“gear” là gì? Nghĩa của từ gear trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

 • [ giə ] danh từ

  o   bánh răng

  Bánh xe răng để truyền động cho bánh răng khác.

  o   cơ cấu truyền động

  §   annular gear : bánh răng trong

  §   bevel gear : bánh răng hình côn

  §   brake gear : cơ cấu hãm

  §   changer speed gear : sự biến đổi tốc độ, bánh răng đổi tốc độ

  §   connecting gear : cơ cấu nối

  §   differential gear : bánh răng vi sai

  §   driven gear : bánh răng bị động

  §   driving gear : bánh răng chủ động, cơ cấu dẫn động

  §   epicyclic gear : cơ cấu quay vòng, hệ truyền động

  §   equalizing gear : cơ cấu cân bằng

  §   helical gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc

  §   helicoidal gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc

  §   herringbone gear : bánh răng hình chữ nhân, bánh răng hình xương cá

  §   hoisting gear : cơ cấu nâng, thiết bị nâng

  §   hypoid bevel gear : bánh truyền trục lệch

  §   idle gear : bánh không tải, bánh trung gian

  §   intermediate gear : bánh truyền tốc trung bình

  §   internal gear : bánh răng trong

  §   involute gear : bánh răng đường thân khai

  §   lifting gear : cơ cấu nâng

  §   link type valve gear : cơ cấu van liên động

  §   low gear : bánh truyền tốc chậm

  §   master gear : bánh răng cài, bánh răng chủ yếu

  §   meshing gear : pi nhông trượt, bánh răng trượt

  §   mitre gear : bánh phân khía hình nón

  §   pinion gear : pi nhông, bánh răng

  §   pit gear : thiết bị giếng

  §   pump gear : phụ tùng máy bơm, bánh răng trong bơm

  §   reduction gear : bánh giảm tốc

  §   ring gear : vòng răng

  §   shift gear : bánh răng lệch

  §   sliding gear : bánh răng trượt

  §   spider gear : bánh răng hình sao

  §   spiral gear : cơ cấu truyền động xoắn ốc

  §   spur gear : bánh truyền động trục thẳng

  §   steering gear : cơ cấu đổi hướng

  §   stepped gear : bánh răng phân tầng

  §   striking gear : cơ cấu phát động

  §   sun gear : bánh răng hành tinh, cơ cấu truyền động kiểu hành tinh

  §   switch gear : thiết bị đóng mở

  §   synchro-mesh gear : bánh răng đồng bộ, cơ cấu đồng bộ hóa

  §   timing gear : bánh răng định giờ, rơle thời gian, bộ phân phối (trong động cơ đốt trong)

  §   transmission gear : bánh răng truyền động

  §   turbine gear : cơ cấu giảm tốc của tuabin

  §   valve gear : cơ cấu van

  §   variable speed gear : cơ cấu biến tốc

  §   volute gear : bánh răng xoắn ốc

  §   worm gear : bánh truyền động trục vít

  §   gear jammer : người lái xe tài

 • Rate this post