Đất trồng lúa là gì? Có được chuyển nhượng, thế chấp, xây nhà không?

Cùng bài viết giải đáp: Đất trồng lúa là loại đất gì? Có được chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng hay thế chấp, xây nhà hay không?

Theo quy định của Luật đất đai mới nhất hiện nay thì đất trồng lúa thuộc nhóm đất nông nghiệp. Điều này chắc hẳn ai cũng đều biết rõ vì nước ta gắn liền với nền văn minh lúa nước lâu đời.

Bên cạnh việc canh tác, sản xuất nông nghiệp trên thửa đất của mình, người sử dụng đất còn phải triển khai đúng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp lý.

Vậy có những vấn đề gì liên quan đến đất trồng lúa mà chúng ta cần phải lưu ý? Mời các bạn xem qua bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.

Đất trồng lúa 1

Đất trồng lúa là loại đất gì?

Dựa trên phân loại đất đai theo lao lý của pháp lý Nước Ta mới nhất thì đất trồng lúa thuộc loại đất trồng cây hàng năm và nằm trong nhóm đất nông nghiệp. Căn cứ theo Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018 / TT-BTNMT thì :

Đất trồng lúa là ruộng và nương rẫy trồng lúa từ một vụ trở lên hoặc trồng lúa kết hợp với các mục đích sử dụng đất khác được pháp luật cho phép nhưng trồng lúa là chính và trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 35/2015/NĐ-CP, Khoản 11 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Trường hợp đất trồng lúa nước có kết hợp nuôi trồng thủy sản thì ngoài việc thống kê theo mục đích trồng lúa nước còn phải thống kê theo mục đích phụ là nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, đất trồng lúa gồm có :

 • Đất chuyên trồng lúa nước: là ruộng trồng lúa nước (gồm cả ruộng bậc thang), hàng năm cấy trồng từ hai vụ lúa trở lên, kể cả trường hợp có luân canh, xen canh với cây hàng năm khác hoặc có khó khăn đột xuất mà chỉ trồng cấy được một vụ hoặc không sử dụng trong thời gian không quá một năm. Ký hiệu đất chuyên trồng lúa nước là LUC.
 • Đất trồng lúa nước còn lại: Đất trồng lúa nước còn lại là ruộng trồng lúa nước (gồm cả ruộng bậc thang), hàng năm chỉ trồng được một vụ lúa, kể cả trường hợp trong năm có thuận lợi mà trồng thêm một vụ lúa hoặc trồng thêm cây hàng năm khác hoặc do khó khăn đột xuất mà không sử dụng trong thời gian không quá một năm. Ký hiệu đất trồng lúa nước còn lại là LUK.
 • Đất trồng lúa nương: là đất chuyên trồng lúa trên sườn đồi, núi dốc từ một vụ trở lên, kể cả trường hợp trồng lúa không thường xuyên theo chu kỳ và trường hợp có luân canh, xen canh với cây hàng năm khác. Ký hiệu đất trồng lúa nước là LUN.

Đất trồng lúa có được chuyển nhượng không?

Đất trồng lúa 2

– Về điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa

Theo lao lý tại Điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất trồng lúa hoàn toàn có thể triển khai chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất khi bảo vệ được những điều kiện kèm theo sau :

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất (xem: Thời hạn sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2013)

Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trồng lúa phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời gian ĐK vào sổ địa chính. Như vậy, nếu không phân phối được một trong những điều kiện kèm theo trên thì bên chuyển nhượng ủy quyền ( người bán ) không được phép chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trồng lúa.

– Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Để tránh mất thời hạn triển khai thủ tục chuyển nhượng ủy quyền, bán đất trồng lúa thì bên chuyển nhượng ủy quyền ( người bán ) cần phải biết những trường hợp không được nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất. Và người mua cũng cần quan tâm rằng mình có được nhận chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật của Luật đất đai hiện hành hay không để tránh bị mất quyền lợi và nghĩa vụ. Theo đó, những trường hợp không được nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất được lao lý tại Điều 191 Luật đất đai 2013 như sau :

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

– Về diện tích đất trồng lúa được phép chuyển nhượng

Ngoài cung ứng những điều kiện kèm theo được pháp luật tại Điều 188 và Điều 191 Luật đất đai 2013 thì pháp luật về hạn mức đất trồng lúa được phép chuyển nhượng ủy quyền ( lao lý tại Khoản 1 Điều 130 Luật đất đai 2013 ) cũng là yếu tố mà mọi người cần phải chăm sóc đến. Cụ thể, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể so với mỗi loại đất lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này. Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP cũng có nêu rõ về hạn mức nhận chuyển nhượng ủy quyền đất trồng cây hàng năm ( có gồm có đất trồng lúa ) như sau :

 • Không quá 30ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
 • Không quá 20ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

Nói tóm lại, đất trồng lúa hoàn toàn có thể được chuyển nhượng ủy quyền, mua và bán nhưng phải phân phối đủ những điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật đất đai hiện hành. Và 3 trường hợp không được sang tên sổ đỏ chính chủ đất trồng lúa phổ cập thường gặp là do không phân phối đủ điều kiện kèm theo chuyển nhượng ủy quyền, người nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trồng lúa là tổ chức triển khai kinh tế tài chính và hộ mái ấm gia đình, cá thể không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, cũng cần quan tâm về diện tích quy hoạnh đất trồng lúa được phép chuyển nhượng ủy quyền và những lao lý khác khi triển khai thủ tục nếu cơ quan nhà nước có nhu yếu.

Đất trồng lúa có được chuyển mục đích sử dụng?

Đất trồng lúa 3

Khoản 1 Điều 134 Luật đất đai năm 2013 có lao lý : “ Nhà nước có chủ trương bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp … ”. Tuy vậy Khoản 2 Điều 44 Luật đất đai năm 2013 lại nói : “ Trong trường hợp thiết yếu, Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức triển khai kiểm tra, khảo sát thực địa những khu vực dự kiến chuyển mục tiêu sử dụng đất, đặc biệt quan trọng là việc chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng ”. Như vậy hoàn toàn có thể thấy, việc quy đổi mục tiêu sử dụng đất trồng lúa không hề thuận tiện, tùy vào từng trường hợp đơn cử mà quyết định hành động có được quy đổi hay không. Cụ thể thế nào mời bạn đọc xem thêm ở phần nội dung tiếp theo.

– Quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa

Theo Điều 188 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất được thực thi quy đổi mục tiêu sử dụng đất khi có bảo vệ đủ những điều kiện kèm theo được pháp luật tại Điều này ( đã được đề cập trước đó ở phần chuyển nhượng ủy quyền đất trồng lúa ). Tuy nhiên, so với đất trồng lúa có những pháp luật riêng mà mọi người cần phải quan tâm. Cụ thể, theo Điều 57 Luật đất đai 2013 thì trường hợp quy đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối phải được sự được cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời, khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý, chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng. Theo lao lý tại Điều 134 Luật đất đai 2013, Nhà nước có chủ trương bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp. Trường hợp thiết yếu phải chuyển một phần diện tích quy hoạnh đất trồng lúa sang sử dụng vào mục tiêu khác thì Nhà nước có giải pháp bổ trợ diện tích quy hoạnh đất hoặc tăng hiệu suất cao sử dụng đất trồng lúa. Người sử dụng đất trồng lúa không được chuyển sang sử dụng vào mục tiêu trồng cây nhiều năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và vào mục tiêu phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép. Ngoài ra, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ trợ diện tích quy hoạnh đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu suất cao sử dụng đất trồng lúa theo lao lý của nhà nước. Nói tóm lại, đất trồng lúa muốn quy đổi mục tiêu sử dụng cần phải có sự được cho phép của cơ quan Nhà nước. Và trường hợp muốn xin quy đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp ( đặc biệt quan trọng là đất ở ) thường khá khó khăn vất vả. Và trong thực tiễn, nếu không có những pháp luật này thì liệu rằng, diện tích quy hoạnh đất trồng lúa ở nước ta có còn được duy trì không thay đổi và cân đối hay không ? Khi giá đất trồng lúa nước ( giá đất nông nghiệp ) và giá đất thổ cư có sự chênh lệch không nhỏ. Ai cũng muốn quy đổi mục tiêu sử dụng đất trong trường hợp này vì khoản doanh thu “ khủng ” từ sự chênh lệch giá. Và đó cũng chính là nguyên do lý giải tại sao giới góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại nhà đất thường rất chăm sóc đến yếu tố quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

