Clip Art là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Clip Art là gì?

Clip Art là Clip nghệ thuật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clip Art – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Clip thẩm mỹ và nghệ thuật là một hình thức nghệ thuật và thẩm mỹ đồ họa điện tử gồm có những hình ảnh minh họa đơn thuần như trái ngược với hình ảnh nhiếp ảnh. Clip nghệ thuật và thẩm mỹ nói chung là có sẵn trong một số lượng lớn những định dạng tập tin, đó là một trong hai bitmap hoặc đồ họa vector .

Giải thích ý nghĩa

Sự ra đời của máy tính cá nhân và các ứng dụng máy tính để bàn xuất bản sản xuất tất cả các cách thức của truyền thông in, tạo ra một nhu cầu rất lớn cho hình ảnh đi cùng chữ viết. Các nhà xuất bản sớm bắt đầu để kết hợp một lượng lớn những hình ảnh như vậy, clip nghệ thuật dán nhãn trong tài liệu tham khảo cho quá trình dán lên trong kiểu cũ xuất bản nơi hình ảnh được thể chất cắt và đặt ra để tạo thành một trang hoàn chỉnh. Clip nghệ thuật chủ yếu bao gồm hình ảnh dòng vẽ hoặc phác thảo đơn giản giới hạn trong phạm vi màu. clip nghệ thuật tinh vi bây giờ đã có – mặc dù thường với mức giá – và có thể dễ dàng kéo, thả và di chuyển xung quanh như mong muốn nhà thiết kế. Clip nghệ thuật thường là màu đen và trắng, đặc biệt là cho các tài liệu phác thảo, và thường chỉ chứa 16 màu hoặc ít hơn. clip nghệ thuật hiện đại có thể phân giải cao và thường sử dụng quang phổ đầy đủ màu sắc. Vector clip nghệ thuật thường cung cấp thay đổi kích thước mượt mà hơn so với nghệ thuật bitmap clip, có thể xuất hiện răng cưa khi thay đổi kích cỡ. Clip nghệ thuật có sẵn trong hơn 250 định dạng tập tin và cung cấp mức độ khác nhau của độ phân giải và khả năng mở rộng.

What is the Clip Art? – Definition

Clip art is a form of electronic graphic art that consists of simple illustrations as opposed to photographic images. Clip art is generally available in a large number of file formats, which are either bitmaps or vector graphics .

Understanding the Clip Art

The advent of personal computers and desktop publishing applications produced all manner of printed communications, creating a huge demand for images to accompany the written word. Publishers soon began to incorporate huge volumes of such images, labeled clip art in reference to the paste-up process in old-style publishing where images were physically cut and layed out to form a finished page. Clip art primarily includes simple line-drawn or sketched images limited in color range. Sophisticated clip art is now available – although usually at a price – and is easily dragged, dropped and moved around as the designer wishes. Clip art is usually black and white, especially for sketched material, and often contains only 16 colors or less. Modern clip art may be high resolution and often uses the full color spectrum. Vector clip art usually provides smoother resizing than bitmap clip art, which may appear jagged when resized. Clip art is available in more than 250 file formats and provides varying degrees of resolution and scalability .

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Illustration
  • Vector Graphics Rendering
  • Copyright Infringement
  • File Format
  • Fill Rate
  • Level Design
  • Pixel Pipelines
  • Stereoscopic Imaging
  • 3-D Software
  • Accelerator Board

Source: Clip Art là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post