API Facebook là gì? Cách lấy API Facebook từ Plugin 2020 – https://blogchiase247.net

Bài viết này là một tổng hợp toàn diện về API Facebook. Nó sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà bạn thắc mắc như API của Facebook là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng chúng? Làm thế nào để tìm nạp dữ liệu người dùng từ Facebook với sự trợ giúp của API? Chúng ta có thể tạo trò chơi trên Facebook bằng API không?

Để hiểu thêm bài viết mọi vấn đề về API của Facebook, bạn hãy đọc bài viết này nhé.

Chờ chút…..trước khi đi sâu vào các chi tiết cụ thể của API Facebook. Hãy nhanh tìm hiểu khái niệm của chúng ta về API là gì đã nhé.

Facebook API là một nền tảng mà Facebook cung cấp cho lập trình viên dễ dàng trong việc kết nối ứng dụng với Facebook. Nhờ có API mà những lập trình viên ( người tạo ứng dụng ) có thể lấy thông tin về người dùng, group, ảnh….trên Facebook mà họ cần.

Ngoài Facebook ra, những nền tảng API này cũng được những ông lớn như Google, Yahoo, Amazon cung cấp cho lập trình viên, với mục đích là kết nối ứng dụng

Trích dẫn từ nguồn : https://viblo.asia/p/facebook-graph-api-maGK7mPMlj2

Graph ở đây chính là đồ thị. Graph sinh ra để miêu tả quan hệ giữa những thực thể. Facebook coi những mối quan giữa những thực thể như thể một “ Đồ thị xã hội ” ( Social Graph ) .

Facebook Graph API là cách chủ yếu để tải dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra từ đồ thị xã hội của Facebook. Đó là một HTTP Facebook API cấp thấp mà bạn có thể sử dụng để truy vấn dữ liệu, post status, tải lên hình ảnh và một loạt các nhiệm vụ khác.

word image 108

Facebook coi các mối quan giữa các thực thể như là một “Đồ thị xã hội” (Social Graph). Facebook Graph API là cách chủ yếu để tải dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra từ đồ thị xã hội của Facebook. Đó là một HTTP API cấp thấp mà bạn có thể sử dụng để truy vấn dữ liệu, post status, tải lên hình ảnh và một loạt các nhiệm vụ khác.

Graph API được đặt tên theo ý tưởng “đồ thị xã hội” – đại diện cho các thông tin trên Facebook. Nó bao gồm:

 1. nodes ( nút ) : là những đối tượng người tiêu dùng riêng như là người dùng, ảnh, trang cá thể, phản hồi …
 2. edges ( cạnh ) : là những liên kết giữa những đối tượng người tiêu dùng riêng ở trên, ví dụ như liên kết hình ảnh và trang chứa hình ảnh đó, phản hồi và bức ảnh được phản hồi …
 3. fields ( trường ) : tài liệu của đối tượng người tiêu dùng riêng ở trên, ví dụ như tên, ngày sinh của người dùng, tên trang …

Vì vậy mà chúng ta sử dụng Graph API là để:

 1. Sử dụng nodes để lấy dữ liệu về đối tượng cụ thể.

 2. Sử dụng edges để lấy tập hợp các đối tượng khác được kết nối với node.

 3. Sử dụng fileds để chỉ định dữ liệu mà bạn muốn có trong phản hồi từ Facebook.

3.1. HTTP

Graph API dựa trên HTTP nên API này hoạt động với bất cứ ngôn ngữ nào có thư viện HTTP, chẳng hạn như cURL và urllib. Bạn cũng có thể sử dụng Graph API ngay trong trình duyệt của mình.

Ví dụ : https://graph.facebook.com/facebook/picture?redirect=false tương tự với thực thi nhu yếu cURL sau :
curl – i – X GET
“ https://graph.facebook.com/facebook/picture?redirect=false&access_token= { valid-access-token-goes-here } ”

3.2. Access token ( mã truy vấn )

Bạn có thể nhận thấy tham số access_token trong yêu cầu ở URL trên. Hầu hết các yêu cầu của Graph API đều yêu cầu access token và cách dễ nhất để lấy access token là bắt người dùng đăng nhập Facebook từ ứng dụng của bạn.

3.3. URL tàng trữ

Hầu như tổng thể những nhu yếu đều được chuyển đến URL tàng trữ graph.facebook.com. Chỉ có video tải lên sử dụng graph-video.facebook.com .

3.4. Objects ID

Mỗi node có một ID duy nhất để truy vấn trải qua Graph API. Để có thông tin về node, bạn phải truy vấn trực tiếp đến ID của node đó .

