Đất ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ nghĩa là gì?

Sau khi nhận chuyển nhượng ủy quyền, Công ty đã làm thủ tục ĐK dịch chuyển đất đai, tuy nhiên Văn phòng ĐK đất đai vấn đáp, ký hiệu “ T ” trong Giấy ghi nhận không rõ ý nghĩa là đất gì nên chưa thể thực thi thủ tục ĐK dịch chuyển so với diện tích quy hoạnh đất này .
Qua Hệ thống Tiếp nhận, vấn đáp đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Bất động sản Thái Hà An đề xuất Bộ Tài Nguyên và Môi trường lý giải, ký hiệu “ T ” trong Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa là đất gì ?
Về yếu tố này, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường có quan điểm như sau :

Do nội dung phản ánh của Công ty chỉ thể hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong năm 2004 nhưng không thể hiện thời gian cụ thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trước ngày 1/7/2004 hay từ ngày 1/7/2004 trở về sau) nên Tổng cục không có cơ sở để trả lời cụ thể về việc thể hiện ký hiệu loại đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được cấp trước ngày 1/7/2004 :

Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện trong giai đoạn Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành. Ngày 27/7/1995, Tổng cục Địa chính ban hành Quyết định số 499-QĐ/ĐC quy định mẫu sổ địa chính, sổ mục kê đất, sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai; trong đó, quy định loại đất với “mục đích để ở” ký hiệu bằng chữ “T”.

Tuy nhiên, việc Kết luận đơn cử nội dung ký hiệu loại đất ( chữ “ T ” ) trên Giấy ghi nhận đã cấp ( có phải hàng loạt là đất ở hay không ) phải dựa trên tình hình tiến hành thực thi công tác làm việc ĐK, cấp Giấy ghi nhận tại địa phương mới hoàn toàn có thể Tóm lại được .

Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ ngày 1/7/2004 đến ngày 31/12/2004:

Việc cấp Giấy ghi nhận được triển khai trong tiến trình Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. Theo Quy định về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất phát hành kèm theo Quyết định số 24/2004 / QĐ-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất và Thông tư số 28/2004 / TT-BTNMT ngày 1/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn triển khai thống kê, kiểm kê đất đai và thiết kế xây dựng map thực trạng sử dụng đất thì không còn loại đất có ký hiệu chữ “ T ” .
Tống cục Quản lý đất đai ý kiến đề nghị Công ty nghiên cứu và điều tra những pháp luật nêu trên và liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Thành Phố Hà Nội để được giải đáp đơn cử .

Chinhphu.vn

Rate this post