ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN – ĐH HOA SEN

Ngày đăng : 10/03/2014, 14 : 05

Marketing căn bản là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về marketing, Marketing là gì và quá trình tiến hành hoạt động marketing (marketing process) trong một đơn vị như thế nào. Quá trình marketing bắt đầu bằng việc phải hiểu biết sâu sắc môi trường marketing, nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng, trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ xây dựng một chiến lược marketing hướng về khách hàng (customer-driven marketing strategy) nhằm cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng.Để triển khai chiến lược marketing đã chọn, doanh nghiệp phải cụ thể hóa chiến lược marketing của mình thành một chương trình marketing liên hợp (integrated marketing program) bao gồm các yếu tố : chiến lược phát triển sản phẩm (Product strategy), chiến lược định giá sản phẩm (Price strategy), chiến lược phân phối (Place strategy), chiến lược truyền thông/chiêu thị (Communication/Promotion strategy). Một xu hướng mới cần nhấn mạnh trong marketing hiện đại là tập trung vào việc xây dựng các quan hệ có lợi với khách hàng mục tiêu (profitable customer relationships) bằng cách đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng (customer delight). Bên cạnh đó, việc tạo ra lợi nhuận và tài sản khách hàng (customer equity) là mục tiêu của toàn bộ các hoạt động marketing. Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 1ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN(PRINCIPLES OF MARKETING)MSMH: MK203DV01A. Quy cách môn học (course specification)1. Tên môn học: Marketing Căn Bản (Principles of marketing)2. Mã số môn học (MSMH): MK203DV013. Tổng số tiết: 42 tiết, chia ra: a Số tiết lý thuyết: 36 tiếtb Số tiết bài tập: 6 tiếtc Số tiết thực hành: 0 tiết4. Số tín chỉ: 35. Số tiết tự học : 90 tiếtB. Liên hệ với môn học khác: khôngC. Tóm tắt nội dung môn học (course description)Marketing căn bản là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về marketing, Marketing là gì và quá trình tiến hành hoạt động marketing (marketing process) trong một đơn vị như thế nào. Quá trình marketing bắt đầu bằng việc phải hiểu biết sâu sắc môi trường marketing, nhu cầu và ước muốn của người tiêu dùng, trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ xây dựng một chiến lược marketing hướng về khách hàng (customer-driven marketing strategy) nhằm cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng.Để triển khai chiến lược marketing đã chọn, doanh nghiệp phải cụ thể hóa chiến lược marketing của mình thành một chương trình marketing liên hợp (integrated marketing program) bao gồm các yếu tố : chiến lược phát triển sản phẩm (Product strategy), chiến lược định giá sản phẩm (Price strategy), chiến lược phân phối (Place strategy), chiến lược truyền thông/chiêu thị (Communication/Promotion strategy). Một xu hướng mới cần nhấn mạnh trong marketing hiện đại là tập trung vào việc xây dựng các quan hệ có lợi với khách hàng mục tiêu (profitable customer relationships) bằng cách đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng (customer delight). Bên cạnh đó, việc tạo ra lợi nhuận và tài sản khách hàng (customer equity) là mục tiêu của toàn bộ các hoạt động marketing.D. Mục tiêu của môn học (course objectives)Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 21. Mục tiêu của môn học là giúp sinh viên nắm vững và vận dụng một cách linh hoạt các khái niệm nền tảng của maketing vào các hoạt động marketing thực tế của doanh nghiệp.2. Nắm được kiến thức môn học sinh viên có thể phác thảo chiến lược marketing bao gồm : phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị hàng hóa trên thị trường. 