GET

graph.facebook.com / { node-id }
Nếu muốn lấy tài liệu đơn cử ( fields ) về một node, bạn hoàn toàn có thể thêm tham số fields và chỉ định trường mà mình muốn có trong phản hồi trả về. Chẳng hạn bạn muốn lấy email của một đối tượng người dùng ( node ) thì bạn cần truy vấn như sau :

GET

graph.facebook.com / { node-id } ? fields = email
Hầu hết những node đều có edges ( cạnh ). Nó hoàn toàn có thể trả về tập hợp những đối tượng người tiêu dùng được liên kết với node đó. Để truy vấn một cạnh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả ID node và tên cạnh. Ví dụ bạn muốn truy vấn cạnh photos của node :

GET

graph.facebook.com/ { node-id } / photos
Một số node được cho phép bạn update trường bằng thao tác POST. Ví dụ nếu bạn là admin của trang Facebook, bạn hoàn toàn có thể update trường descriptions như sau :

POST

graph.facebook.com / { node-id } ? description = haha
Bạn cũng hoàn toàn có thể xóa 1 node bằng cách triển khai thao tác DELETE trên ID node :

DELETE

graph.facebook.com/ { node-id }

4. Cách hoạt động giải trí của mã

Trích dẫn từ nguồn : https://developers.facebook.com/docs/graph-api/using-graph-api

Mã truy vấn tuân theo giao thức OAuth 2.0. Với OAuth 2.0, những thực thể như : người dùng hoặc trang hoàn toàn có thể ủy quyền mã. Thông thường, điều này được triển khai trải qua giao diện web. Sau khi được ủy quyền, ứng dụng hoàn toàn có thể sử dụng những mã đó để truy vấn thông tin đơn cử .

Ví dụ: ứng dụng này yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào ảnh, video và địa chỉ email của người dùng:

word image 109

Như bạn thấy, đây là một giao diện Facebook. người dùng vừa sử dụng giao diện này để đăng nhập vào thông tin tài khoản của họ. Qua đó, chúng tôi hoàn toàn có thể xác nhận được ndùng .

Nếu người dùng tiếp tục, chúng tôi sẽ đổi mã cũ (mã Ứng dụng) lấy mã mới (mã người dùng). Sau đó, ứng dụng có thể dùng mã người dùng mới để tạo yêu cầu API Đồ thị, nhưng chỉ có thể truy cập ảnh, video và địa chỉ email của người dùng cụ thể đó.

Đây là một thuộc tính quan trọng của mã truy vấn. ID người dùng và ứng dụng đều được mã hóa trong chính mã đó ( trong số những mã khác ) và chúng tôi sử dụng những ID đó để theo dõi tài liệu nào mà người dùng được cho phép ứng dụng truy vấn

API Facebook không chỉ giúp kết nối ứng dụng Facebook với người dùng, mà nó còn giúp content website tự động đăng bài lên các mạng xã hội một cách nhanh chóng, tiện lợi mà không mất quá nhiều thời gian.

Dưới đây chúng tôi hướng dẫn các bạn lấy API Facebook thông qua Plugin Social Auto Poster mà không cần quá nhiều thời gian. Không cần can thiệp đến mã Javacrips..hoặc những thao tác khó khăn khác.

=>> Như vậy những đối tượng như quản trị website, content marketing, hoặc content web đều rất cần đến API Facebook này.

Nếu những bạn không muốn sử dụng Plugin để lấy, vậy những bạn hoàn toàn có thể đọc bài này nhé. https://towardsdatascience.com/how-to-use-facebook-graph-api-and-extract-data-using-python-1839e19d6999

Để tạo Ứng dụng Facebook, hãy truy vấn : http://developers.facebook.com/

Bước 1 :

Nhấp vào liên kết “Tạo ứng dụng mới / Thêm ứng dụng mới”.

word image 110

Lưu ý: Bạn cần sử dụng Tài khoản Facebook cá nhân để tạo Ứng dụng. Tài khoản doanh nghiệp sẽ không hoạt động. Tài khoản cá nhân của bạn cần phải là tài khoản Facebook đã được xác minh. 

Nếu thông tin tài khoản của bạn chưa được xác định, bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản từ Facebook để xác định thông tin tài khoản của mình. Vì vậy, hãy bảo vệ rằng bạn đã đặt số điện thoại di động trong thông tin tài khoản của mình, nếu không, bạn sẽ không hề tạo Ứng dụng .

Bước 2 :

Nhập Tên hiển thị ứng dụng và email liên hệ và nhấp vào “ Tạo ID ứng dụng ” .

word image 111

Sau khi bạn nhấp “ Tạo ID Ứng Dụng ”, ngay lập tức bạn sẽ chuyển đến Dasboard như sau :

Bước 3 :

Bây giờ nó sẽ chuyển hướng đến trang “ Thêm loại sản phẩm ” và trong trang này, hãy nhấp vào nút “ Thiết lập ” trong “ Đăng nhập Facebook ” .

word image 112

Bước 4 :

Nhấp vào nút “ Web ” .

