External Hard Drive là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa External Hard Drive là gì?

External Hard Drive là Ổ cứng ngoài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ External Hard Drive – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ổ đĩa cứng gắn ngoài là một thiết bị tàng trữ nằm bên ngoài của một máy tính được liên kết trải qua cáp USB hoặc liên kết không dây. Một ổ đĩa cứng gắn ngoài thường được sử dụng để truyền thông online shop mà người dùng cần để được cầm tay, để sao lưu, và khi ổ đĩa nội bộ của máy tính đã ở dung tích bộ nhớ khá đầy đủ của nó. Các thiết bị này có một dung tích tàng trữ cao so với những ổ đĩa flash và đa phần được sử dụng để sao lưu nhiều tập tin máy tính hoặc ship hàng như thể một ổ đĩa mạng để tàng trữ nội dung san sẻ .

Giải thích ý nghĩa

Hai giao diện thường được sử dụng bởi thiết bị lưu trữ này: FireWire hoặc USB. Sự khác biệt giữa các giao diện là tốc độ mà dữ liệu có thể được chuyển giao. kết nối USB có thể di chuyển dữ liệu với tốc độ từ 12 đến 480 Mbps (megabits mỗi giây), trong khi FireWire hỗ trợ các thiết bị ngoại tự hào tốc độ truyền khác nhau, 400-800 Mbps. Mới hơn ổ đĩa cứng gắn ngoài hiện nay có USB 3.0 và 4.0 đã sẵn sàng, mặc dù hầu hết các máy tính và máy tính xách tay thậm chí không hỗ trợ USB 3.0 được nêu ra.

What is the External Hard Drive? – Definition

An external hard drive is a storage device located outside of a computer that is connected through a USB cable or wireless connection. An external hard drive is usually used to store truyền thông that a user needs to be portable, for backups, and when the internal drive of the computer is already at its full memory capacity. Thes e devices have a high storage capacity compared to flash drives and are mostly used for backing up numerous computer files or serving as a network drive to store shared content .

Understanding the External Hard Drive

Two interfaces are usually used by this storage device : FireWire or USB. The difference between these interfaces is the rate at which data can be transferred. USB connections can move data at a rate of 12 to 480 Mbps ( megabits per second ), while FireWire supported external devices boast transmission speeds ranging from 400 to 800 Mbps. Newer external hard drives are now USB 3.0 and 4.0 ready, although most PCs and laptops do not even tư vấn USB 3.0 yet .

Thuật ngữ liên quan

  • Internal Hard Drive
  • Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)
  • Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)
  • Universal Serial Bus (USB)
  • FireWire
  • Storage
  • Network Attached Storage (NAS)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint

Source: External Hard Drive là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post