gần trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hơn 160 năm, lượng kẽm trong đất gần như đã gấp đôi.”

Over 160 years, it’s nearly doubled the zinc in the soil.”

Literature

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã làm báp têm cho gần một triệu người trong ba năm qua.

CLOSE to a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

jw2019

Nếu anh không thể tìm đúng hộp của nó, anh luôn lấy cái hộp nào gần nhất.

If I can’t find the right case, I use the nearest one.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng đang đến gần hơn đấy!

They’re getting closer!

OpenSubtitles2018. v3

Eberl được chuyển đến Berlin, gần những sở chỉ huy hoạt động trong Phủ thủ tướng của Hitler, tại đây kiến trúc sư trưởng của Holocaust là Heinrich Himmler cũng vừa mới đẩy nhanh tốc độ của chương trình diệt chủng lên thêm một bước.

Eberl was transferred to Berlin, closer to operational headquarters in Hitler’s Chancellery, where the main architect of the Holocaust, Heinrich Himmler, had just stepped up the pace of the programme.

WikiMatrix

Bản thân mái vòm có một đường cong tối thiểu, nổi lên như một bề mặt gần như bằng phẳng.

The dome itself has a minimal curve, rising above as a nearly flat surface.

WikiMatrix

Khi còn ở trên đất, ngài đã rao giảng: “Nước thiên-đàng đã đến gần”, và ngài sai các môn đồ đi làm cùng công việc đó.

When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.

jw2019

Dù, có Chúa Trời biết, gần đây, với sự kiêu ngạo của nghề nghiệp chúng tôi chúng tôi đã bỏ quên.

Although, God knows, of late, in our hubris, we seem to have drifted away.

ted2019

Thật kinh ngạc, chu vi của kim tự tháp này, gần như y hệt với Đại Kim Tự Tháp ở Gizah.

Incredibly, this pyramid’s perimeter, is virtually the same as that of the Great Pyramid of Gizah.

OpenSubtitles2018. v3

Với ý nghĩ đó, tôi muốn nói điểu Jack Lord đã nói cách đây gần 10 năm.

With that, I would like to just say that Jack Lord said this almost 10 years ago.

ted2019

Với hy vọng chiếm lại được vị trí đầu cầu vượt qua sông Danube mà Constantinus đã thiết lập thành công tại Sucidava,,Valens đã phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ của người Goth sau khi vượt qua sông Danube gần Daphne khoảng ngày 30 tháng 5, họ tiếp tục cho đến tháng chín mà không có bất kỳ cuộc giao tranh nghiêm trọng nàoÔng đã cố gắng một lần nữa trong năm 368 CN, và thiết lập căn cứ của mình tại Carsium, nhưng đã bị cản trở bởi một trận lụt trên sông Danube.

Hoping to regain the trans-Danubian beachhead which Constantine had successfully established at Sucidava, Valens launched a raid into Gothic territory after crossing the Danube near Daphne around 30 May; they continued until September without any serious engagements.

WikiMatrix

Mỗi khi mua một mặt hàng từ tài khoản của mình, bạn sẽ thấy một thông báo cho bạn biết nếu bạn đang gần đạt đến hoặc đã vượt quá ngân sách.

Every time you buy an item from your account, you’ll see a message letting you know if you’re getting close to or are over your budget.

support.google

Đối với nhiều người, khu rừng gần nông trại của gia đình Smith ở miền bắc Nữu Ước chỉ là xinh đẹp và yên tĩnh.

To many, the grove near the Smith farm in upstate New York is simply beautiful and peaceful.

LDS

Đổ bộ vào vị trí gần khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam khi là một cơn bão mạnh, Harriet đã khiến cho Chiến tranh Việt Nam bị gián đoạn đáng kể.

Striking near the demilitarized zone between North and South Vietnam as a powerful typhoon, Harriet caused significant disruptions to the Vietnam War.

WikiMatrix

Có một nông dân Đức sống gần thành phố Ark.

There was another German farmer near Ark city.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là phi thuyền đầu tiên phát hiện ra vành đai bức xạ Van Allen, gửi dữ liệu về vành đai này cho đến khi pin của nó cạn kiệt sau gần bốn tháng.

It was the first spacecraft to detect the Van Allen radiation belt, returning data until its batteries were exhausted after nearly four months.

WikiMatrix

Năm 1914 và 1915, các mỏ dầu và khí tự nhiên được phát hiện tại Hạt Butler gần đó.

In 1914 and 1915, deposits of oil and natural gas were discovered in nearby Butler County.

WikiMatrix

Sự ứng nghiệm thảm hại trong tương lai gần kề

A Tragic Fulfillment in the Offing

jw2019

Đầu tư trong giai đoạn thứ nhất trong số lượng đó đã lên tới gần 2 tỷ đô la Mỹ.

Investment in the first phase amounted to nearly $2 billion.

WikiMatrix

Chúng sinh ra từ tháng 9 đến tháng 4 ở vùng biển gần Barbados và Puerto Rico.

They are known to spawn during September to April in the waters near Barbados and Puerto Rico.

WikiMatrix

Sau đó chúng tìm kiếm thức ăn dưới mặt nước giữa và gần các hòn đá và các mảnh vụn; chúng cũng có thể bơi bằng các cánh.

They then search underwater for prey between and beneath stones and debris ; they can also swim with their wings .

WikiMatrix

Trong vài năm gần đây, sau thời kỳ suy thoái toàn cầu Việt Nam đã phục hồi đà tăng trưởng ngoạn mục.

In the last years, and following the global recession, Vietnam has achieved a commendable growth recovery.

worldbank.org

Con trai của bà là Afonso Henriques đã nắm được quyền kiểm soát chính phủ vào năm 1128 sau khi đánh tan tành lự lượng của mẹ mình trong trận São Mamede ngay gần Guimarães.

Her own son, Afonso Henriques, took the reins of the government in 1128 after routing his mother’s forces in the Battle of São Mamede, near Guimarães.

WikiMatrix

Zaragoza dẫn trước Real 2-1 cho đến gần cuối trận trong khi Barcelona cũng đang dẫn trước Espanyol 2-1.

In the game, Zaragoza led Real 2–1 near the end of the match, while Barcelona were also winning against Espanyol 2–1.

WikiMatrix

Lần cuối hành tinh đỏ nằm gần nhất với Trái Đất được ước tính đã diễn ra vào ngày 12 tháng 9 năm 57.617 trước Công nguyên, lần tiếp theo được ước tính diễn ra vào năm 2287.

The last time it came so close is estimated to have been on September 12, 57,617 BC, the next time being in 2287.

WikiMatrix

Rate this post