Ngay lúc này bạn nhấn “thiết lập” -> Lúc này bạn sẽ được chuyến đến chọn nền tảng cho ứng dụng. Có 4 nền tảng đó là: iOS, Android, Web…

word image 113

Bước 5 :

Trong phần “URL trang web”, hãy thêm url trang web của bạn và lưu nó.

word image 8

Lưu ý: Nếu trang “Quickstart” và bạn không thể nhập url tên miền, vui lòng chuyển đến phần “Cài đặt -> Based”, ngay bên dưới Trang tổng quan và sau đó nhấp vào “Thêm nền tảng” như hình bên dưới. Sau đó chọn “trang web” như dưới đây.

word image 114

Tiếp theo bạn chọn nền tảng “Website” như bên dưới

word image 115

Trong trang này, bạn hoàn toàn có thể thêm url của website và lưu nó .

word image 116

Bước 6 :

Các bạn truy cập “Đăng nhập Facebook” -> Setting

word image 117

Bước 7 :

Ứng dụng đã sẵn sàng ngay bây giờ. Nhấp vào liên kết “Trang tổng quan hoặc Thông tin cơ bản” trong menu để xem id ứng dụng và bí mật.

word image 118

Như vậy ID ứng dụng và Bí mật ứng dụng hiện đã sẵn sàng. Nhấp vào nút “Hiển thị” để xem Bí mật của ứng dụng. (Bí mật của ứng dụng là bằng chữ và số và KHÔNG sử dụng ******* làm Bí mật ứng dụng.)

Bước 8 :

Định cấu hình ID ứng dụng và Bí mật ứng dụng bằng plugin.

word image 119

word image 120

Như vậy bạn chỉ cần lấy ID ứng dụng và Bí mật ứng dụng dán vào 2 mục này là bạn hoàn toàn có thể liên kết facebook với ứng dụng của mình. ( trong trường hợp này là liên kết Facebook với Website )

Khi nhìn vào hình ảnh dưới đây các bạn nghĩ đến điều gì nhỉ? Đó chính là đăng nhập một ứng dụng hoặc 1 trang web nào đó thông qua API Facebook phải không nào?

Nếu bạn là một nhà tăng trưởng ứng dụng, bạn không tạo ra thể kết nối ứng dụng của mình với thông tin tài khoản người dùng, vậy điều gì sẽ xảy ra nhỉ ? Tất nhiên là người dùng sẽ không sử dụng App của bạn nữa phải không nào .
Đi kèm với đó là những hệ lụy thì như : mất khách, mất uy tín … hay thậm chí còn xa hơn đó là đóng cửa doanh nghiệp .

word image 121

8. Kết

Như vậy bài viết này chúng tôi đã định nghĩa về API Facebook, cấu trúc API của Facebook….Và quan trọng hơn cả là cách lấy API Facebook từ Plugin nhanh, hiệu quả và chính xác.

API Facebook rồi, các bạn dễ dàng đăng bài viết một cách tự động lên Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr…

Cảm ơn những bạn đã đọc bài viết này, rất mong nhận được góp ý từ những bạn. Chúc những bạn thành công xuất sắc, nếu có gì vướng mắc hãy để lại phản hồi bên dưới nhé .
Cảm ơn
https://towardsdatascience.com/how-to-use-facebook-graph-api-and-extract-data-using-python-1839e19d6999
https://levelup.gitconnected.com/get-acquainted-with-facebook-login-and-the-graph-api-d1e951e0a1da
https://www.techopedia.com/definition/28984/facebook-graph-api
https://www.nextscripts.com/instructions/facebook-native-api-social-networks-auto-poster-setup-installation/
đã được cho phép chúng tôi tìm hiểu thêm để triển khai xong bài viết này .

 • 2 Cách cài đặt Plugin WordPress cho Newbie 20202 Cách setup Plugin WordPress cho Newbie 2020
 • Facebook Lead Ads là Gì? 6 Tips Facebook Lead Ads 2020Facebook Lead Ads là Gì ? 6 Tips Facebook Lead Ads 2020
 • Custom Audience: 5 Cách Tạo đối tượng tùy chỉnh Facebook A - ZCustom Audience : 5 Cách Tạo đối tượng người tiêu dùng tùy chỉnh …
 • Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook từ A đến Z năm 2020

  Hướng dẫn chạy quảng cáo facebook từ A đến Z năm 2020

 • Facebook Audience Insights Là Gì? Hướng dẫn cho Newbie 2020Facebook Audience Insights Là Gì ? Hướng dẫn cho Newbie 2020
 • Kích Thước Ảnh Bìa Facebook ( Fanpage, Profile ) 2020Kích Thước Ảnh Bìa Facebook ( Fanpage, Profile ) 2020
Rate this post