2 điều cần biết khi cấp và sang tên Sổ đỏ đất đồng sở hữu

Đất đồng sở hữu đa phần được xác lập khi hai hoặc nhiều người góp tiền mua chung thửa đất. So với quyền sử dụng đất là gia tài riêng của cá thể thì đất đồng sở hữu có một số ít điều độc lạ khi thay mặt đứng tên và sang tên Sổ đỏ .Lưu ý về cách gọi :

– “Đất đồng sở hữu” là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất (bài viết này áp dụng đối với cá nhân có chung quyền sử dụng đất mà không phải là vợ chồng hoặc các thành viên trong gia đình sử dụng đất). Tuy nhiên, Hiến pháp và Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất không có “quyền sở hữu” đất đai mà chỉ có quyền sử dụng đất.

Bạn đang đọc: 2 điều cần biết khi cấp và sang tên Sổ đỏ đất đồng sở hữu

– Sổ đỏ, Sổ hồng là cách gọi thông dụng của người dân ; tùy vào từng thời kỳ mà Sổ đỏ, Sổ hồng có tên gọi pháp lý khác nhau. Từ ngày 10/12/2009 đến nay, khi đủ điều kiện kèm theo thì người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo mẫu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường với tên gọi pháp lý là Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( gọi tắt là Giấy ghi nhận ) .

1. Quy định về đứng tên, cấp Sổ đỏ, Sổ hồng

Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 pháp luật :

“ Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất thì Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất phải ghi vừa đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy ghi nhận ; trường hợp những chủ sử dụng, chủ sở hữu có nhu yếu thì cấp chung một Giấy ghi nhận và trao cho người đại diện thay mặt. ”

Căn cứ pháp luật trên hoàn toàn có thể thấy 1 số ít yếu tố sau :
– Quy định về ghi tên : Giấy ghi nhận phải ghi không thiếu tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất .
– Cách biểu lộ tên trên Giấy ghi nhận : Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT lao lý rõ về cách ghi tên những người có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau :
+ Trên mỗi Giấy ghi nhận ghi thông tin vừa đủ về người được cấp Giấy chứng nhận ; tiếp theo ghi ” Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ( hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản ) với … ( ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ) ” .
+ Thửa đất có nhiều cá thể cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản cấp 01 Giấy ghi nhận cho người đại diện thay mặt ( có công chứng hoặc xác nhận ) thì Giấy ghi nhận được cấp cho người đại diện thay mặt đó .
Trên Giấy ghi nhận ghi thông tin của người đại diện thay mặt, dòng tiếp theo ghi ” Là người đại diện thay mặt cho những người cùng sử dụng đất ( hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ) gồm : … ( ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ) ” .

+ Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi “và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này”.

Xem thêm: Lớp Urban Dance Là Gì – Bạn Đã Biết Gì Về Nhảy Hiện Đại

– Số lượng Giấy ghi nhận được cấp : Sẽ cấp cho mỗi người 01 Giấy ghi nhận ( thông tin trên những Giấy ghi nhận giống nhau ), trừ trường hợp những chủ sử dụng, chủ sở hữu có nhu yếu thì cấp chung một Giấy ghi nhận và trao cho người đại diện thay mặt .
đất đồng sở hữuQuy định về đứng tên và sang tên Sổ đỏ đất đồng sở hữu (Ảnh minh họa)
 

2. Sang tên Sổ đỏ đất đồng sở hữu

Khoản 2 Điều 64 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP pháp luật hợp đồng, văn bản thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau :

“ Hợp đồng, văn bản thanh toán giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tổng thể những thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo lao lý của pháp lý về dân sự, trừ trường hợp những chủ sở hữu căn hộ cao cấp cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà nhà ở. ”

Theo đó, khi chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho quyền sử dụng đất phải có sự chấp thuận đồng ý của tổng thể người chung quyền sử dụng đất .
Tuy nhiên, thực tiễn nhiều trường hợp xảy ra thực trạng chỉ một hoặc 1 số ít thành viên muốn chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho. Dự liệu được trường hợp này, điểm b khoản 2 Điều 167 Luật Đất đai 2013 pháp luật rõ giải pháp xử lý như sau :

“ Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân loại được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực thi quyền so với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải triển khai thủ tục tách thửa theo lao lý, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất và được triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất theo lao lý của Luật này .
Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân loại được theo phần thì chuyển nhượng ủy quyền cho người đại diện thay mặt để triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhóm người sử dụng đất. ”

Như vậy, khi những thành viên khác không chấp thuận đồng ý chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt thửa đất thì người có nhu yếu chuyển nhượng ủy quyền phải đề xuất tách thửa ( tách phần đất của mình tương ứng với phần quyền sử dụng đất của mình ), sau đó chuyển nhượng ủy quyền riêng phần quyền sử dụng đất được tách với điều kiện kèm theo thửa đất đủ điều kiện kèm theo tách thửa theo lao lý của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW .
Xem chi tiết cụ thể : Thủ tục tách Sổ đỏ và những khoản tiền phải nộp

Kết luận: Đất đồng sở hữu khi cấp hoặc sang tên Sổ đỏ, Sổ hồng chỉ có một số điểm khác biệt như sẽ ghi tên đầy đủ người có chung quyền sử dụng đất, cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận, trừ trường hợp cử người đại diện.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Xem thêm các chính sách mới về đất đai tại đây

>> Sang tên Sổ đỏ: Hồ sơ, thủ tục và phí phải nộp

Rate this post