3. Cụ thể hóa chiến lược markerting thành chương trình/kế hoạch marketing liên hợp (Integrated marketing plan/program) bao gồm 4 Ps : chiến lược phát triển sản phẩm (Product strategy), chiến lược định giá sản phẩm (Price strategy), chiến lược phân phối (Place strategy), chiến lược truyền thông/chiêu thị (Communication/Promotion strategy). E. Kết quả đạt được sau khi học môn này (learn outcomes)1. Hiểu được hệ thống thông tin nào hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch marketing trên cơ sở nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh…2. Thực hiện được việc phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu và định vị hàng hoá của doanh nghiệp trên thị trường.3. Thiết kế chiến lược marketing hỗn hợp bao gồm: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và các hoạt động chiêu thị cho doanh nghiệp.4. Thực hiện một kế hoạch marketing cho một sản phẩm của một công ty, thu thập thông tin, trình bày các kết quả đạt được nhằm hoàn thiện các hoạt động marketing trong doanh nghiệpF. Phương thức tiến hành môn học1. Giảng trên lớp (Lecture)a Sĩ số tối đa để giảng trên lớp là 40. Số giờ giảng là 36 tiết (85.7% thời lượng của môn học) diễn ra trong 12 tuần. Giảng bằng tiếng Việt trên slide PowerPoint bằng tiếng Anh. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh.b Trước khi đến lớp sinh viên phải đọc trước ở nhà các chương tương ứng trong sách giáo khoa quy định trong đề cương. c Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương. d Nếu sinh viên có vấn đề với các bước 1-3 trên, sinh viên cần thảo luận với bạn bè hay trao đổi với giảng viên.2. Thảo luận trên lớp (Sử dụng phần Discussing the Concepts cuối mỗi chuơng)a Trong mỗi chương, sau phần giảng của mình, giảng viên sẽ dành khoảng 10-15 phút cho SV thảo luận 6 câu hỏi ở phần cuối mỗi chương( Discussing the Concepts). b Lớp được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 6 người (đây cũng chính là nhóm sẽ làm việc với nhau trong phần bài tập tình huống).Mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn thảo luận một chương, cụ thể mỗi thành viên trong nhóm sẽ hướng dẫn một câu thảo luận). c Việc bốc thăm chọn chương để trả lời câu hỏi cũng như làm company case sẽ được tiến hành vào buổi học đầu tiên. Nhóm nào bốc đúng chương nào thì chịu trách nhiệm Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 3trả lời các câu hỏi thảo luận (discussing the concepts) và company case của chương đó.3. Trình bày Company Case trước tập thể lớp):a Các câu trả lời cho các company case của các nhóm được đóng thành quyển báo cáo theo quy định chung của mẫu báo cáo đề án môn học (liên hệ thư ký khoa để copy mẫu bìa báo cáo). Báo cáo sẽ nộp cho GV vào ngày lên lớp tuần thứ 9.b Tất cả các nhóm phải thuyết trình về company case của nhóm mình, tất cả các sinh viên trong nhóm phải có mặt tại buổi thuyết trình. Sinh viên vắng mặt sẽ không có điểm phần báo cáo. c Các buổi báo cáo sẽ được thực hiện vào tuần thứ 13 và 14 (tất cả 6 tiết) trở đi theo danh sách sẽ được bốc thăm sau khi nộp báo cáo.G. Tài liệu học tập1. Tài liệu bắt buộca Phillip Kotler, Armstrong, Principles Of Marketing –– PEARSON Prentice Hall –Thriteenth edition, 2009.b Tài liệu PowerPoint bài giảng (chỉ cung cấp hard-copy, không cung cấp soft-copy).2. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo)a Phillip Kotler, Kotler bàn về tiếp thị: Làm thế nào để tạo lập, giành được và htống lĩnh thị trường (Kotler on Marketing: How to create, win, and dominate markets), NXB Trẻ, 2007.b Phillip Kotler, Muời sai lầm chết người trong tiếp thị: Các dấu hiệu và giải pháp (Ten deadly marketing sins: Signs and solutions by Phillip Kotler), NXB Trẻ, 2006.c Phillip Kotler: Thấu hiều tiếp thị từ A tới Z: 80 khái niệm nàh quản lý cần biết (Marketing Insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know), NXB trẻ, 2007d Alries & Laura Ries Quảng cáo thoái vị & PR lên ngôi, NXB Trẻ, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Trung Tâm Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương, 2005e Simao Majaro – The Essence of marketing, Prentice Hall, 1993f Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang – Nguyên Lý Marketing, NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 20033. Các website sau để tham khảo:a E-Mktg newsletters: http://www.clickz.com/, http://www.mreach.com/formInsertion.php, www.MarketingProfs.comb http://www.swlearning.com/web_resources/marketing_topics.htmlc Article: Six habits of highly effective marketers: http://www.copernicusmarketing.com/univers/docs/six_habits_of_highly_effective_marketers.htmĐề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 4d Marketing for Independent Professionals: http://www.actionplan.com/index.htmle Marketing virtual library: http://marketing.about.com/, www.knowthis.comf Marketing plans:g http://marketingplans.comh http://marektingchienluoc.comi http://www.paloalto.com/j http://www.planit.co.uk/planitCatalog/n_product_info.php?mItem=3&products_id=2624. Phần mềm sử dụng: KhôngH. Đánh giá kết quả học tập môn này1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập:a Kiểm tra cá nhân mỗi sinh viên Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 6 người, trong đó có một nhóm trưởng. Mỗi nhóm sẽ phụ trách phần Discusssing the Concepts (gồm 6 câu hỏi) cuối mỗi chương.  