Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Năm 2022 Như Thế Nào?

Đăng ký sở hữu trí tuệ là một việc làm rất quan trọng và thiết yếu của chủ sở hữu để bảo vệ được gia tài trí tuệ của mình, việc đăng ký sẽ giúp người mua được độc quyền sử dụng loại sản phẩm đã đăng ký trên toàn chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
Các cá thể, doanh nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ không những thôi thúc hoạt động giải trí tiếp thị tên thương hiệu của doanh nghiệp, góp thêm phần tạo sự tin yêu trong mối quan hệ với những đối tác chiến lược mà còn giúp doanh nghiệp được bảo vệ cho quyền hạn của mình trước những hành vi sử dụng trái phép những quyền sở hữu trí tuệ đó, bảo vệ sự cạnh tranh đối đầu lành mạnh cho những doanh nghiệp .
Đặc biệt trong nền kinh tế tri thức sâu rộng và hội nhập thị trường như lúc bấy giờ, đăng ký sở hữu trí tuệ là một trong những điều mà những doanh nghiệp cần phải chăm sóc và nhìn nhận được sự thiết yếu của nó. Doanh nghiệp dù trong nước hay quốc tế, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng cần kiến thiết xây dựng một sự uy tín với đối tác chiến lược và người tiêu dùng, đăng ký gia tài trí tuệ là địa thế căn cứ pháp lý để tăng trưởng những quyền lợi của mình .

Sở hữu trí tuệ là gì ?

Sở hữu trí tuệ hay còn gọi là quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ ?

Căn cứ phát sinh quyền sở hữu trí tuệ như sau :
1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được phát minh sáng tạo và được biểu lộ dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện đi lại, ngôn từ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký .
2. Quyền tương quan phát sinh kể từ khi cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc triển khai mà không gây phương hại đến quyền tác giả .
3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau :
a ) Quyền sở hữu công nghiệp so với sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, phong cách thiết kế sắp xếp, thương hiệu, hướng dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định hành động cấp văn bằng bảo lãnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký pháp luật tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo lao lý của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; so với thương hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào vào thủ tục đăng ký ;
b ) Quyền sở hữu công nghiệp so với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó ;
c ) Quyền sở hữu công nghiệp so với bí hiểm kinh doanh thương mại được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí hiểm kinh doanh thương mại và triển khai việc bảo mật thông tin bí hiểm kinh doanh thương mại đó ;
d ) Quyền chống cạnh tranh đối đầu không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động giải trí cạnh tranh đối đầu trong kinh doanh thương mại .
4. Quyền so với giống cây xanh được xác lập trên cơ sở quyết định hành động cấp Bằng bảo lãnh giống cây cối của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký lao lý tại Luật sở hữu trí tuệ .

Tư Vấn Quy Trình Đăng Ký Độc Quyền Nhãn Hiệu (Logo – Thương Hiệu)

Các loại hình đăng ký sở hữu trí tuệ

Theo pháp luật của Luật Sở hữu trí tuệ Nước Ta pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ như sau : Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức triển khai, cá thể so với gia tài trí tuệ, gồm có quyền tác giả và quyền tương quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền so với giống cây cối .
Bởi vì những gia tài trí tuệ là hiệu quả của cả quy trình tư duy, phát minh sáng tạo nên dù những gia tài này không quy ra được giá trị vật chất đơn cử nhưng lại mang lại giá trị niềm tin to lớn và cũng mang lại những giá trị quyền lợi khác mà cá thể, doanh nghiệp cần .
Các gia tài trí tuệ hoàn toàn có thể là tác phẩm, bài viết, sách, bài hát, ngữ cảnh, ứng dụng, logo, thương hiệu, mẫu mã công nghiệp, sáng tạo, giải pháp có ích, giống vật nuôi, cây xanh, … Ứng với mỗi loại gia tài trí tuệ là một mô hình đăng ký sở hữu trí tuệ khác nhau, về cơ bản hoàn toàn có thể chia ra làm những loại sau đây :

– Quyền sở hữu trí tuệ đối với sở hữu công nghiệp

+ Đăng ký thương hiệu

+ Đăng ký Sáng chế, giải pháp hữu ích

+ Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp ;
+ Đăng ký hướng dẫn địa lý

– Quyền sở hữu trí tuệ so với quyền tác giả và quyền tương quan .