– Quy định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 62/2019 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 35/2015 / NĐ-CP có pháp luật về điều kiện kèm theo quy đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây nhiều năm hoặc trồng lúa phối hợp nuôi trồng thủy hải sản như sau :

 • Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.
 • Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa), đảm bảo công khai, minh bạch.
 • Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.
 • Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

– Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp

Theo đó, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực thi những lao lý của pháp lý về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ đất trồng lúa. Tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử tại địa phương, Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động mức nộp đơn cử nhưng không thấp hơn 50 % số tiền được xác lập theo diện tích quy hoạnh đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời gian chuyển mục tiêu sử dụng đất. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất lập bản kê khai số tiền phải nộp, tương ứng với diện tích quy hoạnh đất chuyên trồng lúa nước được nhà nước giao, cho thuê và nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo pháp luật.

– Tự ý chuyển đổi đất trồng lúa có sao không?

Tự ý quy đổi đất trồng lúa sẽ bị xử phạt theo lao lý tại Điều 9, 10, 11, 12 Nghị định 91/2019 / NĐ-CP. Cụ thể như sau :

+) Đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm hoặc đất trồng rừng:

 • Dưới 0,5 héc ta: phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng
 • Từ 0,5 đến dưới 1 héc ta: phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng
 • Từ 1 đến dưới 3 héc ta: phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng
 • Từ 3 héc ta trở lên: phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng.

Mức phạt vận dụng cho cả khu vực nông thôn và khu vực đô thị. + ) Đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy hải sản hoặc đất làm muối :

 • Dưới 0,1 héc ta: phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng
 • Từ 0,1 đến 0,5 héc ta: phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng
 • Từ 0,5 đến dưới 1 héc ta: phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng
 • Từ 1 đến 3 héc ta: phạt tiên từ 20 – 30 triệu đồng
 • Từ 3 héc ta trở lên: phạt tiền từ 30 – 70 triệu đồng.

Mức phạt vận dụng cho cả khu vực nông thôn và khu vực đô thị. + ) Đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp :

 • Dưới 0,01 héc ta: phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng
 • Từ 0,02 đến 0,05 héc ta: phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng
 • Từ 0,05 đến dưới 0,1 héc ta: phạt tiền từ 15 – 30 triệu đồng
 • Từ 0,1 đến dưới 0,5 héc ta: phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng.
 • Từ 0,5 đến dưới 1 héc ta: phạt tiền từ 50 – 80 triệu đồng.
 • Từ 1 đến 3 héc ta: phạt tiền từ 80 – 120 triệu đồng
 • Từ 3 héc ta trở lên: phạt tiền từ 120 – 250 triệu đồng.

Mức phạt vận dụng cho khu vực nông thôn. Còn so với khu vực đô thị, mức xử phạt sẽ bằng 2 lần mức phạt pháp luật so với khu vực nông thôn. Ngoài phạt tiền còn vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả. Đó là buộc Phục hồi lại thực trạng khởi đầu của đất trước khi vi phạm, đồng thời nộp lại số lợi phạm pháp có được nhờ vào việc thực thi hành vi tự ý quy đổi này.

Đất trồng lúa có được thế chấp không?

Theo Điều 188 Luật đất đai 2013, đất trồng lúa hoàn toàn có thể được thế chấp ngân hàng nếu bảo vệ đủ những điều kiện kèm theo sau :

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước đó.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Tuy nhiên, cần chú ý quan tâm một số ít yếu tố sau :

 • Trường hợp cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước cho thuê và trả tiền thuê đất hàng năm thì ngân hàng sẽ không chấp nhận đó là tài sản đảm bảo để vay vốn.
 • Giá trị đất trồng lúa thường thấp hơn nhiều so với đất thổ cư. Và thông thường ngân hàng chỉ giải ngân từ 40 – 50% giá trị tài sản đảm bảo.
 • Không phải ngân hàng nào cũng cho vay thế chấp quyền sử dụng đất trồng lúa vì rủi ro cao đối với họ.

