Cố ý gây thương tích là gì? Mức phạt Tội cố ý gây thương tích

Hiện nay, cố ý gây thương tích là hành vi xảy ra rất thông dụng và tiếp tục. Tội phạm cố ý gây thương tích không chỉ gây ảnh hưởng tác động tới sức khỏe thể chất người bị hại mà còn ảnh hưởng tác động xấu đến trật tự bảo mật an ninh xã hội. Vậy mức phạt với Tội cố ý gây thương tích được lao lý như thế nào ?

1. Cố ý gây thương tích là gì?

Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe thể chất người khác dưới dạng thương tích đơn cử. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy khốn cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe thể chất của người khác .

Lỗi cố ý trong hành vi này có thể là cố ý trực tiếp (người thực hiện mong muốn hậu quả là gây thương tích cho người khác) hoặc cố ý gián tiếp (người thực hiện không mong muốn nhưng chấp nhận hậu quả sẽ gây thương tích cho người khác).

co y gay thuong tich la gi

Mức phạt với Tội cố ý gây thương tích theo quy định mới nhất (Ảnh minh họa)
 

2. Mức phạt với Tội cố ý gây thương tích

Tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017 lao lý như sau :

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;
đ) Có tổ chức;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
i) Có tính chất côn đồ;
k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”

Đây là mức phạt hình sự thấp nhất với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại tới sức khỏe của người khác. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài mức phạt trên, các khung hình phạt tăng nặng khác với Tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 như sau:

Ngoài mức phạt trên, những khung hình phạt tăng nặng khác với Tội cố ý gây thương tích được lao lý tại Điều 134 như sau :

Phạt tù từ 02 năm đến 06 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60 % ;
– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người từ 11 % đến 30 % ;- Phạm tội 02 lần trở lên ;
– Tái phạm nguy hiểm;

– Tái phạm nguy khốn ;- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 11 % đến 30 % nhưng thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này .

Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

– Gây thương tích (trừ trường hợp làm biến dạn vùng mặt) hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Gây thương tích ( trừ trường hợp làm biến dạn vùng mặt ) hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên ;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình từ 31 % đến 60 % nhưng thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại những điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này ;- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người từ 11 % đến 30 % nhưng thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại những điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này .

Phạt tù từ 07 năm đến 14 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Làm chết người;

– Làm chết người ;- Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên ;
– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người 61 % trở lên ;- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của người khác mà tỷ suất tổn thương khung hình 61 % trở lên nhưng thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này ;
– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người từ 31 % đến 60 % nhưng thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này .

Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân khi phạm tội thuộc một trong hai trường hợp:

– Làm chết 02 người trở lên ;
– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe thể chất của 02 người trở lên mà tỷ suất tổn thương khung hình của mỗi người 61 % trở lên nhưng thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này .Như vậy, tùy vào đặc thù, mức độ nguy hại mà người phạm tội cố ý gây thương tích hoàn toàn có thể bị phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm, tù chung thân .

Ngoài ra, người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm (theo khoản 6 Điều 134).
 

3. Phạt hành chính với hành vi cố ý gây thương tích

Người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích dưới mức chịu trách nhiệm hình sự như trên (tỉ lệ thương tích dưới 11% và không thuộc một trong các trường hợp đặc biệt) có thể bị phạt hành chính theo điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trong đó, mức phạt được pháp luật so với hành vi cố ý gây thương tích cho người khác là phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn hoàn toàn có thể bị vận dụng hình phạt bổ trợ là tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm .

Tóm lại: Mức phạt với Tội cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm, tù chung thân. Nếu hành vi cố ý gây thương tích cho người khác dưới mức chịu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt hành chính đến 03 triệu đồng.

Nếu có vướng mắc về Cố ý gây thương tích là gì? Mức phạt với hành vi cố ý gây thương tích. Bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Rate this post