+ Đăng ký xác lập quyền tác giả tại Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam hay gọi đơn giản là đăng ký bản quyền tác giả

+ Đăng ký xác lập quyền tương quan tại Cục Bản Quyền tác giả Nước Ta gồm có : ( i ) Quyền tương quan cuộc màn biểu diễn ( ii ) Quyền tương quan bản ghi âm, ghi hình ( iii ) Quyền tương quan đến chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá ;

– Quyền sở hữu trí tuệ với quyền cây trồng

Giống cây xanh được bảo lãnh là giống cây xanh được chọn tạo hoặc phát hiện và tăng trưởng, thuộc Danh mục loài cây xanh được Nhà nước bảo lãnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành, có tính mới, tính độc lạ, tính giống hệt, tính không thay đổi và có tên tương thích .

Thủ tục Đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào ?

Thủ tục Đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ được thực thi theo những bước như sau :

Bước 1 : Xác định đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc xác lập và phân loại đối tượng người tiêu dùng đăng ký sở hữu trí tuệ là rất quan trọng để việc đăng ký hoàn toàn có thể tối đa được quyền của loại sản phẩm và đúng theo pháp luật của pháp lý về sở hữu trí tuệ .
Ví dụ : Logo, tên thương hiệu sẽ thuộc đối tượng người tiêu dùng đăng ký sở hữu công nghiệp ( đăng ký thương hiệu ) hoặc giải pháp tiết kiệm ngân sách và chi phí điện sẽ thuộc đối đối tượng người dùng đăng ký sáng tạo

Bước 2: Xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ

Hiện nay, tương ứng với 03 đối tượng người tiêu dùng bảo lãnh của quyền sở hữu trí tuệ sẽ do 03 cơ quan triển khai thủ tục hành chính trong việc xác lập quyền cho chủ đơn đăng ký, với mỗi đối tượng người tiêu dùng tất cả chúng ta cần xác lập sẽ thực thi triển khai thủ tục hành chính tại cơ quan nào. Cụ thể như sau :
– Quyền sở hữu trí tuệ so với sở hữu công nghiệp sẽ được thực thi thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ ;
– Quyền sở hữu trí tuệ so với quyền tác giả, quyền tương quan sẽ được thực thi tại Cục Bản quyền Tác Giả ;
– Quyền sở hữu trí tuệ so với giống cây xanh sẽ được triển khai xác lập quyền tại Cục Trồng Trọt ;

Bước 3 : Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ

Hồ sơ đăng ký sẽ được triển khai bởi chủ đơn đăng ký hoặc người được chủ đơn ủy quyền. Chi tiết hồ sơ đăng ký như sau :

– Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cho những đối tượng người tiêu dùng sở hữu công nghiệp gồm có :

+ 02 bản tờ khai đăng ký của một trong những đối tượng người dùng sau : sáng tạo, giải pháp có ích, thương hiệu, hướng dẫn địa lý, mẫu mã công nghiệp ( theo mẫu của Cục SHTT ) ;
+ 05 mẫu thương hiệu đình kèm với kích cỡ 8 cm x 8 cm ( vận dụng so với việc đăng ký thương hiệu ) ;
+ 02 bản diễn đạt mẫu mã công nghiệp kèm theo bản chụp loại sản phẩm đăng ký – Áp dụng so với đăng ký mẫu mã công nghiệp ;
+ 02 bản diễn đạt sáng tạo kèm theo hình vẽ ( nếu có ), nhu yếu bảo lãnh sáng tạo ( trường hợp đăng ký sáng tạo )
+ 02 bản miêu tả giải pháp hữu dụng, nhu yếu bảo lãnh ( trường hợp đăng ký giải pháp hữu dụng )
+ Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền ;
+ Tài liệu khác tương quan ( nếu có )

– Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ vận dụng cho quyền tác giả và quyền tương quan tác giả

+ Đơn đăng ký bản quyền tác giả, quyền tương quan tác giả theo mẫu của Cục bản quyền tác giả ;
+ Giấy cam kết của tác giả sáng tác ra tác phẩm ;
+ Quyết định giao việc cho tác giả hoặc hợp đồng, văn bản chứng tỏ việc đi thuê bên khác phát minh sáng tạo ra tác phẩm ;

+ Tuyên bố của tác giả về chủ sở hữu tác phẩm

+ Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền cho đơn vị thứ 3 thực thi việc đăng ký quyền tác giả ;
+ Chứng minh thư nhân dân của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm ( bản sao xác nhận )
+ Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương mại, quyết thành xây dựng …. vv ( bản sao xác nhận và vận dụng trường hợp chủ sở hữu tác phẩm là pháp nhân )
+ Văn bản chấp thuận đồng ý của những tác giả trong trường hợp tác phẩm đăng ký có nhiều tác giả ;
+ 02 bản tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền tương quan .

