E – Wikipedia tiếng Việt

Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu, gọi tắt là Tỷ số P/E, P/E (viết tắt của cụm từ Price to Earning Ratio trong tiếng Anh), là tỷ số tài chính dùng để đánh giá mối liên hệ giữa thị giá hiện tại của một cổ phiếu (giá cổ phiếu ở chợ chứng khoán) và tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần, hay cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Tỷ số P / E được tính bằng cách lấy giá thị trường trung bình của CP do doanh nghiệp phát hành trong một kỳ nhất định chia cho thu nhập trung bình trên một CP mà doanh nghiệp phải trả cho nhà đầu tư trong kỳ đó .Công thức đơn cử như sau :

Tỷ số P/E =

Giá thị trường một cổ phiếu

Thu nhập bình quân trên một cổ phần

Vì:

Bạn đang đọc: E – Wikipedia tiếng Việt

Thu nhập bình quân trên một cổ phần =

Tổng thu nhập trong kỳ

Tổng số cổ phần

Nên cũng hoàn toàn có thể tính tỷ số P / E theo cách sau :

Tỷ số P/E =

Tổng giá trị thị trường các cổ phiếu

Tổng thu nhập trong kỳ

Tỷ số P / E thấp thì có nghĩa là doanh thu trên một CP của công ty càng cao hoặc giá trị trường của CP thấp .Tính toán tỷ số P / E thường trên cơ sở số liệu của công ty trong vòng một năm. Tuy nhiên, do doanh thu của công ty chịu ảnh hưởng tác động của nhiều yếu tố, nên hoàn toàn có thể lên cao, xuống thấp không bình thường, nên thông số P / E cũng hoàn toàn có thể đổi khác không bình thường giữa những năm. Vì vậy, những nhà đầu tư thường không chỉ dựa vào duy nhất P / E trong một năm khi ra quyết định hành động góp vốn đầu tư mà còn xem xét cả P / E trong nhiều năm trước, hay so sánh P / E của công ty này với công ty khác trong cùng ngành hay trong cùng nền kinh tế tài chính .

Hệ số giá trên thu nhập (P/E) là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price – P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share – EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS

Trong đó giá thị trường P của CP là giá mà tại đó CP đang được mua và bán ở thời gian hiện tại ; thu nhập của mỗi CP EPS là phần doanh thu ròng sau thuế mà công ty chia cho những cổ đông thường trong năm kinh tế tài chính gần nhất .P / E cho thấy giá CP hiện tại cao hơn thu nhập từ CP đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. P / E được tính cho từng CP một và tính trung bình cho toàn bộ những CP và thông số này thường được công bố trên báo chí truyền thông .

Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao.

Hệ số P / E rất có ích cho việc định giá CP. Giả sử người góp vốn đầu tư có CP AAA không được thanh toán giao dịch sôi động trên thị trường, vậy CP đó có giá bao nhiêu là hài hòa và hợp lý ? Lúc đó cần nhìn vào thông số P / E được công bố so với nhóm những loại CP tương tự như với CP AAA, sau đó nhân thu nhập của công ty với thông số P / E sẽ cho tất cả chúng ta giá của loại CP AAA .

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu.

Đây là phần doanh thu mà công ty phân chia cho mỗi CP thường thì đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số biểu lộ năng lực kiếm doanh thu của doanh nghiệp, được tính bởi công thức :EPS = ( Thu nhập ròng – cổ tức CP khuyến mại ) / lượng CP trung bình đang lưu thông .Trong việc đo lường và thống kê EPS, sẽ đúng chuẩn hơn nếu sử dụng lượng CP lưu hành trung bình trong kỳ để giám sát vì lượng CP liên tục biến hóa theo thời hạn. Tuy nhiên trên thực tiễn người ta thường hay đơn giản hoá việc thống kê giám sát bằng cách sử dụng số CP đang lưu hành vào thời gian cuối kỳ. Có thể làm giảm EPS dựa trên công thức cũ bằng cách tính thêm cả những cổ phiếu chuyển đổi, những bảo chứng ( warrant ) vào lượng CP đang lưu thông .

EPS thường được coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc tính toán giá cổ phiếu. Đây cũng chính là bộ phận chủ yếu cấu thành nên tỉ lệ P/E. Một khía cạnh rất quan trọng của EPS thường hay bị bỏ qua là lượng vốn cần thiết để tạo ra thu nhập ròng (net income) trong công thức tính trên.

Hai doanh nghiệp hoàn toàn có thể có cùng tỷ suất EPS nhưng một trong hai hoàn toàn có thể có ít CP hơn tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu suất cao hơn. Nếu như những yếu tố khác là cân đối thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp còn lại. Vì doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng những kỹ thuật giám sát để đưa ra số lượng EPS mê hoặc nên những nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ cách tính của từng doanh nghiệp để bảo vệ ” chất lượng ” của tỉ lệ này. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo kinh tế tài chính duy nhất mà nên phối hợp với những bản nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính và những chỉ số khác .

Rate this post