galleries tiếng Anh là gì?

galleries tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng galleries trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ galleries tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm galleries tiếng Anh
galleries
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ galleries

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: galleries tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

galleries tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ galleries trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ galleries tiếng Anh nghĩa là gì.

gallery /’gæləri/

* danh từ
– phòng trưng bày tranh tượng
– nhà cầu, hành lang
– phòng dài (tập bắn, chơi bóng gỗ…)
– ban công, chuồng gà; khán giả chuồng gà (trong rạp hát)
=gallery hit+ (nghĩa bóng) tiết mục được quần chúng ưa thích
– chỗ dành cho ban đồng ca (ở nhà thờ); lô dành cho nhà báo (cho khách) (ở nghị viện)
– cái giữ thông phong đèn (cho khách)
– (ngành mỏ); (quân sự) đường hầm
!to play to the gallery
– chiều theo thị hiếu tầm thường của quần chúng

* ngoại động từ
– đục đường hầm, mở đương hầm (ở mỏ…)

Thuật ngữ liên quan tới galleries

Tóm lại nội dung ý nghĩa của galleries trong tiếng Anh

galleries có nghĩa là: gallery /’gæləri/* danh từ- phòng trưng bày tranh tượng- nhà cầu, hành lang- phòng dài (tập bắn, chơi bóng gỗ…)- ban công, chuồng gà; khán giả chuồng gà (trong rạp hát)=gallery hit+ (nghĩa bóng) tiết mục được quần chúng ưa thích- chỗ dành cho ban đồng ca (ở nhà thờ); lô dành cho nhà báo (cho khách) (ở nghị viện)- cái giữ thông phong đèn (cho khách)- (ngành mỏ); (quân sự) đường hầm!to play to the gallery- chiều theo thị hiếu tầm thường của quần chúng* ngoại động từ- đục đường hầm, mở đương hầm (ở mỏ…)

Đây là cách dùng galleries tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ galleries tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

gallery /’gæləri/* danh từ- phòng trưng bày tranh tượng- nhà cầu tiếng Anh là gì?
hành lang- phòng dài (tập bắn tiếng Anh là gì?
chơi bóng gỗ…)- ban công tiếng Anh là gì?
chuồng gà tiếng Anh là gì?
khán giả chuồng gà (trong rạp hát)=gallery hit+ (nghĩa bóng) tiết mục được quần chúng ưa thích- chỗ dành cho ban đồng ca (ở nhà thờ) tiếng Anh là gì?
lô dành cho nhà báo (cho khách) (ở nghị viện)- cái giữ thông phong đèn (cho khách)- (ngành mỏ) tiếng Anh là gì?
(quân sự) đường hầm!to play to the gallery- chiều theo thị hiếu tầm thường của quần chúng* ngoại động từ- đục đường hầm tiếng Anh là gì?
mở đương hầm (ở mỏ…)

Rate this post