đi máy bay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhưng anh phải bay tới đó và anh sợ đi máy bay.

But I’d have to fly to get there and I’m scared of flying.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không hiểu sao người ta lại đi xe buýt khi có thể đi máy bay.

I never understood why people would take the bus when they can fly.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc là mới đi máy bay lần đầu.

It must be his first flight .

QED

Anh không thích đi máy bay, đúng không?

You don’t like flying, do you?

OpenSubtitles2018. v3

nhưng đi máy bay vui lắm.

Look, I know it may seem scary, but flying’s really quite fun.

OpenSubtitles2018. v3

Không đi máy bay.

No flying.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, một Nhân-chứng có lần nọ đi máy bay, ngồi cạnh một linh mục Công giáo.

Thus, a Witness once found himself seated on a plane alongside a Roman Catholic priest.

jw2019

Thực ra tôi chưa đi máy bay bao giờ cả.

I’ve actually never been on a plane before.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thậm chí ghét đi máy bay!

I don’t even like to fly.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta không đi máy bay nữa.

We’re not gonna take the plane.

OpenSubtitles2018. v3

Không đi máy bay nữa.

We’re not gonna fly.

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao bạn có thể khắc phục nỗi sợ hãi khi đi máy bay?

How can you overcome fear of flying?

jw2019

Thích hơn là đi máy bay

It’s better that I didn’t fly.

OpenSubtitles2018. v3

Và tại sao mình không đi máy bay, em không bao giờ hiểu nổi.

And why we didn’t fly, I’ll never know.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi có thể đáp xuống bất kỳ khi nào và đi máy bay về nhà.

We could land anytime and fly back home with an airplane.

ted2019

Anh có đi máy bay không, nếu bố mẹ anh vừa qua đời trong tai nạn phi cơ?

Would you fly if your parents died in a plane crash?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ đi máy bay nhé?

Are we gonna go on a airplane?

OpenSubtitles2018. v3

Và bạn nên dự phòng những gì khi có dịp đi máy bay?

And what precautions should you take when you have the opportunity to travel by plane?

jw2019

Nếu em đi máy bay, anh sẽ cho xe tới phi trường đón em.

If you take the plane, I’ll send a car to pick you up at the airport.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao anh lại không đi máy bay?

How come you guys aren’t flying?

OpenSubtitles2018. v3

Em nghĩ chúng ta vừa đi máy bay.

I thought we were taking a jet.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày nay, đi máy bay có an toàn không?

How safe is flying today?

jw2019

Bởi vì Dr. Cocoa Puff nói rằng Anh không được phép đi máy bay.

Because Dr. Cocoa Puff said legally I’m not allowed to get on a plane.

OpenSubtitles2018. v3

Hai ngày sau chúng tôi đi máy bay về Pháp.

Two days later we were on a plane to France.

jw2019

Rate this post