Cụm Công Nghiệp Tiếng Anh Là Gì ? Cụm Công Nghiệp (Industrial Cluster) Là Gì

Cụm công nghiệp ( Industrial Cluster ) là nơi sản xuất, thực thi những dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lí xác lập .Bạn đang xem : Cụm công nghiệp tiếng anh là gì

Cụm công nghiệp (Industrial Cluster)

Cụm công nghiệp – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từIndustrial Cluster.

Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lí xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Cụm công nghiệp có qui mô diện tích quy hoạnh không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng so với cụm công nghiệp ở những huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có qui mô diện tích quy hoạnh không vượt quá 75 ha và không dưới 5 ha. ( Theo Nghị địnhSố : 68/2017 / NĐ-CP )Điều kiện xây dựng, lan rộng ra cụm công nghiệp

a) Có trong Qui hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;

b ) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lí, có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hạ tầng kĩ thuật hoặc đơn vị chức năng được giao trách nhiệm góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng hạ tầng kĩ thuật ;c ) Trong trường hợp địa phận cấp huyện đã xây dựng cụm công nghiệp thì tỉ lệ lấp đầy trung bình của những cụm công nghiệp đạt trên 50 % hoặc tổng quĩ đất công nghiệp chưa cho thuê của những cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha .

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Về quyền

1.Được sử dụng, gia hạn sử dụng đất theo qui định của Luật đất đai; cho thuê lại phần đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và tài sản trên đất thuê theo qui định của pháp luật.

2. Sử dụng có trả tiền những khu công trình hạ tầng kĩ thuật, dịch vụ công cộng và những dịch vụ khác theo qui định .3. Ứng vốn hoặc góp vốn để kiến thiết xây dựng, kinh doanh thương mại hạ tầng kĩ thuật theo thỏa thuận hợp tác với chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng .Xem thêm : Hướng Dẫn Phân Tích Abc Ven4. Được tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo trong việc tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo lao động Giao hàng nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương mại .5. Được hướng dẫn, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện triển khai những thủ tục đầu tư sản xuất kinh doanh thương mại trong cụm công nghiệp .6. Hưởng những chủ trương khuyến mại, tương hỗ theo qui định .

Về nghĩa vụ

1.Sử dụng đất, triển khai dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng nội dung hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật và nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (nếu có); trường hợp quá thời hạn qui định phải báo cáo chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật và cơ quan có thẩm quyền gia hạn theo qui định.

2. Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm theo qui định của pháp lý về đăng kí kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, phòng, chống cháy nổ, bảo mật an ninh trật tự, nộp những khoản tiền sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo thỏa thuận hợp tác .3. Tham gia tích cực vào việc lôi cuốn lao động, xử lý việc làm tại địa phương, ưu tiên lao động thuộc diện chủ trương, hộ mái ấm gia đình bị tịch thu đất để kiến thiết xây dựng cụm công nghiệp. ( Theo Nghị định Số : 68/2017 / NĐ-CP )

Rate this post