Hướng dẫn chuyển đất vườn, ao sang đất thổ cư

Thường khi chuyển đất vườn, ao sang đất thổ cư sẽ giúp người dân được phép thiết kế xây dựng nhà ở hoặc tăng “ giá cả ”. Người dân hoàn toàn có thể tự mình triển khai việc chuyển mục tiêu sử dụng đất theo những pháp luật dưới đây .Lưu ý :
– “ Đất thổ cư ” không phải là thuật ngữ pháp lý ; hay nói cách khác, “ đất thổ cư ” là cách gọi thông dụng của người dân dùng để chỉ đất ở .

– Căn cứ Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất vườn, ao là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp (trên thực tế loại đất này được người dân sử dụng để trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản,…).

– Chuyển từ đất vườn, ao sang đất thổ cư có 02 trường hợp :
+ Trường hợp 1 : Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo lao lý tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở .
+ Trường hợp 2 : Đất vườn, ao là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp chuyển sang đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp ( không thuộc trường hợp 1 ) .
Người dân cần phân biệt hai trường hợp này vì tiền sử dụng đất phải nộp là khác nhau .

Chuyển đất vườn ao sang đất thổ cư phải xin phép

Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 lao lý những trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :

“ a ) …
d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ” .

Như vậy, khi chuyển đất vườn, ao sang đất thổ cư phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .
* Ai được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ?
Điều 59 Luật Đất đai 2013 pháp luật thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau :
– Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực TW được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai .
– Ủy Ban Nhân Dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể .

chuyển đất vườn ao sang đất thổ cưChuyển đất vườn ao sang đất thổ cư (Ảnh minh họa)
 

Hướng dẫn chuyển đất vườn ao sang đất thổ cư

1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT, hộ mái ấm gia đình, cá thể phải chuẩn bị sẵn sàng 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục tiêu sử dụng đất, gồm :
– Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Mẫu số 01 .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( gọi chung là giấy ghi nhận – người dân thường gọi là Sổ đỏ ) .

2. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ
* Nơi nộp hồ sơ :
Khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP lao lý cơ quan đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau :

“ a ) Sở Tài nguyên và Môi trường đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả so với trường hợp pháp luật tại Khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai ;
b ) Phòng Tài nguyên và Môi trường đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả so với trường hợp pháp luật tại Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai ” .

Theo đó, hộ mái ấm gia đình, cá thể khi chuyển mục tiêu sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất .
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
Bước 3. Giải quyết nhu yếu
Lưu ý : Trong tiến trình này cơ quan thuế sẽ thông tin nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính mà người sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục tiêu sử dụng đất ; khi nhận được thông tin thì người sử dụng đất nộp tiền theo thông tin .

Bước 4. Trả kết quả

Thời hạn thực thi : Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP thời hạn thực thi như sau :
– Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không kể thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của người sử dụng đất, ngày nghỉ, ngày lễ tết .
– Không quá 25 ngày so với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả .

Tiền sử dụng đất khi chuyển đất vườn ao

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP khi chuyển đất vườn ao sang đất ở tiền sử dụng đất phải nộp như sau :
Trường hợp 1 : Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở
Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP thu tiền sử dụng đất bằng 50 % chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp sau :
– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo pháp luật tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở ;
– Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị chức năng đo đạc khi đo vẽ map địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành những thửa riêng sang đất ở .
Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp :

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp
2

Theo đó, khi tính được tiền sử dụng đất chênh lệch thì chia đôi sẽ biết được số tiền sử dụng đất phải nộp .
Trường hợp 2 : Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
Khi hộ mái ấm gia đình, cá thể chuyển đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp xác lập theo công thức sau :

Tiền sử dụng đất phải nộp =   Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

Ví dụ : Ông B muốn chuyển 50 mét vuông đất vườn sang đất ở, được biết giá đất theo bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh A pháp luật so với vị trí thửa đất của ông A như sau : Đất ở tại khu vực nông thôn là 01 triệu đồng / mét vuông, đất trồng cây hàng năm là 100.000 đồng .
Như vậy, số tiền sử dụng đất ông A phải nộp khi chuyển 50 mét vuông đất vườn sang đất ở là 45 triệu đồng .
Giải thích : Tiền sử dụng đất theo giá đất ở của thửa đất 50 mét vuông là 50 triệu đồng, tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp của thửa đất trên là 05 triệu đồng ; số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển 50 mét vuông đất vườn sang đất ở là mức chênh lệch tiền sử dụng đất của hai loại đất trên .
Kết luận :
– Chuyển đất vườn, ao sang đất thổ cư thực ra là chuyển đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa sang đất ở .

– Không phải cứ xin phép là được chuyển vì Ủy Ban Nhân Dân phát hành quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất dựa trên nhu yếu trong đơn và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện ( trường hợp kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt không cho chuyển thì sẽ không được chuyển ). Do vậy, trước khi chuyển thì nên hỏi địa chính xã, phường, thị xã .

>> Chuyển mục đích sử dụng đất: Những thông tin mới cần biết

Khắc Niệm

Rate this post