Định hướng chiến lược là gì? Mối quan hệ với kết quả kinh doanh | Trang chia sẽ Làm Kinh tế

Mối quan hệ giữa chiến lược, link chuỗi đáp ứng và tác dụng kinh doanh thương mại

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm kiếm và xác định các điều kiện tiền đề tham gia liên kết chuỗi cung ứng. Trong đó, chiến lược kinh doanh được xác định là một trong những nhân tố quan trọng đối với phát triển hợp tác trong chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh (Rodrigues & cộng sự, 2004). Mối quan hệ trên phù hợp với lý thuyết về mối quan hệ giữa chiến lược, cấu trúc và kết quả kinh doanh (SSP) (Chandler, 1962; William, 1992) và đã được mở rộng sang lĩnh vực chuỗi cung ứng (Rodrigues & cộng sự, 2004). Tuy nhiên, qua tổng quan cho thấy các nghiên cứu hoặc chỉ tập trung vào sự ảnh hưởng của từng chiến lược cụ thể như chi phí thấp (Grant, 1991) hay định hướng khách hàng (Day, 1984), nhưng trong thực tế việc kết hợp giữa hai chiến lược trên khá phổ biến và sự tác động của nó đến mức độ liên kết chuỗi cung ứng như thế nào vẫn chưa được quan tâm nhiều, do đó vẫn là một vấn đề cần nghiên cứu thêm.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu và điều tra về mối quan hệ giữa link chuỗi và tác dụng kinh doanh thương mại, nhưng vẫn còn sự sự không tương đồng về tác dụng. Một số cho rằng có quan hệ thuận chiều ( Li và tập sự, 2006 ), nhưng những điều tra và nghiên cứu khác thì cho tác dụng ngược lại hoặc thậm chí còn không quan hệ ( Rosenzweig và tập sự, 2003 ). Do đó, nghiên cứu và điều tra thêm mối quan hệ này trong toàn cảnh mới cũng là điều thiết yếu .

Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu

2.1. Mối quan hệ giữa link chuỗi đáp ứng và tác dụng kinh doanh thương mại

Có nhiều cách tiếp cận kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, phổ biến nhất trong lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng là sự phân chia thành kết quả vận hành (Ví dụ, năng suất) và kết quả kinh doanh (Ví dụ, tốc độ tăng trưởng và kết quả tài chính) (Flynn & cộng sự, 2010).

Cách tiếp cận phổ cập so với link chuỗi đáp ứng là link giữa những tổ chức triển khai, với người mua và nhà đáp ứng ( Swink và tập sự, 2007 ). Liên kết với người mua nhằm mục đích xác lập đúng nhu yếu của người mua và từ đó kêu gọi những nguồn lực thiết yếu để tạo ra những loại sản phẩm và dịch vụ mà người mua mong ước ( Enkel, 2005 ). Trong khi, link với nhà cung ứng để luôn được bảo vệ những tác nhân nguồn vào như nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, … nhằm mục đích bảo vệ thông suốt, kịp thời quy trình sản xuất, phân phối mẫu sản phẩm và dịch vụ đến người mua ( Rai, 2006 ) .
Collis ( 1994 ) đã cho rằng năng lượng tăng trưởng và duy trì quan hệ với người mua được xem là gia tài vô hình dung quan trọng và là cơ sở để tăng trưởng cạnh tranh đối đầu bền vững và kiên cố. Quan điểm này tương thích với triết lý dựa vào nguồn lực ( Resource based view – RBV ) khi cho rằng những nguồn lực nội tại có đặc thù cơ bản như : có giá trị sử dụng, hiếm, khó sao chép và khó thay thế sửa chữa sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đối đầu và tác động ảnh hưởng đến tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ( Wemerfelt, 1984 ; Barney, 1991 ). Trong khi, những nguồn lực hữu hình ( Ví dụ, gia tài lưu động và cố định và thắt chặt ) tương đối dễ bị sao chép, những nguồn lực vô hình dung ( ví dụ, sở hữu trí tuệ, khét tiếng ) khó bị sao chép bởi những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu ( Grant, 1991 ). Dưới góc nhìn kim chỉ nan dựa vào nguồn lực, hoàn toàn có thể thấy link chuỗi đáp ứng cũng là một dạng nguồn lực vô hình dung vì khó sao chép và sửa chữa thay thế bởi đối thủ cạnh tranh. Liên kết chuỗi đáp ứng là dạng quan hệ không thuận tiện dứt bỏ và ngân sách cho việc chấm hết hợp đồng thường rất lớn. Ngoài ra, về mặt tâm ý, những tổ chức triển khai thường tránh trường hợp này xảy ra vì không muốn gặp những rủi ro đáng tiếc từ những quan hệ mới .
Khá nhiều nghiên cứu và điều tra khẳng định chắc chắn link bên ngoài có sự tác động ảnh hưởng đến tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Ví dụ, link chuỗi đáp ứng có tác động ảnh hưởng trực tiếp và dài hạn đến tác dụng kinh tế tài chính và marketing của doanh nghiệp ( Li và tập sự, 2006 ). Liên kết những hoạt động giải trí phục vụ hầu cần với những nhà cung ứng và người mua sẽ cải tổ được quyền lợi của cả người bán lẫn người mua ( Paulraj và Chen, 2007 ). Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ được chứng minh và khẳng định một phần nhất định trong một số ít điều tra và nghiên cứu khác. Trong khi, mức độ link có ảnh hưởng tác động đến tỷ suất lệch giá trên gia tài thì nó không ảnh hưởng tác động đến việc tăng sự thỏa mãn nhu cầu của người mua và doanh thu ( Rosenzweig và tập sự, 2003 ). Thậm chí, điều tra và nghiên cứu của Vickery và tập sự ( 2003 ) đã không tìm kiếm được vật chứng về sự tác động ảnh hưởng của link chuỗi đáp ứng đến tỷ suất lệch giá trước thuế trên tổng tài sản ( ROA ). Do đó, mối quan hệ trên nên liên tục kiểm định trong những toàn cảnh như ở Nước Ta, nơi mà khái niệm link chuỗi đáp ứng mới được hình thành trong những năm gần đây .
Giả thuyết H1 : Liên kết với nhà đáp ứng ( 1 a ) và link với người mua ( 1 b ) có tác động ảnh hưởng tích cực đến tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

