Đại tây dương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Con tàu sẽ đáp xuống trên Đại Tây Dương.

The ship will touch down over the Atlantic.

OpenSubtitles2018. v3

Có nhiều cuộc giao lưu giữa các thiết giáp hạm ở Thái Bình DươngĐại Tây Dương.

There were several engagements between battleships in the Pacific and Atlantic oceans.

WikiMatrix

Chỉ cần một đường hầm sụp xuống, nước biển Đại Tây Dương sẽ tràn vào.)

Should any of their sections separate, the Atlantic Ocean would rush in.)

Literature

Vậy làm thế nào để bạn tiên phong vượt Đại Tây Dương?

So, how do you top rowing across the Atlantic?

ted2019

Tàu số #11 chìm và được trục vớt từ đáy Đại Tây Dương sau 38 năm.

Spacecraft #11 sank and was recovered from the bottom of the Atlantic Ocean after 38 years.

WikiMatrix

Đại Tây Dương/Faeroe

Atlantic/Faroe

KDE40. 1

Nhưng trong khoảng thới gian này Đại Tây Dương còn tương đối hẹp.

However, at this time, the Atlantic Ocean was relatively narrow.

WikiMatrix

Đến ngày 21 tháng 8, nó được lệnh điều động trở lại khu vực Đại Tây Dương.

On 21 August, she received orders back to the Atlantic.

WikiMatrix

Khoảng 2% tới 4% cá hồi Đại Tây Dương cái sống sót để đẻ trứng lần nữa.

Between 2 and 4% of Atlantic salmon kelts survive to spawn again, all females.

WikiMatrix

Khi đang đợi, tôi ngắm nhìn Đại Tây Dương nằm cách đó vài trăm mét.

While I waited, I gazed out at the Atlantic Ocean only a few hundred yards away.

jw2019

Và 20 năm nữa sẽ có 200 người trên mỗi chuyến bay vượt qua Đại Tây Dương.

And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.

ted2019

Tôi sẽ vượt qua con lạch, dòng sông và bờ Đại Tây Dương để khắc phục.

I will cross the creek, the stream and the Atlantic for a redress.

QED

Không thể bảo Đại Tây Dương phải cư xử thế nào.

You don’t tell the Atlantic Ocean to behave.

QED

Phía Bắc Đại Tây Dương có 2 quần thể B. m. musculus sinh sống.

In the North Atlantic, two stocks of B. m. musculus are recognised.

WikiMatrix

Phạm vi của chúng kéo dài xa hơn về phía nam dọc theo bờ biển Đại Tây Dương.

Its range extends farther south along the Atlantic coast.

WikiMatrix

Alan Lemon, người đàn ông da đen đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương à?

Alan Lemon, the first black man to fly solo across the Atlantic?

OpenSubtitles2018. v3

Tiger từ giã Hạm đội Đại Tây Dương vào ngày 30 tháng 3 năm 1931 tại Devonport.

Tiger took the cheers of the Atlantic Fleet on 30 March 1931 at Devonport.

WikiMatrix

Ít nhất một loài được biết đến từ Nam Cực nước, và hai từ Bắc Đại Tây Dương.

At least one species is known from Antarctic waters, and two from the North Atlantic.

WikiMatrix

Nó sẽ nổ đâu đó trên Đại tây dương.- Giải quyết đi!

It will burn up somewhere over the Atlantic

opensubtitles2

Để bay qua Đại Tây Dương chỉ cần mất một ngày rưỡi.

It takes only one and a half days to cross the Atlantic Ocean.

ted2019

Bề ngoài Cá cháo lớn Đại Tây Dương màu trắng bạc.

Both overlook the beautiful White Rock Lake.

WikiMatrix

Nó sẽ nổ đâu đó trên Đại tây dương.

It will burn up over the Atlantic.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó, sông tạo thành ranh giới giữa bang Alagoas và Sergipe và đổ vào Đại Tây Dương.

After that, it forms the boundary between the states of Alagoas and Sergipe and washes into the Atlantic Ocean.

WikiMatrix

Trong những tháng tiếp theo, Hoa Kỳ dần dần nghiêng về phía chiến tranh tại Đại Tây Dương.

Over the months that followed, the United States gradually edged toward war in the Atlantic.

WikiMatrix

Đại Tây Dương/Azores

Atlantic/Azores

KDE40. 1

Rate this post