Tìm hiểu về các quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau và mức xử phạt

* Trước hết cần hiểu thế nào là đường giao nhau ?

Nơi đường giao nhau là nơi 2 hay nhiều đường đi bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng gồm cả mặt phẳng hình thành vị trí giao nhau đó .

Nơi đường giao nhau không phải là nơi giao với những ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào những khu đất lân cận trừ khi được cấp có thẩm quyền lao lý là nơi đường giao nhau .

Các quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau ?

Theo đó, khi đến gần đường giao nhau, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại phải cho xe giảm vận tốc và nhường đường theo 3 nguyên tắc sau :

Nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến

Tại đây người tham gia giao thông vận tải phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải .

Nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến

Người điều khiển và tinh chỉnh phương tiên phải nhường đường cho xe đi từ bên trái .

Nơi đường giao nhau giữa đường ưu tiên và đường không ưu tiên, đường chính và đường nhánh

Trong đó :

Đường ưu tiên

là đường mà trên đó phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải được những phương tiện đi lại giao thông vận tải đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên .

Đường chính

là đường bảo vệ giao thông vận tải chủ yêu trong khu vực, hoàn toàn có thể hiểu nôm na là những đường to, ship hàng nhu yếu giao thông vận tải của khu vực .

Đường nhánh

là đường nối vào đường chính .

Khi tham gia giao thông vận tải tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên, hoặc giữa đường nhánh và đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kể hướng nào tới .

*Mức phạt khi nhường đường không đúng quy định

Đối với xe máy :

Phạt tiền từ 80.000 đồng – 100.000 đồng đối với người điều khiển xe máy không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau (theo điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP );

Phạt tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng so với hành vi không giảm vận tốc hoặc không nhường đường khi tinh chỉnh và điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính ( điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016 / NĐ-CP ) .

Ngoài bị phạt tiền, nếu người vi phạm gây tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải sẽ bị tước Giấy phép lái xe máy từ 02 – 04 tháng .

Đối với xe hơi :

Theo điểm d, đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016 / NĐ-CP, phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển xe xe hơi thực thi hành vi vi phạm sau :

“ d ) Không giảm vận tốc và nhường đường khi điều khiển và tinh chỉnh xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính ;

đ ) Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn ; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kể hướng nào tới tại nơi đường giao nhau ;

Ngoài ra, còn hoàn toàn có thể tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe xe hơi từ 02 – 04 tháng so với người vi phạm gây tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải. ”

Đây là những lao lý mới nhất về quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau, người tham gia giao thông vận tải cần biết để bảo vệ bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác khi lưu thông trên đường .

 

Rate this post