2.2. Mối quan hệ giữa định hướng chiến lược kinh doanh thương mại và link chuỗi đáp ứng

Định hướng chiến lược là kế hoạch toàn diện và tổng thể nhằm mục đích đạt tới những tiềm năng dài hạn của tổ chức triển khai ( Higgins và Vincze, 1989 ). Định hướng chiến lược là cách tiếp cận đơn cử mà một tổ chức triển khai lựa chọn để tiến hành những chiến lược nhằm mục đích tạo ra những lợi thế cạnh tranh đối đầu và nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại ( Gatignon và Xuereb, 1997 ). Định hướng chiến lược xác lập những tiềm năng chiến lược và định hướng hàng loạt những hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, trong đó có những hoạt động giải trí tương quan đến link chuỗi đáp ứng. Từ tổng quan trong nghành nghề dịch vụ quản trị chuỗi đáp ứng cho thấy có hai định hướng chiến lược cơ bản tương quan đến link chuỗi đáp ứng là định hướng chiến lược ngân sách thấp và hướng đến người mua. Định hướng chiến lược ngân sách thấp là hướng đến tìm kiếm và khai thác hiệu suất cao những nguồn lực đem lại lợi thế ngân sách thấp hơn so với những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu ( Porter, 1985 ). Các doanh nghiệp hướng theo chiến lược này thường tập trung chuyên sâu vào việc trấn áp ngặt nghèo những ngân sách tương quan đến quy trình kinh doanh thương mại ( Martin và Grbac, 2003 ). Trong khi, định hướng chiến lược người mua là kế hoạch dài hạn hướng đến việc hiểu thâm thúy nhu yếu người mua và luôn tạo ra giá trị ngày càng tăng cho người mua ( Narver và Slater, 1990 ; Deshpande và tập sự, 1993 ) .
Sự ảnh hưởng tác động của định hướng chiến lược kinh doanh thương mại lên link chuỗi đáp ứng tương thích với kim chỉ nan về mối quan hệ giữa chiến lược, cấu trúc và hiệu quả kinh doanh thương mại ( SSP ) ( Chandler, 1962 ; William, 1992 ). Điểm cốt lõi của kim chỉ nan nhấn mạnh vấn đề rằng chiến lược là tác nhân thôi thúc sự đổi khác cấu trúc và quy trình kinh doanh thương mại ( Miles và Snow, 1978 ). Sự tương thích giữa chiến lược và cấu trúc của một doanh nghiệp sẽ tác động ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh thương mại do tại cấu trúc tổ chức triển khai sẽ tạo ra những mạng lưới hệ thống và quy trình thực thi hay thực thi những chiến lược kinh doanh thương mại thành công xuất sắc ( Habib và Victor, 1991 ). Tuy nhiên, chiến lược đơn lẻ hay sự tích hợp những chiến lược như thế nào sẽ thôi thúc tổ chức triển khai đổi khác theo hướng tăng cường link chuỗi đáp ứng và mối quan hệ giữa chúng tác động ảnh hưởng như thế nào đến tác dụng kinh doanh thương mại vẫn là một câu hỏi cần phải được giải đáp thêm .
Các nhà nghiên cứu trong nghành chuỗi đáp ứng và logistics đã lan rộng ra triết lý SSP. Ví dụ, Defee và Stank ( 2005 ) đã lan rộng ra SSP vào toàn cảnh chuỗi đáp ứng khi cho rằng cạnh tranh đối đầu đang diễn ra ở Lever chuỗi đáp ứng thay vì ở Lever doanh nghiệp. Cấu trúc doanh nghiệp cần phải đổi khác thích hợp với toàn cảnh hay môi trường tự nhiên đơn cử trải qua việc lan rộng ra số lượng giới hạn của tổ chức triển khai tương thích với cấu trúc chuỗi đáp ứng mà doanh nghiệp đang tham gia. Một số nghiên cứu và điều tra khác cũng đã chứng tỏ được mối quan hệ giữa chiến lược hợp tác tăng trưởng chuỗi đáp ứng với đổi khác cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ( Rodrigues và tập sự, 2004 ) .
