cubes tiếng Anh là gì?

cubes tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cubes trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ cubes tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm cubes tiếng Anh
cubes
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cubes

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: cubes tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

cubes tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ cubes trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cubes tiếng Anh nghĩa là gì.

cube /kju:b/

* danh từ
– (toán học) hình lập phương, hình khối
– luỹ thừa ba
!cube root
– (toán học) căn bậc ba

* ngoại động từ
– (toán học) lên tam thừa
– (toán học) đo thể tích
– lát bằng gạch hình khối
– thái thành hình khối, thái hạt lựu (cà rốt…)

cube
– (Tech) hình lập phương, hình khối; lũy thừa bậc ba

cube
– hình lập phương; luỹ thừa bậc ba

Thuật ngữ liên quan tới cubes

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cubes trong tiếng Anh

cubes có nghĩa là: cube /kju:b/* danh từ- (toán học) hình lập phương, hình khối- luỹ thừa ba!cube root- (toán học) căn bậc ba* ngoại động từ- (toán học) lên tam thừa- (toán học) đo thể tích- lát bằng gạch hình khối- thái thành hình khối, thái hạt lựu (cà rốt…)cube- (Tech) hình lập phương, hình khối; lũy thừa bậc bacube- hình lập phương; luỹ thừa bậc ba

Đây là cách dùng cubes tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cubes tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

cube /kju:b/* danh từ- (toán học) hình lập phương tiếng Anh là gì?
hình khối- luỹ thừa ba!cube root- (toán học) căn bậc ba* ngoại động từ- (toán học) lên tam thừa- (toán học) đo thể tích- lát bằng gạch hình khối- thái thành hình khối tiếng Anh là gì?
thái hạt lựu (cà rốt…)cube- (Tech) hình lập phương tiếng Anh là gì?
hình khối tiếng Anh là gì?
lũy thừa bậc bacube- hình lập phương tiếng Anh là gì?
luỹ thừa bậc ba

Rate this post