Vì thế, bạn phải xem xét cũng như khám phá rõ ràng những lao lý vay thế chấp ngân hàng đất trồng lúa mới nhất lúc bấy giờ, tránh tiêu tốn lãng phí thời hạn, sức lực lao động.

Đất trồng lúa có xây nhà được không?

Đất trồng lúa có được xây nhà không ? Đất trồng lúa có lên đất thổ cư được hay không ? Câu vấn đáp là trọn vẹn hoàn toàn có thể, tuy nhiên với điều kiện kèm theo là bạn phải triển khai thủ tục xin quy đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất trồng lúa lên đất thổ cư ( hay còn gọi là đất ở ). Vì mỗi loại đất có mục tiêu sử dụng khác nhau, pháp lý về đất đai đã lao lý rất chi tiết cụ thể về điều này. Do đó, việc xây nhà trên đất trồng lúa sẽ bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý. Cụ thể, theo Điều 6 Nghị định 102 / năm trước / NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt trong trường hợp này là :

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta.
 • Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta.
 • Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Đồng thời, hoàn toàn có thể sẽ vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả như sau :

 • Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lời khuyên: Người sử dụng đất trồng lúa nên xem bản đồ quy hoạch ở địa phương, tìm hiểu quy hoạch sử dụng đất cấp xã (phường), cấp huyện (quận) cũng như thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để biết được sơ bộ về khả năng lên thổ cư đối với thửa đất trồng lúa mà mình đang sở hữu trước khi thực hiện thủ tục để tránh mất thời gian, công sức.

Đất trồng lúa 4

Hỗ trợ đất trồng lúa từ chính sách của Nhà nước

Điều 7 Nghị định 35/2015 / NĐ-CP có lao lý về yếu tố này, đơn cử : 1 / Căn cứ vào diện tích quy hoạnh đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho những địa phương ( gồm chi góp vốn đầu tư và chi tiếp tục ) trải qua định mức phân chia ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định hành động theo pháp luật của Luật giá thành nhà nước. 2 / Ngoài tương hỗ từ ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước tương hỗ như sau :

 • Hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước.
 • Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

3 / Diện tích đất trồng lúa được tương hỗ, được xác lập theo số liệu thống kê đất đai của những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm phân chia ngân sách. 4 / Hỗ trợ khai hoang, tái tạo đất trồng lúa :

 • Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa. Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định.
 • Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

5 / Nguồn và chính sách tương hỗ :

 • Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 100% kinh phí.
 • Đối với các địa phương điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% được hỗ trợ 50% kinh phí.
 • Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

Tổng kết

Đất trồng lúa là loại đất nông nghiệp phổ cập ở nước ta. Do đó, người sử dụng đất cần phải hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để triển khai cho đúng. Tránh trường hợp không biết mà cố ý “ làm liều ” sẽ không đem lại quyền lợi gì, thậm chí còn còn bị xử phạt theo lao lý. Pháp luật về đất đai lao lý về đất trồng lúa đến thời gian hiện tại đã có sự triển khai xong nhất định. Nếu không biết, không hiểu thì phải tìm kiếm thông tin, dò hỏi từ người thân trong gia đình, bạn hữu hoặc đến trực tiếp cơ quan Nhà nước có tương quan để được tư vấn, giải đáp tường tận. Đặc biệt là trường hợp quy đổi mục tiêu sử dụng đất là thông dụng lúc bấy giờ.

Bài viết trên về các vấn đề liên quan đến đất trồng lúa hy vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc của nhiều người. Hãy thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật để được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp một cách tối đa.

Trần Hải

Mình là Hải Trần, là cựu sinh viên khoa Báo chí tiếp thị quảng cáo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM. Mình hiện đang là Content Writer tại Công ty Trần Anh với gần 8 năm trong nghề. Nếu bạn đang tìm kiếm những thông tin mới nhất và đúng mực nhất, đừng bỏ lỡ những nội dung được san sẻ tại đây nhé !

Đánh giá của bạn

Rate this post