Lưu ý: Tác phẩm được nộp kèm theo hồ sơ đăng ký sẽ được Cục bản quyền trả lại 1 bản sau khi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký, phụ thuộc vào từng loại hình tác phẩm đăng ký mà sẽ có tác phẩm nộp khác nhau. Ví dụ: Khi đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc (bài hát), chủ sở hữu sẽ nộp kèm theo 02 bản in tác phẩm (bài hát bao gồm phần lời và phần nhạc)

– Hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ với giống cây xanh

+ Tờ khai ( đơn ) đăng ký giống cây xanh theo mẫu ;
+ Ảnh chụp kèm tờ khai về kỹ thuật theo mẫu pháp luật ;
+ Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền cho việc đăng ký trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký ;
+ Tài liệu khác như tài liệu chứng mình quyền của người nộp đơn ; quyền được chuyển giao ; quyền được hưởng ngày ưu tiên … vv

Bước 4 : Nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ tại cơ quan đăng ký

Sau khi hoàn tất việc sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký, chủ đơn hoặc người được chủ đơn ủy quyền sẽ triển khai nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại những cơ quan thực thi thủ tục hành chính nêu trên phụ thuộc vào vào từng đối tượng người dùng đăng ký .
Địa chỉ nộp đơn đăng ký tại 03 cơ quan đăng ký như sau :

– Cục sở hữu trí tuệ:

386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Q. TX Thanh Xuân, thành phố Thành Phố Hà Nội
Tổng đài : ( 04 ) 3858 3069, ( 04 ) 3858 3425, ( 04 ) 3858 3793, ( 04 ) 3858 5156 .

– Cục bản quyền tác giả

Số 33 Ngõ 294 / 2 phố Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

– Cục Trồng Trọt

Nhà A6, 2, Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP TP. Hà Nội, Ngọc Hồ, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Bước 5 : Nhận kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ từ cơ quan cấp phép

Sau khi nộp xong hồ sơ đăng ký, hồ sơ sẽ chuyển qua những quy trình tiến độ thẩm định và đánh giá khác nhau và thời hạn sẽ lê dài nhờ vào vào từng đối tượng người tiêu dùng đăng ký sở hữu trí tuệ. Ví dụ : Nhãn hiệu sẽ khoảng chừng từ 20 – 28 tháng, Kiểu dáng công nghiệp sẽ khoảng chừng từ 14-17 tháng … vv .
Trong quy trình đánh giá và thẩm định hồ sơ đăng ký, cơ quan đăng ký sẽ ra thông tin về triển khai việc làm, thông tin thiếu xót, thông tin dự tính khước từ …. vv. Do đó, người nộp đơn cần rất là quan tâm để tránh trường hợp đơn đăng ký bị khước từ đăng ký .
Cuối cùng, sau khi hoàn thành xong xong quy trình thẩm định và đánh giá đơn đăng ký, Cơ quan đăng ký sẽ ra quyết định hành động ở đầu cuối về việc chấp thuận đồng ý hoặc không đồng ý chấp thuận cấp giấy ghi nhận đăng ký sở hữu trí tuệ cho loại sản phẩm đăng ký. Dựa vào thông tin này, người nộp đơn sẽ thực thi những việc làm tiếp theo .

tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ

Ngân sách chi tiêu Đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những gì ?

Ngân sách chi tiêu đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những gì ? Chi tiêu sẽ gồm có những ngân sách cho từng đối tượng người tiêu dùng đăng ký đơn cử, khoản phí này sẽ được cơ quan đăng ký lao lý ( phí này sẽ được gọi chung là phí nhà nước ). Ngoài ra, khi người mua thực thi sử dụng dịch vụ đăng ký của công ty phân phối dịch vụ, người mua sẽ phải giao dịch thanh toán thêm ngân sách dịch vụ ( gọi chung là phí dịch vụ ) .
Trong 03 đối tượng người tiêu dùng của Sở hữu trí tuệ như trên đã nghiên cứu và phân tích, lệ phí đăng ký cho những đối tượng người tiêu dùng sở hữu công nghiệp sẽ là cao nhất so với phí của những đối tượng người dùng khác .
Ví dụ : Ngân sách chi tiêu tối thiểu để đăng ký 01 thương hiệu là 1.350.000 VND trong khi đó ngân sách tối thiểu để đăng ký 1 bản quyền ( quyền tác giả ) cho tác phẩm viết là 100.000 VND .
Do đối tượng người dùng được bảo lãnh dưới hình thức SHTT là tương đối nhiều, nên trong bài viết này chúng tôi sẽ không liệt kê ngân sách đơn cử của từng đối tượng người tiêu dùng. Khách hàng chăm sóc, hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo phí chi tiết cụ thể .

