục A5 hoặc A7 ( b ) ;
e ) Nếu có pháp luật, trả toàn bộ những thứ thuế, lệ phí và những ngân sách khác cũng như ngân sách làm thủ tục hải quan để quá cảnh và nhập khẩu theo như mục B7 ( b ) ;
f ) Trả mọi ngân sách phát sinh do không thông tin kịp thời cho người bán theo như mục B10, kể từ ngày đã lao lý hoặc ngày hết hạn thời hạn pháp luật cho việc gửi hàng, với điều kiện kèm theo sản phẩm & hàng hóa đã được xác lập là sản phẩm & hàng hóa của hợp đồng .

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua có quyền quyết định hành động về thời hạn giao hàng và / hoặc khu vực đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông tin cho người bán không thiếu về việc đó .

Trên đây, Phaata đã giải thích về điều kiện CFR là gì và hướng dẫn sử dụng chi tiết điều khoản này trong giao dịch xuất nhập khẩu theo Incoterms 2020. 

Để có thêm kiến thức logistics thực tếthông tin các công ty logistics, bảng giá cước vận chuyển, dịch vụ logistics hay tin tức thị trường logistics hàng ngày, bạn có thể theo dõi Sàn giao dịch logistics Phaata.com. Phaata là Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, giúp kết nối Chủ hàng/ Công ty xuất nhập khẩu và Công ty logistics nhanh hơn, hiệu quả hơn và đang được hàng chục ngàn người sử dụng.  

Bảng giá cước vận chuyển Sàn giao dịch logistics Phaata

Bảng giá cước vận chuyển quốc tế – Sàn giao dịch logistics quốc tế Phaata.com (Ảnh: Phaata)

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi thị trường giao nhận vận chuyển / logistics hàng ngày thông qua Cộng đồng Logistics Việt Nam uy tín với hàng trăm ngàn thành viên và Fanpage Phaata.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu thấy thông tin hữu dụng thì san sẻ bài viết này đến mọi người nhé !
Phaata chúc bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm bài viết liên quan trên PHAATA:

Tham khảo:
https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

Nguồn: Phaata.com
Phaata.com – Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

>> Kết nối Chủ hàng & Công ty Logistics nhanh hơn

Rate this post