Chỉ số giá sản xuất PPI là gì? Định nghĩa, khái niệm

Chỉ số giá sản xuất PPI là gì?

Tương tự: Chỉ số giá bán của người sản xuất,PPI,producer price index – PPI
Tương tự : Chỉ số giá cả của người sản xuất, PPI, producer price index – PPI

Chỉ số giá sản xuất (producer price index – PPI) là chỉ số giá lâu đời nhất do Cục thống kê Lao động Mỹ tính. Được thiết kế để phản ánh những thay đổi bình quân trong giá tất cả các hàng hoá và dịch vụ của người sản xuất ở tất cả các khâu của quá trình chế biến.

( Tài liệu tìm hiểu thêm : Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân )

PPI – Chỉ số sản xuất dùng để làm gì?

Đây là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và đo lường mức độ biến động giá bán của các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trên thị trường sơ cấp vào một thời kỳ (thường là tháng) này so với thời kỳ khác.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất. Số liệu này mô tả mức độ thay đổi giá cả trung bình trong rổ hàng hóa cố định được mua bởi nhà sản xuất. Một cách tổng thể, lạm phát cao dẫn đến lãi suất cao, điều này sẽ có xu hướng làm mạnh đồng tiền của quốc gia.

Nhiều nhà kinh tế xem xét PPI trừ đi thực phẩm và năng lượng cái mà được gọi là PPI lõi.Vậy tại sao? Bởi vì giá thực phẩm và năng lượng thay đổi rất nhanh. Giá năng lượng có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết chẳn hạn như nếu bão gây ảnh hưởng đến các dàn khoan dầu thì sẽ anh hưởng đến sản lượng khai thác. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với thực phẩm. Đó là lý do tại sao phải loại trừ chúng để thấy được xu thế lạm phát thật của PPI.

Đặc điểm của PPI – Chỉ số giá sản xuất

Đây là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và đo lường mức độ biến động giá bán của các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trên thị trường sơ cấp vào một thời kỳ (thường là tháng) này so với thời kỳ khác.Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất. Số liệu này mô tả mức độ thay đổi giá cả trung bình trong rổ hàng hóa cố định được mua bởi nhà sản xuất. Một cách tổng thể, lạm phát cao dẫn đến lãi suất cao, điều này sẽ có xu hướng làm mạnh đồng tiền của quốc gia.Nhiều nhà kinh tế xem xét PPI trừ đi thực phẩm và năng lượng cái mà được gọi là PPI lõi.Vậy tại sao? Bởi vì giá thực phẩm và năng lượng thay đổi rất nhanh. Giá năng lượng có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết chẳn hạn như nếu bão gây ảnh hưởng đến các dàn khoan dầu thì sẽ anh hưởng đến sản lượng khai thác. Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với thực phẩm. Đó là lý do tại sao phải loại trừ chúng để thấy được xu thế lạm phát thật của PPI.

Có khoảng 10.000 chỉ số PPI được công bố mỗi tháng cho các sản phẩm và nhóm sản phẩm riêng lẻ. Các chỉ số PPI này theo dõi sản lượng của hầu hết các ngành sản xuất hàng hóa ở Hoa Kỳ, bao gồm các ngành như khai thác mỏ, sản xuất, nông nghiệp, khí đốt tự nhiên, xây dựng và các ngành khác trong lĩnh vực sản xuất.

Xem thêm: PAGES là gì? -định nghĩa PAGES

Chỉ số PPI được diễn giải theo cách tương tự như hầu hết các chỉ số khác. Mỗi sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm bắt đầu với mức 100 trong một khoảng thời gian cơ sở. Tất cả các chuyển động trong tương lai trong giá sản xuất sau đó được đo so với giai đoạn trước. Do đó, nếu một sản phẩm có PPI cơ sở là 100 và trong tháng tiếp theo, nó có PPI là 110, điều này cho thấy giá của sản phẩm đó đã tăng 10% so với giai đoạn trước đó.

Các “ nhà chuyên nghiệp ” xem xét PPI như thế nào ?

Các “ nhà chuyên nghiệp ” xem xét PPI một cách chung chung và xem xét nhiều giải pháp :

  • So sánh tháng gần đây nhất với hai đến ba tháng trước
  • Xem xét sự thay đổi trung bình của chỉ số PPI được công bố trong sáu hoặc mười hai tháng trước.
  • Xác định tỉ lệ lạm phát giữa các năm.

Điểm chính ở đây là không nên chú ý quá nhiều vào bản báo cáo giải trình đơn độc. Tốt hơn là hãy xác lập xu thế và liệu có một xu thế mới sắp Open không .

PPI tác động ảnh hưởng như thế nào so với USD ?

Đồng đô có xu hướng mạnh lên khi tăng lãi suất ngắn hạn. Vì thế nếu Fed tăng lãi suất, thì USD tăng giá.
Nếu lạm phát cao, USD thường sẽ tăng vì điều này cho thấy Fed có lý do để tăng lãi suất. Người đăng: trang

Time: 2020-08-01 13:09:57
Đồng đô có xu thế mạnh lên khi tăng lãi suất vay thời gian ngắn. Vì thế nếu Fed tăng lãi suất vay, thì USD tăng giá. Nếu lạm phát kinh tế cao, USD thường sẽ tăng vì điều này cho thấy Fed có nguyên do để tăng lãi suất vay .

Rate this post