chàng trai của tôi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dù ai bắt cậu ta đó sẽ là khuyến mãi lớn, chàng trai của tôi

You know whoever catches this guy is gonna get a big promotion, my man.

Bạn đang đọc: chàng trai của tôi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

OpenSubtitles2018. v3

Đó là chàng trai của tôi đó.

That’s my boy.

OpenSubtitles2018. v3

Vận may sẽ tới với các cậu, các chàng trai của tôi.

Best of luck to you boys.

OpenSubtitles2018. v3

Các chàng trai của tôi và tôi muốn một phòng và một vài cô gái như thế này.

Get my boys a room. And there’s more where that came from.

OpenSubtitles2018. v3

Chẳng ai có thể vượt qua được chàng trai của tôi, Turbo.

Nobody’s gonna get past my boy, Turbo.

OpenSubtitles2018. v3

Rất tốt đó các chàng trai của tôi.

Very good, my boys.

OpenSubtitles2018. v3

Thấy các chàng trai của tôi không?

You see my boy?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi hiểu rằng ông đã gặp một trong những chàng trai của tôi.

I understand you met one of my boys.

OpenSubtitles2018. v3

Zack, chàng trai của tôi.

Zack, my boy.

OpenSubtitles2018. v3

Sang phía bên kia của thị trấn để xem chàng trai của tôi.

Send one of your girls down to see the Kid.

OpenSubtitles2018. v3

Chàng trai của tôi lớn thật rồi.

My boy’s all grown up!

OpenSubtitles2018. v3

cậu chọn đúng lắm, chàng trai của tôi.

Well, you made the right choice, my boy.

OpenSubtitles2018. v3

Louis là chàng trai của tôi.

Louis was my boy.

OpenSubtitles2018. v3

Cái thằng… cái thằng tẩn những chàng trai của tôi bằng một cái gậy bóng chày…

The one that beats my boys with a bat!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần biết các chàng trai của tôi đang ở đâu.

I got to know where all my boys are.

OpenSubtitles2018. v3

Các chàng trai của tôi.

My boys.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy xem chàng trai của tôi kìa!

Look at that boy go out there!

OpenSubtitles2018. v3

Các chàng trai của tôi nhìn qua rồi chạy bổ vô rừng.

My boys took one look and bolted into the forest.

OpenSubtitles2018. v3

Bill một lần khoe khoang, “Tôi lừa dối các chàng trai của tôi mọi cơ hội tôi nhận được.

Bill once bragged, “I cheat my boys every chance I get.

WikiMatrix

Trước khi chúng ta nói đến người bắn John… Tại sao cô mời những chàng trai của tôi tới một cái hầm với một bầy Phát xít?

Before we get into who shot John, why’d you invite my men to a rendezvous in a basement with a bunch of Nazis?

OpenSubtitles2018. v3

” Vì vậy, sảng khoái, chàng trai của tôi, hãy để trái tim của bạn không bao giờ thất bại, Trong khi harpooneer đậm ấn tượng cá voi ” – Nantucket SONG.

” So be cheery, my lads, let your hearts never fail, While the bold harpooneer is striking the whale ! ” NANTUCKET SONG .

QED

Tôi muốn ngăn anh cố gắng để đạt các chàng trai của chúng tôi. nhưng tôi đã nhận anh ta!

I wanted to stop him from trying to hit our guys. but I got him !

QED

Anh chàng đẹp trai của tôi.

My beautiful boy.

OpenSubtitles2018. v3

TULF bí mật ủng hộ các hành động vũ trang của các chiến binh trẻ, những người được gọi là “chàng trai của chúng tôi“.

The TULF clandestinely supported the armed actions of the young militants who were dubbed “our boys“.

WikiMatrix

Con bé chắc chắn muốn biết nhiều hơn về anh chàng bạn trai giả của tôi.

She probably wants to know more about my fake boyfriend.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post