decent tiếng Anh là gì?

decent tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng decent trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ decent tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm decent tiếng Anh
decent
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ decent

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: decent tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

decent tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ decent trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ decent tiếng Anh nghĩa là gì.

decent /’di:snt/

* tính từ
– hợp với khuôn phép
– đứng đắn, đoan trang, tề chỉnh
– lịch sự, tao nhã
– kha khá, tươm tất
=a decent dinner+ bữa ăn tươm tất
=a decent income+ số tiền thu nhập kha khá
– (thông tục) tử tế, tốt
=that’s very decent of you to come+ anh đến chơi thật tử tế quá
=a decent fellow+ người tử tế đứng đắn
-(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) hiền, không nghiêm khắc

Thuật ngữ liên quan tới decent

Xem thêm: Deadlock là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của decent trong tiếng Anh

decent có nghĩa là: decent /’di:snt/* tính từ- hợp với khuôn phép- đứng đắn, đoan trang, tề chỉnh- lịch sự, tao nhã- kha khá, tươm tất=a decent dinner+ bữa ăn tươm tất=a decent income+ số tiền thu nhập kha khá- (thông tục) tử tế, tốt=that’s very decent of you to come+ anh đến chơi thật tử tế quá=a decent fellow+ người tử tế đứng đắn-(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) hiền, không nghiêm khắc

Đây là cách dùng decent tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ decent tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

decent /’di:snt/* tính từ- hợp với khuôn phép- đứng đắn tiếng Anh là gì?
đoan trang tiếng Anh là gì?
tề chỉnh- lịch sự tiếng Anh là gì?
tao nhã- kha khá tiếng Anh là gì?
tươm tất=a decent dinner+ bữa ăn tươm tất=a decent income+ số tiền thu nhập kha khá- (thông tục) tử tế tiếng Anh là gì?
tốt=that’s very decent of you to come+ anh đến chơi thật tử tế quá=a decent fellow+ người tử tế đứng đắn-(ngôn ngữ nhà trường) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) hiền tiếng Anh là gì?
không nghiêm khắc

Rate this post