Công chứng là gì? Đặc Điểm Của Công Chứng? Thủ tục công chứng

Việc công chứng các giấy tờ hiện nay có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch về vấn đề dân sự, kinh tế, thương mại. Trong nội dung bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn việc công chứng là gì và được thực hiện như thế nào.

Công chứng là gì?

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức triển khai hành nghề công chứng ghi nhận tính xác nhận, hợp pháp của hợp đồng, thanh toán giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính đúng chuẩn, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch sách vở, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế hoặc từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt ( sau đây gọi là bản dịch ) mà theo lao lý của pháp lý phải công chứng hoặc do cá thể, tổ chức triển khai tự nguyện nhu yếu công chứng .
Từ khái niệm trên hoàn toàn có thể hiểu một cách gọn như sau : Công chứng là việc công chứng viên của tổ chức triển khai hành nghề công chứng ghi nhận về :

– Xác nhận tính xác thực, tính hợp pháp của một hợp đồng, của giao dịch dân sự bằng văn bản;

– Xác nhận về tính đúng chuẩn, tính hợp pháp và không trái đạo đức xã hội của những bản dịch sách vở, những văn bản từ tiếng Việt được dịch sang tiếng quốc tế hoặc được dịch từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt .
Theo lao lý của pháp lý thì những sách vở đó phải công chứng hoặc cá thể, tổ chức triển khai tự nguyện nhu yếu công chứng .
>> >> > Tham khảo thêm : Công chứng sách vở ở đâu ?

Đặc điểm của công chứng?

Trong nội dung ở trên chúng tôi đã nêu rõ khái niệm công chứng là gì theo quy định. Ở nội dung này sẽ nêu cụ thể về các đặc điểm của công chứng.

– Công chứng là một hoạt động giải trí do công chứng viên triển khai theo pháp luật của pháp lý .
– Người nhu yếu công chứng hoàn toàn có thể là cá thể, tổ chức triển khai Nước Ta hoặc là cá thể, tổ chức triển khai quốc tế có nhu yếu triển khai công chứng những hợp đồng, những thanh toán giao dịch hoặc những bản dịch .
– Nội dung của việc công chứng là để xác lập tính hợp pháp của những hợp đồng, của những thanh toán giao dịch dân sự. Xác nhận tính đúng chuẩn, tính hợp pháp và không trái với đạo đức xã hội của những bản dịch sách vở, của những văn bản .
– Có hai loại thanh toán giao dịch được công chứng lúc bấy giờ là những loại hợp đồng thanh toán giao dịch bắt buộc phải triển khai công chứng theo pháp luật của pháp lý và những hợp đồng thanh toán giao dịch do tổ chức triển khai, do cá thể tự nguyện nhu yếu việc công chứng .

Trường hợp nào phải công chứng?

Theo lao lý của Luật Công chứng lúc bấy giờ không có điều luật nào pháp luật về những trường hợp bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên mỗi thanh toán giao dịch khác nhau sẽ có pháp luật đơn cử về việc công chứng .
Ví dụ theo lao lý tại Điều 122 của Luật nhà ở và Điều 430 của Bộ luật dân sự năm ngoái thì hợp đồng mua và bán nhà ở phải triển khai công chứng theo lao lý .
– Đối với những hợp đồng khuyến mãi ngay cho gia tài là nhà tại, bất động sản trừ trường hợp Tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì phải triển khai công chứng theo pháp luật theo pháp luật tại Điều 122 Luật Nhà ở và Khoản 1 Điều 459 Bộ luật dân sự năm ngoái .
– Các hợp đồng khuyến mãi cho bất động sản phải được lập thành văn bản và có công chứng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 459 Bộ Luật Dân sự năm ngoái .
– Hợp đồng Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng theo lao lý tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai 2013 .
– Ngoài ra di chúc của người bị hạn chế về sức khỏe thể chất hoặc người không biết chữ phải được công chứng được pháp luật đơn cử tại Khoản 3 Điều 630 Bộ Luật Dân sự năm ngoái .
– Di chúc được lập bằng tiếng quốc tế bắt buộc phải triển khai công chứng theo pháp luật tại Khoản 5 Điều 647 của Bộ Luật Dân sự năm ngoái .

– Văn bản về lựa chọn người giám hộ bắt buộc phải công chứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Bộ luật Dân sự 2015.

Ngoài những trường hợp bắt buộc phải công chứng được pháp luật đơn cử trong một số ít Luật chuyên ngành đơn cử thì tùy theo nhu yếu của cá thể, tổ chức triển khai cũng hoàn toàn có thể triển khai công chứng so với những hợp đồng, thanh toán giao dịch khác .