Nhóm trưởng phân công mỗi SV phụ trách trả lời một câu hỏi để GV cho điểm cá nhân mỗi sinh viên (giữa học kỳ). Điểm tối đa là 10 và tối thiểu là 0. Điểm này được xem là điểm kiểm tra giữa học kỳ.b Lập và Thuyết trình bài tập tình huống company case Vì đây là công trình của nhóm nên sinh viên sẽ được đánh giá như là một nhóm, nghĩa là những sinh viên trong nhóm sẽ nhận cùng một điểm, đó là điểm của nhóm.  Nếu nộp muộn mỗi ngày, nhóm sẽ bị trừ 1 điểm. Nếu muộn quá 1 tuần lễ, nhóm bị điểm 0. Có thể xem xét việc nộp muộn nếu nhóm được sự đồng ý trước của Trưởng Bộ môn. Việc lập và thuyết trình bài tập tình huống là việc làm của cả tập thể nhóm. Tổ trưởng (team leader) có trách nhiệm phân công mỗi người phụ trách một phần trong khi làm cũng như trong khi thuyết trình. Tuy nhiên, mỗi thành viên phải thông hiểu hết các vấn đề của báo cáo. Điểm của mỗi thành viên trong nhóm khi trình bày có thể khác nhau do trình bày báo cáo và trả lời câu hỏi phản biện. Thời gian trình bày tối đa là 20 phút, thời gian trả lời tối đa là 10 phút cho mỗi nhóm. Các thành viên khác trong lớp có quyền đặt ra câu hỏi sau khi nhóm trình bày xong.  Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm, trong đó phần nộp báo cáo đúng thời hạn là 40% và điểm trình bày trứơc lớp là 60% tổng số điểm.Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 5c Thi cuối học kỳ Thi cuối học kỳ sẽ được tiến hành trong 2 giờ đồng hồ. Đề thi gồm hai phần: phần A lý thuyết và Phần B bài tình huống. Kỳ thi này sẽ kiểm tra cả lý thuyết và phần áp dụng để xử lý tình huống của sinh viên. Phần lý thuyết bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm (chiếm 60% số điểm) sẽ bao phủ toàn bộ chương trình học, phần xử lý tình huống bao gồm một bài tình huống cho trước và các câu hỏi (chiếm 40% số điểm). Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu2. Bảng tóm tắt các hình thức đánh giáThành phần Thời lượngTóm tắt biện pháp đánh giá Trọng sốThời điểmKiểm tra cá nhân3-5 phút/ngườiTrả lời một câu hỏi trong phần Discussing the Concepts cuối mỗi chương20% Tuần 2 đến tuần 12Kiểm tra nhómLập báo cáo company case của nhóm và nộp đúng thời hạn15%Tuần 930 phút/ nhómThuyết trình báo cáo Company case của nhóm15%Tuần 13 đến 14Thi cuối học kỳ120 phút Thi viết và trắc nghiệm. Không sử dụng tài liệu.50% Theo lịch PĐTTổng 100%I. Phân công giảng dạy1. Giảng viên phụ trách- Họ và tên: ThS. Trương Quang Cẩm- Phòng làm việc: …………………………………………………………- Điện thoại: ………………………………………………………………- Email: …………………………………….- Lịch tiếp sinh viên: công bố trên website khoa theo từng học kỳ2. Giảng viên phối hợp:- Họ và Tên: ………………………………………………………… – Phòng làm việc: …………………………………………………………….- Điện thoại: ………………………………………………………………… – Email: ………………………………………- Lịch tiếp sinh viên: công bố trên website khoa theo từng học kỳJ. Kế hoạch giảng dạy (Lecturing schedule)Tuần Đầu đề bài giảng Tài liệu tham khảo1Chương 1: Marketing: Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng Có Lợi NhuậnChapter 1 (Phillip Kotler, Armstrong, Principles Of Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 61. Marketing là gì?2. Hiểu biết về thị trường và nhu cầu của khách hàng3. Thiết kế một chiến lược marketing theo yêu cầu khách hàng4. Lập một chương trình marketing hợp nhất (integreated marketing program)5. Xây dựng quan hệ khách hàng6. Thu lại giá trị từ khách hàng7. Toàn cảnh marketing mới (marketing landscape)8. Marketing là gì? Tổng quanMarketing––PEARSON Prentice Hall – Twelfth edition, 2008)2Chương 2: Chiến lược công ty và chiến lược marketing1. Lập kế hoạch chiến lược tòan công ty: Định nghĩa vai trò của marketing2. Tiếp thị hóa kế hoạch: Đối tác hóa để xây dựng quan hệ khách hàng3. Chiến lược marketing và hỗn hợp marketing4. Quản lý các nổ lực marketing5. Đo lường và quản lý lợi nhuận trên vốn đầu tư vào marketingCompany case 2: Bahrain Bay: Building the customer relations for the future (p.86), chapter 2.Chapter 2 (sách đã