Những công ty theo định hướng chiến lược ngân sách thấp sẽ tăng nhanh link chuỗi đáp ứng để tăng thời cơ khai thác hiệu suất cao hơn những nguồn lực từ những đối tác chiến lược ( Grant, 1991 ), như sự hợp tác giữa những doanh nghiệp phương tây có công nghệ cao với những doanh nghiệp ở châu Á có ngân sách lao động thấp đã tạo ra những loại sản phẩm có chất lượng cao với giá tiền hài hòa và hợp lý là lợi thế cạnh tranh đối đầu so với những đối thủ cạnh tranh. Tăng cường link với những nhà cung ứng hoàn toàn có thể được hưởng những chính sách ưu tiên, như khuyến mại về Chi tiêu sản phẩm & hàng hóa, nhờ đó mà giảm được ngân sách nguồn vào. Do đó :
Giả thiết H2 : Định hướng chiến lược ngân sách thấp có mối quan hệ thuận chiều với mức độ link giữa doanh nghiệp với những nhà cung ứng ( 2 a ) và với người mua ( 2 b ) .
Định hướng người mua cũng thôi thúc quy trình link chuỗi đáp ứng. Thứ nhất, định hướng người mua sẽ tạo ra những dòng chảy thông tin thông suốt cả chuỗi đáp ứng thay cho chỉ biết thông tin của người mua trực tiếp. Một người bán hàng không chỉ chớp lấy mỗi thông tin về ngân sách và lệch giá của người mua trực tiếp mà còn cần phải biết những thông tin tựa như so với tổng thể người mua của chuỗi đáp ứng ( Day và Wensley, 1988 ). Thứ hai, định hướng chiến lược người mua cũng đẩy nhanh những mối quan hệ hợp tác giữa những thành viên, tăng trưởng quan hệ thân mật hơn với người mua, xem đây như một lợi thế cạnh tranh đối đầu quan trọng ( Day, 1984 ). Vì vậy ,
Giả thiết H3 : Định hướng chiến lược hướng đến người mua có mối quan hệ thuận chiều với mức độ link giữa doanh nghiệp với những nhà cung ứng ( 3 a ) và với người mua ( 3 b ) .
Điểm nhấn của điều tra và nghiên cứu này là đề xuất kiến nghị việc tích hợp hai loại chiến lược trên cũng hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đáng kể đến mức độ tăng cường link giữa những thành viên trong chuỗi đáp ứng. Chiến lược tích hợp là chiến lược vừa bảo vệ ngân sách hài hòa và hợp lý vừa thỏa mãn nhu cầu nhu yếu người mua. Thực tế cho thấy phân phối với giá tiền thấp không phải luôn luôn đem lại sự thành công xuất sắc ( Mentzer, 1993 ) mà thậm chí còn hoàn toàn có thể đem đến sự thất bại ( Lee, 2004 ). Nguyên nhân thứ nhất hoàn toàn có thể do định hướng chiến lược ngân sách thấp thường dựa vào sản xuất khối lượng lớn, dẫn đến thực trạng sản phẩm & hàng hóa tồn dư nhiều quy trình, từ đó ảnh hưởng tác động đến quy trình quản lý và vận hành sản xuất và quan hệ mua và bán với những đối tác chiến lược trong chuỗi đáp ứng. Thứ hai, định hướng chiến lược ngân sách thấp thường dẫn đến việc tăng cường hạn chế những điểm ùn tắc và hàng tồn dư, khiến chuỗi đáp ứng dễ bị đứt gãy do lượng dự trữ thấp, khó phân phối khi thị trường dịch chuyển. Cuối cùng, định hướng chiến lược ngân sách thấp hoàn toàn có thể khiến doanh nghiệp chỉ tập trung chuyên sâu khai thác những lợi thế của mình mà không chăm sóc đến nhu yếu của người mua, dẫn đến dịch vụ người mua giảm và ảnh hưởng tác động đến tăng trưởng những mối quan hệ hợp tác với người mua .
trái lại, nếu doanh nghiệp chỉ tập trung chuyên sâu định hướng chiến lược người mua cũng có những điểm yếu kém của nó. Vì quá hướng đến người mua khiến những doanh nghiệp hoàn toàn có thể đặt ra nhiều nhu yếu khó khăn vất vả cho nhà đáp ứng về cả chất lượng, ngân sách và thời hạn đáp ứng nguồn vào. Đòi hỏi những nhà cung ứng phải góp vốn đầu tư thêm nhiều nguồn lực để cung ứng những nhu yếu trên. Ví dụ, phải góp vốn đầu tư thêm công nghệ tiên tiến mới, biến hóa quy trình để bảo vệ chất lượng, tăng cường sản xuất liên tục để luôn sẵn có sản phẩm & hàng hóa cung ứng nhu yếu người mua. Những khó khăn vất vả này hoàn toàn có thể trở thành tác nhân cản trở sự tăng trưởng mối quan hệ giữa những đối tác chiến lược trong chuỗi .

