bệnh đau tai trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuộc sống trần thế sẽ khó khăn, đầy dẫy những kinh nghiệm bất ngờ trên đường đi: bệnh tật, đau khổ, tai nạn, xung đột.

Mortal life would be hard at times, filled with unexpected bends in the road: sickness, heartbreak, accidents, conflict.

LDS

– mắc bệnh nào đó ( như đau họng hoặc đau lỗ tai )

– has a specific complaint ( e .g., sore throat or earache )

EVBNews

Từ chiếc hộp bay ra đủ bệnh dịch, đau khổ, và những thứ xấu xa, tai ương.

Out flew plagues, sorrows, and all sorts of evils against man .

ted2019

“Trong lúc làm sinh viên y khoa thực tập trong nhà thương, tôi thấy người tốt rên xiết đau đớn vì bệnh tật và tai ương.

“While being trained in the hospital as a medical student, I saw good people groaning in pain because of diseases and disasters.

jw2019

“Tôi bị đau lưng, áp huyết cao và bệnh Meniere (ù tai).

“I have lumbago, high blood pressure, and Meniere’s disease.

jw2019

Lời hứa về “những việc trước [bệnh tật, đau khổ và nhiều tai ương khác mà nhân loại phải đối phó] sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” quả thật an ủi.

Comforting indeed is the promise that “the former things [sicknesses, suffering, and the many other woes humans face] will not be called to mind, neither will they come up into the heart.”

jw2019

VTGC là một bệnh nhiễm trùng khởi phát đột ngột thường với triệu chứng đau tai.

AOM is an infection of rapid onset that usually presents with ear pain.

WikiMatrix

Nó đầy dẫy đau khổ và nước mắt, bệnh tật và chết chóc, nghèo đói và tai ương.

It is full of pain and suffering, sickness and death, poverty and disaster.

jw2019

Thứ ba, Đức Thầy Chữa Lành có thể an ủi và hỗ trợ chúng ta khi chúng ta cảm thấy những “thực tế đau khổ của trần thế,”13 chẳng hạn như tai họa, bệnh tâm thần, bệnh tật, cơn đau mãn tính, và cái chết.

Third, the Master Healer can comfort and sustain us as we experience painful “realities of mortality,”13 such as disaster, mental illness, disease, chronic pain, and death.

LDS

Tai ương, nghèo đói, bệnh tật và sự chết cũng gây biết bao đau khổ.

Natural disasters, poverty, sickness, and death cause much distress.

jw2019

Hy vọng này quả khích lệ chúng ta khi phải đương đầu với sự gian khổ vì tuổi già, bệnh tật, những tai họa và nỗi đau buồn bất ngờ, cũng như những áp lực và vấn đề trong đời sống hằng ngày!

How it encourages us as we face the rigors of advancing age, sickness, unexpected calamities and sorrow, and just everyday pressures and problems of life!

jw2019

(Truyền-đạo 4:1-3) Rồi cũng có sự đau khổ của những nạn nhân gặp thiên tai hoặc những bệnh về cảm xúc, tâm thần và thể chất.

(Ecclesiastes 4:1-3) Then there is the anguish of victims of natural disasters or of emotional, mental, and physical illnesses.

jw2019

Chính bạn có lẽ đã trải qua kinh nghiệm đau thương vì có người thân qua đời vì bệnh tật, tai nạn hoặc tai ương dưới dạng này hay dạng khác.

You yourself may have experienced the suffering that results when loved ones fall victim to diseases, accidents, and calamities of one sort or another.

jw2019

Thật không may, niềm vui của việc sở hữu một con thú cưng luôn đi kèm với nỗi đau khi mất chúng, dù vì tuổi già, bệnh tật, hay tai nạn .

Unfortunately, the joy of owning a pet goes hand-in-hand with the heartbreak of losing one, whether because of old age, illness, or an accident .

EVBNews

Có lẽ người đau buồn muốn nói về người quá cố, về tai nạn hay căn bệnh đã gây ra cái chết, hoặc giãi bày cảm xúc.

Some bereaved persons may need to talk about their loved one who has died, about the accident or illness that caused the death, or about their feelings since the death.

jw2019

Sau đó, ngay trước khi cơn đau bắt đầu, người bệnh có thể thấy chóng mặt, ù tai, có cảm giác ngứa ran, nhìn một thành hai (song thị), khó phát âm hoặc bủn rủn tay chân.

Then, just before the headache starts, there may be dizziness, a buzzing sound in the ears, a pins-and-needles sensation, double vision, speech difficulty, or muscle weakness.

jw2019

Trải qua hàng ngàn năm, nhân loại đã chịu nhiều đau thương do chiến tranh, nghèo đói, thiên tai, tội ác, bất công, bệnh tật và chết chóc.

For thousands of years, the human family has suffered greatly from wars, poverty, disasters, crime, injustice, sickness, and death.

jw2019

Hãy hình dung bạn sống trong một thế giới không hề có đau khổ—một thế giới không có tội ác, chiến tranh, bệnh tật và thiên tai.

Imagine living in a world free of suffering —a world without crime, warfare, sickness, and natural disasters.

jw2019

Tín đồ thật của đấng Christ bị bệnh, gặp sự bắt bớ, trở thành nạn nhân của tội ác, chết vì tai nạn cũng như chịu nhiều đau khổ khác.

True Christians get sick, experience persecution, become victims of crime, die in accidents, and suffer in other ways.

jw2019

2 Nhưng có lẽ tai họa lớn nhất xảy ra khi sự đau ốm, bệnh tật hay tuổi già làm hao mòn sức lực của con người và cướp đi phẩm giá của họ khi con người họ tàn tạ đi để rồi trở thành như cái bóng mờ khác hẳn bản ngã của họ trước kia.

2 But perhaps the greatest tragedy occurs when sickness, disease, or old age saps people of their strength and robs them of their dignity as they deteriorate to mere shells of their former selves.

jw2019

Cho dù đó là bệnh tật, sự phản bội, cám dỗ, mất mát người thân, thiên tai hoặc một thử thách nào khác, thì nỗi đau đớn là một phần của kinh nghiệm trần thế của chúng ta.

Whether it be illness, betrayal, temptations, loss of a loved one, natural disasters, or some other ordeal, affliction is part of our mortal experience.

LDS

(Ga-la-ti 6:7) Hàng triệu người xem thường các nguyên tắc Kinh Thánh đang phải gặt lấy những hậu quả đau thương như có thai ngoài ý muốn, mắc những căn bệnh khủng khiếp, hay rơi vào thói nghiện ngập tai hại.

(Galatians 6:7) Millions who disregard Bible principles are reaping such tragic consequences as unwanted pregnancies, loathsome diseases, or debilitating addictions.

jw2019

Rate this post