Chứng từ kế toán tiếng Anh là gì?

Với nhiều năm tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực tài chính- kế toán, trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý độc giả vấn đề được nhiều người quan tâm, cụ thể Chứng từ kế toán tiếng Anh là gì?

Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán là những sách vở ghi nhận thông tin nhiệm vụ kế toán để phản ánh vấn đề tài chính, kinh tế tài chính phát sinh của một tổ chức triển khai, doanh nghiệp. Đây cũng là địa thế căn cứ để ghi vào sổ sách kế toán của đơn vị chức năng đó .
Chứng từ kế toán hoàn toàn có thể phân loại theo phương pháp sử dụng như chứng từ để giải quyết và xử lý sổ sách lập báo cáo giải trình thuế, chứng từ để tàng trữ phục việc cho quyết toán thuế, thanh tra thuế .

Quý độc giả đã nắm được phần nào thông tin về khái niệm, phân loại chứng từ kế toán. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý độc giả Chứng từ kế toán tiếng Anh là gì?

Chứng từ kế toán tiếng Anh là gì?

Chứng từ kế toán tiếng Anh là : Accounting voucher
Chứng từ kế toán – Accounting voucher được hiểu như sau : Accounting vouchers are papers that record accounting professional information to reflect the financial and economic problems arising of an organization or enterprise. This is also the basis for recording in accounting books of such units .
Accounting vouchers may be classified according to the way they are used as vouchers to handle books for making tax statements and documents for archiving and settlement of tax finalization and tax inspection .

Một số từ có liên quan đến chứng từ kế toán tiếng Anh

Những cụm từ tương quan đến chứng từ kế toán, Quý fan hâm mộ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm gồm :
+ Phiếu nhập kho trong tiếng Anh được dịch là : Stock received docket
+ Phiếu xuất kho trong tiếng Anh được dịch là : Delivery slip
+ Biên lai thu tiền trong tiếng Anh được dịch là : Money receipt
+ Biên bản chuyển giao gia tài trong tiếng Anh được dịch là : Delivery records
+ Giấy ý kiến đề nghị thanh toán giao dịch trong tiếng Anh được dịch là : Payment demand letter
+ Hóa đơn giá trị ngày càng tăng trong tiếng Anh được dịch là : Value Added Tax

+ Ủy nhiệm chi trong tiếng Anh được dịch là: Accreditative

+ Giấy báo nợ trong tiếng Anh được dịch là : Debit advice
+ Hóa đơn nguồn vào trong tiếng Anh được dịch là : Invoice value added input
+ Hóa đơn đầu ra trong tiếng Anh được dịch là : Invoice value-added output
+ Bảng làm giá trong tiếng Anh được dịch là : Puotation
+ Hóa đơn bán hàng trong tiếng Anh được dịch là : Bill of marketing
+ Hóa đơn dịch vụ cho thuê kinh tế tài chính trong tiếng Anh được dịch là : Invoice finance leasing services
+ Bảng thanh toán giao dịch lương trong tiếng Anh được dịch là : Payment table
+ Hợp đồng lao động trong tiếng Anh được dịch là : Labor contract
+ Giấy đi đường trong tiếng Anh được dịch là : Travel warrant
+ Biên bản nghiệm thu sát hoạch trong tiếng Anh được dịch là : Product delivery slip
>> >> >> Tham khảo : Chứng từ ngân hàng nhà nước tiếng Anh là gì ?

Ví dụ về cách sử dụng cụm từ chứng từ kế toán tiếng Anh

– Chứng từ kế toán được thể hiện dưới dạng giấy tờ bản giấy để chứng minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đã hoàn thành mà không thể hiện bằng dữ liệu điện tử. Được dịch sang tiếng Anh là: Accounting vouchers are presented in the form of paper papers to prove that economic transactions have arisen and have been completed but not expressed by electronic data.

Xem thêm: Pad Thai là gì? Tìm hiểu về món Pad Thai của Thái Lan

– Chứng từ kế toán nếu bộc lộ bằng tài liệu điện tử, cần được mã hoá mà và không bị đổi khác trong quy trình thanh toán giao dịch. Được dịch sang tiếng Anh là : Accounting vouchers, if presented in electronic data, should be encoded and not changed during the transaction .
– Phân loại chứng từ kế toán theo trình tự lập chứng từ, thì hoàn toàn có thể phân ra thành hai loại là chứng từ gốc và chứng từ tổng hợp. Được dịch sang tiếng Anh là : Classification of accounting vouchers according to the order of making vouchers, they can be classified into two types, namely original documents and general documents .

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến chứng từ kế toán tiếng Anh là gì? hy vọng sẽ bổ ích với Quý độc giả.

Rate this post