Dịch Vụ Thương Mại Đăng ký sở hữu trí tuệ của Luật Hoàng Phi

Ngày nay, những bạn hoàn toàn có thể thuận tiện tìm kiếm cho mình 1 đơn vị chức năng tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ nhưng chúng tôi luôn tin rằng không phải công ty dịch vụ nào cũng có kinh nghiệm tay nghề, năng lượng, uy tín và đặc biệt quan trọng phải là Tổ chức đại diện thay mặt quyền sở hữu trí tuệ .
Trong hơn 10 năm qua, Công ty chúng tôi đã đại diện thay mặt cho 5000 + người mua trong và ngoài nước, cá thể và pháp nhân triển khai đăng ký xác lập quyền cho những đối tượng người dùng về sở hữu trí tuệ và đều mang lại những thành công xuất sắc to lớn .
Chúng tôi với hơn 50 Luật sư và nhân viên pháp lý cùng 02 văn phòng tại HN và TP HCM sẽ là địa chỉ uy tín, chất lượng cho người mua khi quyết định hành động sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Trong quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ thực thi những việc làm sau :
– Tư vấn phân loại đối tượng người dùng sẽ được bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ ;
– Tư cách đăng ký mẫu sản phẩm sở hữu trí tuệ đơn thuần nhưng tối đa được quyền lợi và tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách ;
– Tiến hành thủ tục tra cứu để nhìn nhận năng lực đăng ký sở hữu trí tuệ cho mẫu sản phẩm đăng ký ;
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình hồ sơ đăng ký ;
– Trực tiếp thao tác với nhân viên đăng ký để kịp thời sửa chữa thay thế, bổ trợ hồ sơ theo nhu yếu của nhân viên đăng ký ( nếu có )
– Nhận tác dụng sau cuối về việc đăng ký và chuyển giao hiệu quả cho người mua ;
– Thực hiện những việc làm khác tương quan hoặc giải đáp mọi vướng mắc của người mua tương quan đến đăng ký sở hữu trí tuệ ;
Với tổng thể những dịch vụ tương quan đến Sở hữu trí tuệ mà người mua nhu yếu. Luật Hoàng Phi chuẩn bị sẵn sàng tư vấn không lấy phí và phân phối dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ từ trước, trong và sau khi đăng ký ; những quyền hạn mà nghĩa vụ và trách nhiệm người mua có được sau khi được cấp văn bằng. Luật Hoàng Phi sẽ thay mặt đại diện người mua sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thiết yếu và triển khai trực tiếp mọi thủ tục với Cơ quan chức năng .

Cần tư vấn hỗ trợ các thủ tục pháp lý đặc biệt là đăng ký sở hữu trí tuệ quý khách hãy liên hệ ngày với chúng tôi:

Văn phòng HN: Phòng 301, Tòa nhà F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: 024.62852839   Email: [email protected]

Văn phòng HCM: Phòng A-C2 Tầng 12, Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B đường Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Tel: 028.73090.686   Email: [email protected]

HOTLINE: 096.1980.886 – 0981.378.999

Liên hệ ngoài giờ Hành chính: Vui lòng gọi: 0981.378.999      Email: [email protected]

Ai có quyền nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ?

Trả lời: Chủ sở hữu hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền nộp đơn đăng ký sẽ được phép nộp đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế là gì? Trả lời : Các đối tượng người tiêu dùng bảo lãnh sở hữu trí tuệ thường theo nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ ( đăng ký vương quốc nào sẽ được bảo lãnh quốc giá đó ). Do đó, khi muốn đăng ký bảo lãnh tại vương quốc khác ( hay gọi là đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế ), chủ sở hữu cần nộp đơn đăng ký tại những vương quốc muốn bảo lãnh. Thời gian đăng ký sở hữu trí tuệ bao lâu?

Trả lời: Tùy thuộc vào từng đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thời gian đăng ký sẽ khác nhau.
Ví dụ: Đăng ký quyền tác giả khoảng 15 ngày làm việc nhưng đăng ký nhãn hiệu mất đến gần 3 năm

Kinh nghiệm đăng ký sở hữu trí tuệ là gì? Trả lời : Kinh nghiệm đăng ký sở hữu trí tuệ chỉ nhận ra khi đăng ký nhiều lần với nhiều đối tượng người tiêu dùng khác nhau tương quan đến sở hữu trí tuệ. Do đó, khi không có trình độ trong nghành đăng ký, chủ sở hữu nên sử dụng dịch vụ của tổ chức triển khai đăng ký để được tư vấn và cung ứng dịch vụ.

Rate this post