Hình 1: Mối quan hệ giữa chiến lược, liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh 

Bảng 1 : Thống kê miêu tả mẫu tìm hiểu

Qui mô doanh nghiệp                                              Hình thức sở hữu

STT       Đặc điểm mẫu        Tần suất       Tỷ lệ (%)

STT       Đặc điểm mẫu        Tần suất       Tỷ lệ (%)

1 Doanh nghiệp lớn 13 8,50 1 Doanh nghiệp nhà nước 8 5,20
2 Doanh nghiệp vừa 61 39,9 2 Doanh nghiệp tư nhân, CP 134 87,6
3 Doanh nghiệp nhỏ 79 51,6 3 Doanh nghiệp quốc tế, liên kết kinh doanh 11 7,20
Tổng 153 100 Tổng 153 100
Do đó, những doanh nghiệp cần phải có sự tích hợp giữa định hướng chiến lược ngân sách thấp và định hướng chiến lược người mua. Quản lý chuỗi đáp ứng hiệu suất cao yên cầu sự cân đối giữa ngân sách và dịch vụ người mua ( Cooper và Ellram, 1993 ). Việc phối hợp cả hai chiến lược hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp vừa phân phối được nhu yếu người mua nhưng vẫn bảo vệ ngân sách ở trong khoảng chừng hiệu suất cao được cho phép. Nghĩa là, đồng thời khai thác hiệu suất cao những nguồn lực trong và ngoài tổ chức triển khai cũng như cung ứng tốt hơn nhu yếu của người mua ( Esper và Williams, 2003 ). Đây là việc làm khó khăn vất vả mà không phải doanh nghiệp nào cũng thuận tiện triển khai. Nó yên cầu những doanh nghiệp phải biến hóa cấu trúc tổ chức triển khai, hướng đến tăng cường link hơn với cả nhà đáp ứng và người mua. Qua đó, tạo ra lợi thế cạnh tranh đối đầu và nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại. Do đó :
Giả thuyết H4 : Sự phối hợp giữa định hướng chiến lược ngân sách thấp và định hướng chiến lược người mua có mối quan hệ thuận chiều với mức độ link giữa doanh nghiệp với những nhà cung ứng ( 4 a ) và với người mua ( 4 b ) .
Từ tổng quan kim chỉ nan trên, quy mô nghiên cứu và điều tra được yêu cầu như Hình 1 .

3. Phương pháp điều tra và nghiên cứu

XEM TÀI LIỆU : ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
https://websinhvien.com/kinh-doanh/anh-huong-cua-chien-luoc-kinh-doanh-den-ket-qua-kinh-doanh.html

5/5 – ( 14 bầu chọn )

Rate this post