Điện năng là gì? Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế nào? Nêu vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời số…

Câu 1 : Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống là :A. Tạo ra những máy và phương tiện đi lại thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra hiệu suất cao .B. Giúp lao động và hoạt động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng hơn

C. Nhờ có cơ khí, tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.

D. Cả 3 giải pháp trênCâu 2 : Quy trình tạo thành một sản phầm cơ khí làA. VL cơ khí Gia công cơ khí chi tiế t Lắp ráp Sản phẩm cơ khíB. VL cơ khí chi tiế t Gia công cơ khí Lắp ráp Sản phẩm cơ khíC. VL cơ khí Gia công cơ khí Lắp ráp chi tiế t Sản phẩm cơ khíD. VL cơ khí Lắp ráp Gia công cơ khí chi tiế t Sản phẩm cơ khíCâu 3 : Các vật tư cơ khí phổ cập gồm cóA. Vật liệu sắt kẽm kim loại, vật tư phi kim loại, vật tư dẫn từB. Vật liệu sắt kẽm kim loại, vật tư phi kim loại, vật tư cách điệnC. Vật liệu sắt kẽm kim loại, vật tư phi kim loạiD. Vật liệu sắt kẽm kim loại, vật tư những điệnCâu 4 : Vật liệu sắt kẽm kim loại đen gồm cóA. Gang và thépB. Nhôm và thépC. Sắt và ThépD. Sắt và GangCâu 5 : Thành phần đa phần của sắt kẽm kim loại đen gồm cóA. Sắt ( Fe ) và Cacbon ( C )B. A. Sắt ( Fe ) và oxygenC. Nhôm ( Al ) và Cacbon ( C )

D. Đồng và Cacbon (C)

Câu 6 : Tỉ lệ % C có trong gang làA. > 2,14 %B. < = 2,14 %C. = 2,14 %D. KhácCâu 7 : Kim loại màu có những đặc thù sau :A. Dễ lê dài, dễ dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốtB. Dễ lê dài, dễ dát mỏng, dẫn điện, cách nhiệt tốtC. Khó lê dài, dễ dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốtD. Dễ lê dài, khó dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốtCâu 8 : Vật liệu phi kim loại gồm cóA. Cao su và chất dẻoB. Cao su vạn vật thiên nhiên và chất dẻoC. Cao su tự tạo và chất dẻoD. Cao su và chất dẻo nhiệt rắnCâu 9 : Chất dẻo là :A. Sản phẩm tổng hợp từ những chất hữu cơ cao phân tử, dầu mỏ, than đá, khí đốt …B. Sản phẩm tổng hợp từ dầu mỏ, than đá, khí đốt .C. Sản phẩm tổng hợp từ những chất hữu cơ cao phân tử .D. Sản phẩm tổng hợp từ những chất hữu cơ cao phân tử, dầu mỏ, than đá, khí đốt …Câu 10 : Các đặc thù của vật tư cơ khí là

A.    Tính chất cơ học, tính chất hóa học, tính chất công nghệ.

B. Tính chất cơ học, đặc thù vật lí, đặc thù hóa học .C. Tính chất cơ học, đặc thù vật lí, đặc thù hóa học, đặc thù công nghệ tiên tiến .D. Tính chất cơ học, đặc thù hóa học, đặc thù công nghệ tiên tiến .

Rate this post