đo nhiệt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giả sử chúng ta cần đo nhiệt độ trong một vườn nho.

Suppose we need to measure the temperature in a vineyard.

Literature

– Không bao giờ bỏ mặc bé một mình khi đang đo nhiệt độ cho bé .

– Never leave a child unattended while taking a temperature .

EVBNews

Thiết bị này không chỉ đo nhiệt độ, nó còn thể hiện một bước đột phá.

Not only did this device measure temperature, but it represented a paradigm shift.

WikiMatrix

MFI được sử dụng để đonhiệt tình” của thị trường.

MFI is used to measure theenthusiasm” of the market.

WikiMatrix

Giờ, như tôi đã nói, họ cũng có thể đo nhiệt độ nữa.

Now, as I said, they can also measure temperature.

OpenSubtitles2018. v3

Có vẻ như chúng ta có chút vấn đề ở bộ phận đo nhiệt.

Well, looks like we got a short in the thermo coupler.

OpenSubtitles2018. v3

Thế nếu bạn không muốn đo nhiệt độ cơ thể hàng ngày?

So, what if you don’t want to take your temperature every day?

ted2019

Máy đo nhiệt cho thấy hoạt động rất ít.

Thermal’s showing minimal activity.

OpenSubtitles2018. v3

Đứng yên, để tôi đo nhiệt độ trong người anh.

Stand by, let me get your core temperature reading.

OpenSubtitles2018. v3

Nào, bây giờ chúng tôi muốn đo nhiệt độ cho ông.

Please, we must have your temperature now.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn chung, nhiệt kế số thường có thể dùng làm phương pháp đo nhiệt độ cho bé :

Overall, digital thermometers usually can be used for these temperaturetaking methods :

EVBNews

Tôi đo nhiệt độ cơ thể nhiều lần.

I measured my body temperature several times.

ted2019

Santorio đã biến đổi nó thành một dụng cụ để đo nhiệt độ của cơ thể con người.

Santorio modified the device to measure the temperature of a human body.

Literature

Bí quyết giúp bạn đo nhiệt độ

Tips for Taking Temperatures

EVBNews

Nó là chiếc vòng đo nhiệt độ vùng dưới.

It’s a vaginal thermometer.

OpenSubtitles2018. v3

Bẻ gẫy ống đo nhiệt không làm thay đổi sự kiện người bệnh bị sốt nóng.

Breaking the thermometer does not change the fact that the patient has a high fever.

jw2019

Sốt và phương pháp đo nhiệt độ cho con của bạn

Fever and taking your child ‘s temperature

EVBNews

Nào No Ri, hãy đo nhiệt độ nào.

Here we go No Ri, let’s check your temperature .

QED

Xin chào, tôi xin phép đo nhiệt độ cho anh.

Hello, I’ll be checking your vitals .

QED

Nhiệt kế đo tai điện tử dùng để đo nhiệt độ màng nhĩ – nhiệt độ bên trong ống tai .

Electronic ear thermometers measure the tympanic temperature – the temperature inside the ear canal .

EVBNews

Vì thế chỉ bằng cách đo nhiệt độ hàng ngày bạn có thông tin về tình trạng tuyến giáp.

So just by collecting your temperature every day, you get information about the condition of your thyroid.

ted2019

Một máy ảnh nhiệt đo nhiệt độ da của họ để xem liệu Wim có giữ ấp tốt hơn.

A thermal camera measures their skin temperature to see whether Wim is better at keeping warm.

OpenSubtitles2018. v3

Đo nhiệt độ trực tràng của tử thi có thể cung cấp một vài manh mối về thời gian chết.

A measured rectal temperature can give some indication of the time of death.

WikiMatrix

Mars Odyssey năm 2001 hiện đang quay quanh Sao Hỏa và đo nhiệt độ khí quyển toàn cầu bằng công cụ TES.

The 2001 Mars Odyssey is currently orbiting Mars and taking global atmospheric temperature measurements with the TES instrument.

WikiMatrix

Kỹ thuật đo nhiệt độ ở nách : Đây là một phương pháp tiện lợi dùng để đo thân nhiệt cho bé .

To take an axillary temperature : This is a convenient way to take a child ‘s temperature .

EVBNews

Rate this post