dẫn)3Chương 3 : Môi trường marketing1. Môi trường vi mô2. Môi trường vĩ mô3. Đáp ứng môi trường marketingCompany case 3: Prius: Leading a way of Hybrids (p.120)Chapter 3 (sách đã dẫn)4Chương 4 : Quản lý thông tin marketing1. Đánh giá nhu cầu thông tin thị trường2. Phát triển thông tin marketing3. Nghiên cứu marketingchapter 4 (sách đã dẫn)Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 74. Phân tích thông tin Marketing5. Phân phối và sử dụng thôngtin marketing6. Quan tâm đến các nguồn thông tin marketing khác.Company case 4: Enterprise Rent-A-Car: Measuring service quality (p.157)5Chương 5 : Thị trường tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng1. Mô hình hành vi người tiêu dùng2. Các đặc điểm tác động đến người tiêu dùng3. Các loại hành vi quyết định mua hàng4. Tiến trình quyết định của người mua hàng5. Tiến trình quyết định của người mua hàng đố với sản phẩm mới6. Hành vi người tiêu dùng xuyên qua những biên giới quốc tếCompany case 5: Arabic Blacberry: Adapting to the language of the market (p.187)Chapter 5, chương 6 (sách đã dẫn)6Chương 7 : Chiến lược tiếp thị theo nhu cầu khách hàng : Tạo giá trị cho khách hàng mục tiêu1. Phân khúc thị trường2. Xác định thị trường mục tiêu3. Khác biệt hóa và Định vị sản phẩmCompany case 7: Sport England: Segmenting the British sports market (p.244)Chapter 7 (sách đã dẫn)7 Chương 8: Chiến Lược Sản Phẩm, Dịch Vụ và Thương Hiệu1. Sản phẩm là gì?2. Các quyết định về sản phẩm và dịch vụ3. Chiến lược thương hiệu: Xây dựng những thương hiệu mạnh4. Marketing dịch vụCompany case 8: Britvic: Creating a brand flavor (p.278)Chapter 8 (sách đã dẫn)8Chương 10: Định Giá Sản Phẩm: Hiểu và thu nhận Chapter 10, 11 (sách Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 8giá trị khách hàng1. Khái niệm: Thế nào là giá cả?2. Các yếu tố cần xem xét khi định giáCompany case 10: EasyJet: Stay ahead in the Pricing game (p.332)đã dẫn)9Chương 12: Các Kênh Phân Phối Marketing Và Quản Lý Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Management)1. Chuỗi cung ứng và mạng lưới chuyển giao giá trị.2. Bản chất và tầm quan trọng của các kênh phân phối marketing3. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối marketing4. Hành vi và tổ chức kênh phân phối5. Các quyết định thiết kế kênh phân phối6. Các quyết định quản lý kênh phân phối7. Chính sách chung và các quyết định phân phối. Hậu cần tiếp thị (marketing logistics) và quản lý chuỗi cung ứngCompany case 12: Zara: The technology giant of the fashion world (p.390)Chapter 12 (sách đã dẫn)10Chương 14: Truyền thông giá trị khách hàng: Chiến lược truyền thông marketing hợp nhất (integrated marketing communications strategy)1. Hỗn hợp thúc đẩy bán hàng (promotion mix)2. Truyền thông marketing hợp nhất3. Một góc nhìn về tiến trình truyền thong4. Những bước tiến hành trong việc phát triển một chương trình truyền thông hiệu quả5. Thiết lập toàn bộ hỗn hợp truyền thôngg và ngân sách truyền thông6. Truyền thông tiếp thị có trách nhiệm xã hộiCompany case 14: to be providedChapter 14 (sách đã dẫn)11Chương 15: Quảng cáo và quan hệ công chúng1. Quảng cáoChapter 15 (sách đã dẫn)Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 92. Quan hệ công chúngCompany case 15: Coca-cola: Another advertising hit (p.478)12, 13,14Các nhóm trình bày kế hoạch marketing của minh trước lớp (mỗi nhóm 30 phút bao gồm cả trả lời câu hỏi)Company case đã chọnĐề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 10Phần dành cho quản lý (không phát cho sinh viên)Họ tên (các) giảng viên xây dựng đề cương lần này: ThS. TRƯƠNG QUANG CẨMNgày hoàn thành: 11/09/2010Người duyệt đề cươngHọ và Tên Chức vụ Chữ kýTS. Nguyễn Thiên Phú Trưởng BM QTKDNgày hoàn thành: …………….Lượng giá đề cương loại: ٱ Đạt ٱ TốtHọ và Tên Chức vụ Chữ ký. Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang 1ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN(PRINCIPLES OF MARKETING) MSMH: MK203DV01A description) Marketing căn bản là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về marketing, Marketing là gì và quá trình tiến hành hoạt động marketing (marketing

– Xem thêm –

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN – ĐH HOA SEN, ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN – ĐH HOA SEN, ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN – ĐH HOA SEN

Rate this post