Phân biệt điều trị nội trú và điều trị ngoại trú

Không ít người tham gia bảo hiểm y tế ( BHYT ) khi khám, chữa bệnh thường nhầm lẫn điều trị nội trú và ngoại trú. Vậy, đơn cử điều trị ngoại trú và điều trị nội trú khác nhau thế nào ?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi điều trị nội trú, điều trị ngoại trú là gì? Cách phân biệt điều trị ngoại trú và điều trị nội trú thế nào? – Nguyễn Mai (mainguyen…@gmail.com).

Trả lời:

Điều trị ngoại trú là thế nào?

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, điều trị ngoại trú được pháp luật như sau :

1. Điều trị ngoại trú được thực thi trong trường hợp sau đây :
a ) Người bệnh không cần điều trị nội trú ;
b ) Người bệnh sau khi đã điều trị nội trú không thay đổi nhưng phải theo dõi và điều trị tiếp sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 57 Luật này cũng pháp luật sau khi quyết định hành động người bệnh phải điều trị ngoại trú, người hành nghề có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Lập hồ sơ bệnh án ngoại trú .
– Ghi sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú trong đó ghi rõ thông tin cá thể của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc và thời hạn khám lại .

Như vậy, có thể hiểu điều trị nội trú là trường hợp người bệnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ nhưng không nằm lại bệnh viện. Hoặc trường hợp đã điều trị nội trú ổn định sau đó tiếp tục theo dõi tại nhà.

phan biet dieu tri noi tru va dieu tri ngoai truPhân biệt điều trị nội trú và điều trị ngoại trú ( Ảnh minh họa )

Hiểu thế nào cho đúng về điều trị nội trú?

Điều trị nội trú theo pháp luật tại Điều 58 Luật Khám, chữa bệnh là việc thực thi những thủ tục hành chính tương quan đến việc vào, chuyển hoặc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyển khoa phải bảo vệ kịp thời và không gây phiền hà cho người bệnh .
Theo đó, những trường hợp điều trị nội trú được lao lý như sau :
– Có chỉ định điều trị nội trú của người hành nghề thuộc cơ sở khám, chữa bệnh .
– Có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh khác .
Để được điều trị nội trú, cần triển khai qua những thủ tục sau :
– Nhận người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .
Trường hợp người bệnh mắc nhiều bệnh, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, quyết định hành động khoa sẽ triển khai điều trị .
– Hướng dẫn người bệnh đến khoa nơi người bệnh sẽ điều trị nội trú .
Trong một số ít trường hợp, người bệnh được chuyển cơ sở khám, chữa bệnh. Cụ thể :
– Bệnh vượt quá năng lực điều trị và điều kiện kèm theo vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .
– Bệnh không tương thích với phân tuyến trình độ kỹ thuật theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế .
– Theo nhu yếu của người bệnh .

Như vậy, có thể hiểu điều trị nội trú là trường hợp người bệnh phải nhập viện để điều trị theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyển từ khoa khác, cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Phân biệt mức hưởng giữa điều trị nội trú và ngoại trú là gì?

Theo những nghiên cứu và phân tích trên, điều trị nội trú và điều trị ngoại khác nhau cơ bản là người bệnh điều trị nội trú theo chỉ định của bác sĩ cần nhập viện để chữa trị, theo dõi. trái lại điều trị ngoại trú là trường hợp không phải nằm lại ở bệnh viện .

Do đó, mức hưởng khi đi khám, chữa bệnh với trường hợp điều trị nội trú và ngoại trú có thể khác nhau.

Trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ Điều 11 Thông tư 40/2015 / TT-BYT, trường hợp xác lập là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT như sau :
– Đăng ký khám, chữa bệnh khởi đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện .
– Trường hợp cấp cứu .
– Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám, chữa bệnh từ cơ sở khám, chữa bệnh bắt đầu .
– Khám, chữa bệnh tại nơi được thông tuyến .
– Trường hợp đi công tác làm việc, học tập, thao tác lưu động, tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa phương đó tương tự với tuyến của nơi bắt đầu ghi trên thẻ BHYT .
Theo khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm trước, mức hưởng BHYT được lao lý :

1. Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật tại những điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ BHYT thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong khoanh vùng phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau :
a ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người dùng lao lý tại những điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. giá thành khám bệnh, chữa bệnh ngoài khoanh vùng phạm vi được hưởng BHYT của đối tượng người dùng lao lý tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí đầu tư BHYT dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng người dùng này ; trường hợp nguồn kinh phí đầu tư này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo vệ ;
b ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với trường hợp ngân sách cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do nhà nước pháp luật và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã ;
c ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời hạn tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến ;
d ) 95 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người dùng lao lý tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này ;
đ ) 80 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với những đối tượng người tiêu dùng khác .

Từ quy định trên, có thể thấy, dù là khám, chữa bệnh điều trị nội trú hay ngoại trú thì người có BHYT khi đến khám, chữa bệnh đúng tuyến đều được chi trả chi phí theo tỷ lệ như trên. Bao gồm các mức 100%, 95% và 80% chi phí khám, chữa bệnh.

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến

Qua những nghiên cứu và phân tích trên, hoàn toàn có thể hiểu khám, chữa bệnh trái tuyến là trường hợp người bệnh đi khám không thuộc một trong những trường hợp đúng tuyến nêu trên .
Theo đó, khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi pháp luật trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán giao dịch theo mức hưởng như đúng tuyến theo tỷ suất dưới đây :
– Tại bệnh viện tuyến TW là 40 % ngân sách điều trị nội trú .
– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
– Tại bệnh viện tuyến huyện 100 % ngân sách khám, chữa bệnh từ ngày 01/01/2016 .
Theo đó, với điều trị nội trú hay ngoại trú, người có BHYT tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện đều được thanh toán giao dịch 100 % ngân sách .

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến, người tham gia BHYT được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú tuyến tỉnh (Lưu ý: Mức hưởng với tỷ lệ như đúng tuyến).

Như vậy, nếu người bệnh điều trị ngoại trú trong trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh, tuyến trung ương thì không được  quỹ BHYT hỗ trợ chi phí. Để được hưởng BHYT, người bệnh điều trị ngoại trú phải có giấy chuyển tuyến từ tuyến dưới chuyển lên.

Trên đây là một số ít thông tin về điều trị nội trú và điều trị ngoại trú. Bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm để bảo vệ quyền hạn và thuận tiện cho bản thân khi phải đi khám, chữa bệnh .
Xem thêm :

Rate this post