Công chứng ở đâu?

Theo pháp luật của pháp lý hiện hành người có thẩm quyền công chứng lúc bấy giờ là công chứng viên. Công chứng viên là người phân phối rất đầy đủ những tiêu chuẩn theo lao lý của Luật Công chứng và được chỉ định để hành nghề công chứng .
Việc công chứng phải được triển khai tại trụ sở của những tổ chức triển khai hành nghề công chứng. Theo pháp luật của Luật Công chứng lúc bấy giờ thì tổ chức triển khai hành nghề công chứng gồm có phòng công chứng và văn phòng công chứng .
– Văn phòng công chứng chỉ được xây dựng mới ở những địa phận chưa có điều kiện kèm theo tăng trưởng được văn phòng công chứng. Phòng công chứng sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng, là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, có con dấu, có thông tin tài khoản riêng .
– Phòng tư pháp : Căn cứ theo nhu yếu công chứng ở địa phương thì Sở Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với sở kế hoạch và góp vốn đầu tư, sở kinh tế tài chính, sở nội vụ để thiết kế xây dựng đề án xây dựng phòng công chứng và trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định hành động .
Trong đề án cần nêu rõ sự thiết yếu của việc xây dựng văn phòng công chứng, dự kiến về việc tổ chức triển khai, tên gọi, nhân sự và khu vực đặt trụ sở. Trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hành động xây dựng phòng công chứng thì sở tư pháp phải đăng báo TW hoặc đăng báo địa phương nơi đặt trụ sở của phòng công chứng trong ba số liên tục .
Theo đó tổ chức triển khai, cá thể khi muốn thực thi thủ tục công chứng tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng .
Hiện nay so với 1 số ít thanh toán giao dịch pháp lý không pháp luật bắt buộc phải công chứng tuy nhiên việc công chứng sẽ giúp những bên bạn chế được những rủi ro đáng tiếc từ những hợp đồng, từ những thanh toán giao dịch dân sự, thương mại không được công chứng .

Vì sao phải công chứng?

Theo lao lý của pháp lý Nước Ta về công chứng, bắt buộc 1 số ít thanh toán giao dịch phải được công chứng. Việc công chứng thanh toán giao dịch được triển khai sẽ hạn chế rủi ro đáng tiếc pháp lý cũng như những tranh chấp sau quy trình thanh toán giao dịch .

Đối với những thanh toán giao dịch bắt buộc phải công chứng nhưng bên không triển khai công chứng, hợp đồng đó được coi là vô hiệu và không có giá trị pháp lý. Thông thường, những thanh toán giao dịch tương quan đến bất động sản như mua và bán, khuyến mãi ngay cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn … đều phải công chứng .
Việc công chứng không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà trên phương diện kinh tế tài chính, còn giúp những bên hạn chế được những rủi ro đáng tiếc từ những hợp đồng, thanh toán giao dịch dân sự, thương mại không được công chứng .

Thủ tục thực thi công chứng theo pháp luật của pháp lý

Thủ tục công chứng sẽ được triển khai theo những bước sau đây :

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc công chứng

Người nhu yếu công chứng tập hợp đủ những sách vở theo hướng dẫn ( Bản photo và bản gốc để so sánh ) và nộp tại phòng đảm nhiệm hồ sơ

Bước 2: Công chứng viên kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ

Bộ phận đảm nhiệm hồ sơ hoặc công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và hồ sơ tàng trữ. Nếu thấy đủ điều kiện kèm theo thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ nhu yếu bổ trợ thêm .

Bước 3: Soạn thảo giấy tờ phục vụ cho việc công chứng

Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch. Hợp đồng giao dịch sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang bộ phận thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.

Bước 4: Các bên tham gia ký hợp đồng công chứng

Các bên sẽ ký và điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên sẽ ký sau đó để chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả hồ sơ .

Bước 5: Nộp phí công chứng và nhận bản gốc tài liệu công chứng

Người nhu yếu công chứng hoặc một trong những bên nộp lệ phí công chứng, nhận những bản hợp đồng, thanh toán giao dịch đã được công chứng .

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết về công chứng là gì, đặc điểm của việc công chứng và các giao dịch cần công chứng theo quy định của pháp luật. Khi có thắc mắc cần giải đáp quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi theo tổng đài 19006557 để được tư vấn nhanh chóng nhất.

Rate this post