Các loại đơn vị thông tin

Hôm nay mình sẽ ra mắt với những bạn một số ít loại đơn vị thông tin và lý giải 1 số ít loại đơn vị thông tin gây nhầm lẫn

Giới thiệu:

Mặc dù đơn vị thông tin bây gời đã khá phổ biến và quen thuộc với mọi người nhưng mà mọi người vẫn có nhiều nhầm lẫn và thắc mắc.
Ví dụ như là : Tại sao ổ cứng không nhận đủ dung lượng?

Đơn vị thông tin là gì?

Theo Wikipedia: “Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn thông tin gọi là bit, chữ viết tắt của binary digit (chữ số nhị phân). Một bit tương ứng với một sự kiện có một trong 2 trạng thái.”
2 trạng thái đó là trạng thái bật tất của mạch điện tử.

Đổi đơn vị thông tin:

Người ta thường sử dụng bội của bit  là byte ( 1 byte = 8bit), và các bội của byte:

Bạn đang đọc: Các loại đơn vị thông tin

Theo chuẩn SI :

Tên gọi Ký hiệu Giá trị
Bit b Binary Digit (1,0)
Byte B 8 bit
Kilobyte KB 103 B = 1000 B
Megabyte MB

106

Xem thêm: PAL – Wikipedia tiếng Việt

B =1000 KB

Gigabyte GB 109  B = 1000 MB
Terabyte TB 1012 B = 1000 GB
Petabyte PB 1015B = 1000 TB
Exabyte EB 1018 B = 1000 PB
Zettabyte ZB 1021B = 1000 EB
Yottabyte YB

1024

 B = 1000 ZB

Brontobyte BB 1027= 1000 YB
Geopbyte GeB 1030= 1000 BB

Theo chuẩn IEC:

Tên gọi Ký hiệu Giá trị
Bit b Binary Digit (1,0)
Byte B 8 bit
Kibibyte KiB 210 B = 1024 B
Mebibyte MiB 220 B =1024 KB
Gibibyte GiB 230 B = 1024 MB
Tebibyte TiB 240 B = 1024 GB
Pebibyte PiB 250 B = 1024 TB
Exbibyte EiB 260 B = 1024 PB
Zebibyte ZiB 270 B = 1024 EB
Yobibyte YiB 280 B = 1024 ZB

Tại sao ổ cứng không nhận đủ dung lượng:

Thực tế là ổ cứng vẫn nhận đủ dung lượng chỉ khác nhau ở cách tính dung lượng của nhà sản xuất và WIndows.
Nhà sản xuất phần cứng tính theo hệ SI để sản xuất ổ đĩa, và tính theo chuẩn IEC để sản xuất RAM.
Còn Windows thì luôn lấy chuẩn IEC để tính dung lượng.
Do đó mà ổ cứng ta luôn thấy nó chỉ có khoảng 97,65% (1000/1024)  dung lượng công bố, mà RAM thì vẫn đủ dung lượng công bố
.

Bonus: Đơn vị truyền tin ( đơn vị băng thông):

Tại sao khi đo trên speedtest lại thấy vận tốc khá lớn còn lúc tải chỉ một vài MB / s

Ở đây mình dùng mạng Viettel =))
Lí do khá đơn giản là không dùng cùng đơn vị đo:
Khi tính tốc độ truyền tin, speed test dùng đơn vị Mbps ( megabit/s)
Còn khi tải xuống thì ta lại dùng đơn vị MB/s (megabyte/s)
Do đó để đổi 2 đơn vi cho nhau chỉ cần nhân hoặc chia cho 8 ( 1MB/s = 8Mbps);

Rate this post