Trái phiếu Coupon và đặc điểm của trái phiếu Coupon | https://blogchiase247.net

Trái phiếu Coupon là một khái niệm trong thị trường chứng khoán. Cần hiểu đúng về trái phiếu coupon như thế nào để mang lại lợi nhuận tốt nhất?

1. Trái phiếu Coupon là gì ? Đặc điểm của trái phiếu Coupon

1.1 Trái phiếu Coupon

Khái niệm trái phiếu Coupon : là loại trái phiếu được trả lãi định kỳ. Thông thường 6 tháng một lần ( so với kinh doanh thị trường chứng khoán Mỹ ), hoặc một năm một lần ( với đầu tư và chứng khoán Châu Âu và những nước khác ), theo lãi suất vay đã được ấn định ( lãi suất vay cuống phiếu ) .
Trái phiếu coupon trong tiếng Anh là Coupon bond .

Xem thêm: Trái phiếu và cổ phiếu là gì? Trái phiếu khác cổ phiếu ở điểm gì?

1.2 Đặc điểm của trái phiếu Coupon

Về mặt hình thức, trái phiếu Coupon khi phát hành dưới dạng chứng từ sẽ có phần phiếu lãi – cuống phiếu ( Coupon ). Đến kỳ lĩnh lãi người nắm giữ trái phiếu coupon sẽ được nhận tiền lãi tương ứng theo từng phiếu lãi, số phiếu lãi là tương ứng với số lần trả lãi .
Khi trái phiếu Coupon phát hành dưới dạng chứng từ ( hình thái vật chất ) thì thường thì là trái phiếu vô danh ( trên tờ trái phiếu không ghi tên người chiếm hữu ). Tức là ai cầm nó sẽ là người chiếm hữu nên trái phiếu vô danh. Vì thế mà trái phiếu coupon còn được gọi là trái phiếu vô danh ( tiếng Anh bearer bonds ). Ưu điểm của loại trái phiếu này thuận tiện chuyển nhượng ủy quyền .

Click ngay: Tìm hiểu trái phiếu ibond là gì? Các loại trái phiếu doanh nghiệp ibond

2. Trái phiếu zero-coupon là gì ? Đặc điểm của trái phiếu zero – coupon

2.1 Khái niệm trái phiếu zero-coupon

Trái phiếu zero-coupon ( Zero-coupon bond ) là loại trái phiếu không được trả lãi định kì. Nhưng thay vào đó thanh toán giao dịch với mức chiết khấu cao, mang lại doanh thu khi đáo hạn trái phiếu .
Trái phiếu zero-coupon trong tiếng Anh là Zero-coupon bond .

2.2 Cách trả lãi của trái phiếu zero-coupon

Khi phát hành dưới dạng chứng từ thì trái phiếu zero-coupon thường được phát hành thuộc loại trái phiếu vô danh ( bearer bonds ). Trên tờ trái phiếu zero-coupon không có phần cuống phiếu ( coupon ), lãi suất vay in trên mặt phẳng của tờ trái phiếu là lãi suất vay danh nghĩa, được dùng làm địa thế căn cứ tính lãi .

Cách trả lãi của trái phiếu zero-coupon:

Trái phiếu zero-coupon có hai cách trả lãi : tiền lãi sẽ được trả trước tại thời gian phát hành ( chiết khấu ) hoặc trả gộp một lần khi trái phiếu đáo hạn .

Trái phiếu trả lãi trước (còn gọi là trái phiếu chiết khấu): Đây là loại trái phiếu mà khi phát hành được bán với giá thấp hơn mệnh giá, trái chủ không nhận lãi định kỳ, khi đáo hạn chỉ nhận phần vốn gốc tương ứng với mệnh giá trái phiếu. Theo đó, số tiền lãi là phần chênh lệch giữa mệnh giá với giá mua tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu trả lãi sau (còn gọi là trái phiếu gộp): Khi phát hành trái phiếu thì trái chủ sẽ mua với giá bằng mệnh giá, tiền lãi có phát sinh định kỳ, trái chủ không nhận lãi định kỳ mà lãi sẽ được nhập vào vốn gốc (phần mệnh giá) để tính lãi cho kỳ tiếp theo. Khi trái phiếu đáo hạn, trái chủ sẽ nhận cả lãi và vốn gốc, phần lãi được tính gộp vào.

Ví dụ : Một nhà góp vốn đầu tư muốn kiếm được 6 % tiền lãi cho một trái phiếu, với mệnh giá USD 25.000 đô la, thời hạn đáo hạn trong ba năm, giá trái phiếu được tính như sau :

$25.000 / (1 + 0,06)*3 = $20.991

Nếu đồng ý đề xuất này, trái phiếu sẽ được bán cho nhà góp vốn đầu tư với giá USD 20.991 trên USD 25.000. Khi đáo hạn, nhà góp vốn đầu tư kiếm được USD 25.000 – USD 20.991 = USD 4.009, tức là lãi suất vay 6 % mỗi năm .

Trái phiếu Coupon và đặc điểm của trái phiếu Coupon. Hy vọng rằng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Rate this post