【Cung cầu là gì】Quy luật cung cầu tác động lên giá cả thế nào

Cung cầu là gì? Quy luật cung cầu là sự điều chỉnh của thị trường với một mức giá cân bằng và một lượng giao dịch cân bằng sẽ được xác định. Khi cầu lớn hơn cung thì giá tăng; cầu nhỏ hơn cung thì giá giảm; cầu bằng cung giá về trạng thái cân bằng.

cung cầu là gì

Cung cầu là gì ?

QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG | KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜ

1. Cung là gì?

Cung (tiếng anh: Supply) là biểu thị lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người bán có khả năng bán và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

cung là gì

Cung là lượng sản phẩm & hàng hóa sẵn sàng chuẩn bị bán

Quy luật về cung: giá cả của hàng hóa tăng lên thì lượng cung tăng (giá tăng thì cung tăng). Cung sẽ bao gồm:

– Cung cá nhân (hay lượng cung): là lượng hàng hóa/dịch vụ người bán muốn bán ứng với một mức giá cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, lượng cung chỉ có ý nghĩa khi gắn với một mức giá cụ thể.

– Cung thị trường: là Cung của toàn thể các cá thể đối với một mặt hàng trong một nền kinh tế gộp lại.

– Tổng cung: là Cung của toàn thể các cá nhân đối với tất cả mặt hàng trong nền kinh tế gộp lại.

Các yếu tố khác ảnh hưởng tác động đến cung ngoài giá thành : công nghệ tiên tiến, nguồn nguyên vật liệu nguồn vào, điều tiết chính phủ nước nhà, thiên tai dịch bệnh … .

2. Cầu là gì?

Cầu (tiếng anh: Demand) là biểu thị lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn lòng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

cầu là gì

Cầu là lượng sản phẩm & hàng hóa người dùng sẵn lòng mua

Quy luật cầu: khi giá hàng hóa tăng lên thì lượng cầu của mặt hàng đó giảm xuống (giá tăng thì cầu giảm). Cầu bao gồm:

– Cầu cá nhân (hay lượng cầu): là số lượng hàng hóa/dịch vụ mà người mua muốn mua ứng với một mức giá cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, lượng cầu chỉ có ý nghĩa khi gắn với một mức giá cụ thể.

– Cầu thị trường: Cầu của toàn thể các cá thể đối với một mặt hàng trong một nền kinh tế gộp lại.

– Tổng cầu: Cầu của toàn thể các cá nhân đối với tất cả mặt hàng trong nền kinh tế gộp lại.

Các yếu tố khác tác động ảnh hưởng đến cầu ngoài Chi tiêu : sở trường thích nghi người tiêu dùng, Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa tương quan, thu nhập, kỳ vọng kinh tế tài chính …

Quy luật cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường

Trong kinh tế vĩ mô, thì cân bằng thị trường là một trạng thái ở đó sản lượng giao dịch và giá cả có khả năng tự ổn định, không phải chịu những áp lực thay đổi. Từ đó tạo ra trạng thái được sự hài lòng giữa người mua và người bán. Khi giá cân bằng thì sản lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng cung cấp bằng (cung) bằng với sản lượng người mua sẵn lòng mùa.

Theo Quy luật cung cầu thì giá cả sẽ biến đổi đơn giản như sau:

 • Cung = Cầu: giá ổn định.

 • Cung > Cầu: giá cả giảm.

 • Cung < Cầu: giá cả tăng.

cung cầu hàng hóa và giá cả thị trườngMối quan hệ giữa cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường 

Do quy luật cung cầu nên giá cả luôn biến động liên tục trên thị trường. Việc của các cơ quan quản lý là luôn kiểm soát giá cả ổn định, để theo kế hoạch tăng trưởng kinh tế chung.

Khi nhắc đến giá cả thì không thể bỏ qua khái niệm cung cầu tiền tệ của một nền kinh tế, hãy cùng Top Kinh Doanh chuyên trang chia sẻ kiến thức tài chính và kinh doanh tìm hiểu Cung cầu tiền tệ là gì?

Ví dụ thực tế về quy luật cung cầu

Với mức giá 30.000 VNĐ / kg cam, người tiêu dùng A sẵn sàng chuẩn bị mua 2 kg cam cho mái ấm gia đình ăn một ngày trong những tháng hè oi bức năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi giá lên tới 60.000 VNĐ / kg cam, người tiêu dùng đó chỉ có mong ước mua và chỉ có năng lực mua 1 kg cam mà thôi .
Khi giá cam là 30.000 VNĐ / kg thì hàng ngày trên thị trường TP Hồ Chí Minh lượng cam được bán ra đến 10 tấn cam. Nhưng khi giá lên tới 60.000 VNĐ / kg thì lượng cam được bán ra có 4 tấn cam một ngày .

Ví dụ quy luật cung cầu

Ví dụ quy luật cung cầu
Như vậy, với mỗi một mức giá khác nhau, người tiêu dùng sẽ có mong ước và có năng lực mua được một lượng hàng hoá khác nhau. Qua đó tất cả chúng ta thấy lượng cầu cam của người tiêu dùng Cầu về trái cây A sống tại TP Hồ Chí Minh bằng 2 kg / ngày trong khi cầu thị trường TP Hồ Chí Minh là 10 tấn cam / ngày khi giá là 30.000 VNĐ / kg vào mùa hè năm 2021 .

Tác dụng của quy luật cung cầu?

1. Đối với Nhà nước

 • Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.

 • Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.

 • Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.

2. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh

 • Tăng sản xuất kinh doanh thương mại khi cung < cầu, Chi tiêu > giá trị .
 • Thu hẹp sản xuất kinh doanh thương mại khi cung > cầu, giá thành < giá trị .

3. Đối với người tiêu dùng

 • Giảm mua những loại sản phẩm khi cung < cầu, giá cao .
 • Mua những loại sản phẩm khi cung > cầu, giá thấp .

Cung cầu tiền tệ?

Khi một doanh nghiệp cần vay vốn để tăng trưởng kinh doanh thương mại thì hoàn toàn có thể tìm đến nguồn vốn từ Ngân hàng thương mại hoặc công ty kinh tế tài chính. Ngoài ra, còn hoàn toàn có thể kêu gọi vốn trên đầu tư và chứng khoán trải qua CP, trái phiếu ( tại Nước Ta thường chỉ có những công ty lớn mới đủ năng lực thao tác này ) .

Ngân hàng thương mại ngoài việc chức năng cho các cá nhân và doanh nghiệp vay vốn thì còn là công cụ để Ngân hàng Trung Ương điều tiết Cung tiền trong nền kinh tế.

Chính sách tiền tệ là gì – Nguồn : Kinh tế học đơn thuần

Trong thị trường, tiền tệ chính là phương tiện để thanh toán (dùng tiền để mua hàng) chính vì vậy lượng tiền phải ngang với lượng hàng hóa vật chất của một nền kinh tế. Lượng tiền cần thiết đó được gọi là Cầu tiền.

Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển cầu tiền:

 • Thu nhập thực tế theo Năng lực sản xuất: khi năng lực sản xuất của một nền kinh tế tăng lên thì lượng hàng hóa sản xuất ra cũng sẽ tăng lên. Chính vì vậy cần một lượng tiền tương ứng để cân bằng.

Ví dụ : Một nền kinh tế tài chính có 10.000 đ tiền mặt, 10 cuốn sách giá 1.000 đ. Nếu năng lượng sản xuất của nền kinh tế tài chính đó lên thành 20 cuốn sách trong khi đó thị trường chỉ có 10.000 đ thì sẽ dẫn đến thực trạng khan hiếm tiền nền không hề trao đổi được 10 cuốn sách tăng thêm. Để bù đắp cho việc này thì :
+ Một là, giá sách giảm đi 50% còn 500 đ ( giá trị đồng xu tiền tăng lên ) .
+ Hai là, in thêm 10.000 đ tiền mặt để cân đối lượng tiền và lượng sách ( tiền tệ mất giá đi ) .

 • Mức giá cả tăng: trước đây bạn mua 1 quả trứng gà 2.000đ, nay mua 1 quả trứng gà 3.000đ vì vậy sẽ cần bổ sung thêm 1.000đ à cùng một lượng hàng hóa như cũ nhưng phải chi nhiều tiền hơn (hay gọi là Lạm phát, nếu bạn chua hiểu rõ về vấn đề này, hãy xem bài: Lạm phát là gì ?

Cung tiền: của một Quốc gia chỉ có ngân hàng Trung Ương có chức năng này nên cung tiền là một số cố định không phụ thuộc vào lãi suất.

Cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Cung cầu về ngoại tệ trên thị trường là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Cung cầu ngoại tệ lại chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau như trong đó có 2 yếu tố chính là cán cân thanh toán quốc tế và tổng cung tiền tệ.

cung cầu và tỷ giá hối đối

Cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

1. Cán cân thanh toán quốc tế

 • Cán cân giao dịch thanh toán quốc tế dư thừa ==> Cung ngoại hối > Cầu ngoại hối ==> Tỷ giá hối đối có khuynh hướng giảm .
 • Cán cân thanh toán giao dịch quốc tế thiếu vắng ==> Cung ngoại hối < Cầu ngoại hối ==> Tỷ giá hối đối có xu thế tăng .

2. Tổng cung tiền tệ

Cung cầu nội tệ trên thị trường ngoại hối là một bộ phận của tổng cung cầu tiền tệ Quốc gia đó ==> Tổng cung cầu tiền tệ Quốc gia thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp cung cầu nội tệ trên thị trường ngoại hối -==> quyết định tỷ giá cân bằng trên thị trường ngoại hối.

Ví dụ : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành chủ trương thắt chặt tiền tệ làm giảm Cung nội tệ ==> Cung nội tệ trên thị trường ngoại hối giảm ==> Cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối giảm ==> Tỷ giá đổi khác .

Một số câu hỏi liên quan đến quy luật cung cầu

1. Theo quy luật cung cầu khi cung lớn hơn cầu thì giá cả?

Theo quy luật cung cầu khi cung lớn hơn cầu thì giá cả SẼ GIẢM.

2. Theo quy luật cung cầu khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả?

Theo quy luật cung cầu khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả SẼ TĂNG.

3. Theo quy luật cung cầu khi cung bằng cầu thì giá cả?

Theo quy luật cung cầu khi cung bằng cầu thì giá cả ỔN ĐỊNH.

Tóm lại về cung cầu là gì?

Quy luật cung cầu là sự điều chỉnh của thị trường với một mức giá cân bằng và một lượng giao dịch cân bằng sẽ được xác định. Cung là lượng hàng hóa có sẵn trong thị trường, cầu là lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo quy luật cung cầu khi cung lớn hơn cầu thì giá cả giảm, cung nhỏ cầu thì giá cả tăng, cung bằng cầu thì giá cả ít biến động đó được gọi là mối quan hệ giữa cung cầu và giá cả của thị trường.

Bài viết tương quan :

Rate this post